Recenzje i Omówienia

Sensus Historiae

Abstract


Mariusz Malinowski, W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku, CESLA UW, Warszawa 2011, 437 ss. (Marcin Kula) (s. 191) ▪ Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych. 1943–1980, wstęp Z. Bauman, ISP PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, 583 ss. (Marcin Kula) (s. 198).

Pełny tekst:

PDF


Administracja Cytowania | Strony czasopism