Autorzy od A do Z

Noty o autorach

 

AIGUL M. ABDILDABEKOVA — graduated from al-Farabi Kazakh State University in 1992. In 2001 she defended her candidate dissertation “Historiography of Kazakhstan annexation by the Russian empire”. Since 2001 she has been working in the department of ancient and medieval history of Kazakhstan of the historical department of al-Farabi university. She teaches courses on History of Kazakhstan and foreign policy of Kazakh khanate. E-mail: abdiaigul[at]mail.ru

 

Przemys┼éaw Adamczewski – doktor nauk humanistycznych, kaukazoznawca, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem ksi─ů┼╝ki Górski Karabach w polityce niepodleg┼éego Azerbejd┼╝anu, która w 2011 r. otrzyma┼éa wyró┼╝nienie w Konkursie o Nagrod─Ö im. prof. Roberta Mroziewicza na najlepsz─ů prac─Ö doktorsk─ů w zakresie stosunków mi─Ödzynarodowych i dyplomacji organizowanym przez Collegium Civitas w Warszawie. Niniejszy artyku┼é powsta┼é dzi─Öki otrzymaniu przez autora stypendium z Fundacji Lanckoro┼äskich z Brzezia. E-mail: adprzem[at]op.pl

 

Przemys┼éaw Adamczewski – PhD, expert in Caucasian regional studies, and an employee of the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences. He is the author of the book Górski Karabach w polityce niepodleg┼éego Azerbejd┼╝anu, which in 2011 received a distinction in the Contest for the Professor Robert Mroziewicz Prize for the best PhD dissertation on international relations and diplomacy held by Collegium Civitas in Warsaw. This paper was created thanks to the De Brzezie Lanckoronski Foundation grant which was given to the author. Email contact: adprzem[at]op.pl

 

ZOIA VASILEVNA ANAIBAN — PhD, Full Professor, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. She conducts research on ethnic processes in Siberia and the social transformation of the region. Author of several monographs including: The Republic of Tuva: from Romanticism to Realisma Model of Ethnological Monitoring (1999, NY).

 

Peter Andersen – professeur d’histoire et littérature allemandes anciennes à l’Université de Strasbourg et affilié à ARCHE. Dans le cadre de ses recherches sur le Vénusin, il découvrit le journal d’Erik Brahé et suscita un considérable écho médiatique en défendant la thèse selon laquelle l’astronome Tycho Brahé aurait été empoisonné à Prague par son cousin pour le compte du roi danois.

 

Boles┼éaw Andrzejewski — filolog, filozof, teoretyk komunikacji spo┼éecznej. Profesor zwyczajny. Pracowa┼é w Instytucie Filozofii UAM (Zak┼éad Teorii i Filozofii Komunikacji) oraz w Politechnice Koszali┼äskiej (Wydzia┼é Humanistyczny). Ostatnio zatrudniony w Akademii Nauk Stosowanych im. Mieszka I

w Poznaniu. Zainteresowania naukowe — historia filozofii nowo┼╝ytnej i wspó┼éczesnej, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem filozofii niemieckiej oraz polskiej, a tak┼╝e szwedzkiej, angielskiej oraz ameryka┼äskiej. Zasadnicza problematyka badawcza – filozofia j─Özyka, filozofia i teoria komunikacji, antropologia filozoficzna. Autor b─ůd┼║ redaktor 27 ksi─ů┼╝ek oraz ok. 180 artyku┼éów naukowych w j─Özyku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpa┼äskim, rosyjskim, chi┼äskim oraz chorwackim. Cz┼éonek kilkunastu towarzystwach naukowych w kraju i za granic─ů. Za┼éo┼╝yciel i redaktor naczelny trzech periodyków naukowych. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w RFN. Profesor wizytuj─ůcy na dwu Uniwersytetach (Katolicki i Narodowy) w Buenos Aires. Stypendysta Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie. Uczestnik kongresów naukowych. Wyk┼éada┼é w Europie, Azji i obu Amerykach.

E-mail boland[at]amu.edu.pl

 

 Dorota Angutek — dr, kulturoznawca i etnolog. Specjalizuje si─Ö w zakresie antropologii historycznej, antropologii zmys┼éów, antropologii krajobrazu kulturowego, a ostatnio tradycji wytworzonych. Studia magisterskie z etnografii uko┼äczy┼éa w roku 1989 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989–2000 by┼éa asystentem w Instytucie Kulturoznawstwa na UAM. Doktorat w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji w macierzystym instytucie uzyska┼éa w roku 2001. W latach 2002–2017 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w charakterze antropologa kulturowego i kulturoznawcy. Od 2004 r. prowadzi szeroko zakrojone badania terenowe i muzealne na Krajnie i w Lubuskiem. Do wa┼╝niejszych prac autorki nale┼╝─ů ksi─ů┼╝ki: Magiczne ┼║ród┼éo filozofii greckiej (2003), Kulturowe wymiary krajobrazu (2013) oraz wspó┼éredagowana z Beat─ů Frydryczak praca Krajobrazy. Antologia tekstów (2014). Ostatnio opublikowa┼éa ksi─ů┼╝k─Ö pt. Tradycje wytworzone rodz─ůcej si─Ö ponowoczesno┼Ťci w Polsce (2018). E-mail: dorota.angutek[at]wp.pl

 

Patrycja Austin — Ph.D., is an Assistant Professor at the Institute of English Studies at Rzeszów University. She received her PhD from Warsaw University for her work on Indian authors in English which was published in India as In Words and Music: Glocal Imaginaries in the works of Salman Rushdie, Vikram Seth and Amit Chaudhuri. In her current research she combines postcolonial theory with ecocriticism and posthumanist theories to study new and emerging trends in Anglophone literature. She is especially interested in the way plants are portrayed in contemporary fiction. E-mail: p.austin932[at]gmail.com

 

Mariusz Baranowski – dr, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do jego g┼éównych zainteresowa┼ä nale┼╝─ů socjologia ekonomiczna oraz socjologia polityki, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem problematyki pa┼ästwa dobrobytu. Autor wielu artyku┼éów naukowych i rozdzia┼éów w pracach zbiorowych, jak równie┼╝ dwóch monografii indywidualnych oraz kilku pod jego redakcj─ů. Studiowa┼é, odbywa┼é stypendia oraz kwerendy w wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w Erasmus University w Rotterdamie, London School of Economics and Political Science, Universität Potsdam, Universitetet i Oslo, Aristotle University of Thessalonik czy Masaryk University. E-mail: mariusz.baranowski[at]amu.edu.pl

 

Joanna Bartkowiak — absolwentka Akademii Sztuk Pi─Öknych w Poznaniu, mgr sztuki, mgr filologii w┼éoskiej, doktorantka w Zak┼éadzie Literatury W┼éoskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy badawczej interesuje si─Ö twórczo┼Ťci─ů literack─ů i malarsk─ů Dina Buzzatiego, relacj─ů s┼éowa i obrazu, literatury i sztuk wizualnych, posthumanizmem, transhumanizmem, feminizmem i p┼éci─ů kulturow─ů. Wspó┼éautorka ksi─ů┼╝ki pt. U Cussu / Luoghi e racconti identitari del quartiere Antico Corso di Catania (Scrimm Edizioni, Katania 2018).

E-mail: joanna.bartkowiak[at]amu.edu.pl

 

Katarzyna Bartosiak — mgr, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka artyku┼éów naukowych z zakresu filozofii i bliotekoznawstwa. Jej zainteresowania badawcze oscyluj─ů g┼éównie wokó┼é francuskiego egzystencjalizmu Jeana-Paula Sartre’a i Simone de Beauvoir, a tak┼╝e kwestii samodzielno┼Ťci twórczej tych autorów. W kr─Ögu jej zainteresowa┼ä pozostaj─ů te┼╝ doradztwo filozoficzne, historia filozofii wspó┼éczesnej, technologie informacyjno-komunikacyjne, badania bibliotekoznawcze, badania user experience. E-mail: k.bartosiak[at]bu.uz.zgora.pl

 

Jacek Bartyzel — prof. dr hab. nauk spo┼éecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Mi─Ödzynarodowych Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika; cz┼éonek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II; autor kilkunastu ksi─ů┼╝ek oraz kilkuset artyku┼éów naukowych i publicystycznych; ostatnio opublikowa┼é: Prawica — nacjonalizm — monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (2016).

 

AGNIESZKA BEDNAREK-BOHDZIEWICZ — dr, absolwentka filologii polskiej, filologii angielskiej oraz etnologii i antropologii kulturowej. Zainteresowania badawcze: kultura symboliczna, religijno┼Ť─ç (szczególnie w perspektywie postsekularnej), antropologia literatury, etnologia Kaszub i Pomorza, geopoetyka/antropologia miejsca, ikonosfera. Najwa┼╝niejsze publikacje: Go┼Ť─ç w dom… O postsekularnych intuicjach Adama Mickiewicza, [w:] Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowo┼Ťci?, red. D. Kalinowski, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej (2017); Dworzec — wykolejony dom. Próba oikologii z domieszk─ů heterotopologii, [w:] Przestrze┼ä — literatura — do┼Ťwiadczenie. Z inspiracji geopoetyki, red. T. G─Ösina, Z. Kad┼éubek, Wydawnictwo Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego (2016); Przedstawi─ç Tajemnic─Ö. Ikonosfera i ikonografia kaszubskich kapliczek maryjnych — analiza wybranych przyk┼éadów, [w:] Ma┼éa architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna, red. K. Marciniak, Muzeum Narodowe w Gda┼äsku (2016); Cz┼éowiek wobec „Boga emigranta”. Mickiewiczowska antropologia po odczarowaniu (w perspektywie postsekularnej), [w:] Mesja┼äskie imaginaria Europy (i okolic). Studia komparatystyczne, red. A. Janek, A. Regiewicz, A. ┼╗ywio┼éek, Wydawnictwo AJD (2015). E-mail: ag.bed[at]wp.pl

 

┼üukasz Bertram (ORCID: 0000-0001-9297-5734), dr, historyk, socjolog; pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: ruch komunistyczny, historia polityczna i spo┼éeczna Polski 1918–1956, sprawczo┼Ť─ç i podmiotowo┼Ť─ç jednostek w polityce, do┼Ťwiadczenie polityczne warstw ludowych. Ostatnie publikacje: Bunt, podziemie, w┼éadza. Polscy komuni┼Ťci i ich socjalizacja polityczna do roku 1956, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2022; Degrees in Revolution and for the Revolution’s Sake. The Educational Experience of Polish Communists Before 1939, „Acta Poloniae Historica”, nr 123, 2021, s. 215-237; Gilotyna i parasol. Niejednoznaczno┼Ťci postaw ludzi w┼éadzy wobec ┼Ťwiata nauki 1944–1956, [w:] Spotkania z Ossowskim, red. A. Su┼éek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. 193-223; To run? Where? And from what? The Experience of Stalinist Repressions in the Biographies of the Members of the Polish Party-government Elite, 1949–1956, „Adeptus”, nr 12/2018, s. 1-26.

E-mail: lukasz.bertram[at]politic.edu.pl

 

KONRAD BIA┼üECKI — dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zak┼éadzie Historii Najnowszej Wydzia┼éu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i naczelnik Oddzia┼éowego Biura Bada┼ä Historycznych Instytutu Pami─Öci Narodowej Oddzia┼é w Poznaniu. W latach 2009–2016 koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „W┼éadze wobec Ko┼Ťcio┼éów i zwi─ůzków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989” Autor wielu publikacji dotycz─ůcych m.in. relacji mi─Ödzywyznaniowych w Polsce i we Francji oraz prac z zakresu oporu spo┼éecznego w Polsce i krajach Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej po II wojnie ┼Ťwiatowej. E-mail: konrad.bialecki[at]interia.pl

 

Konrad Bia┼éecki – professeur au département d’histoire contemporaine de la faculté d’histoire de l’Université Adam Mickiewicz de Pozna┼ä et le chef du bureau de recherche historique de l’Institut de la mémoire nationale de Pozna┼ä. Auteur ou éditeur scientifique de plusieurs livres et articles sur les relations interreligieuses en Pologne au XXe s., la résistance anticommuniste en Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Il a été le coordinateur de plusieurs projets de recherche d’envergure nationale. Il mène actuellement des recherches sur la position de l’Église catholique romaine et des églises chrétiennes minoritaires en Pologne après la Seconde Guerre mondiale, l’histoire de la résistance anticommuniste dans les pays dits de démocratie populaire et l’image de la France dans les médias et l’espace public polonais au XXe s. Il a publié entre autres : Ko┼Ťció┼é Narodowy w Polsce w latach 1944-1965, Pozna┼ä, Wydawnictwo Pozna┼äskie, 2003 ; [avec Jan Ko┼éodziejski] Solidarni z Rumuni─ů, Warszawa – Pozna┼ä, IPN, 2009 ; Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956-1991, Pozna┼ä, IPN, 2013 ; [éd. avec Waldemar Handke] NSZZ «Solidarno┼Ť─ç» Région Konin. Wybór dokumentów, vol. I (1980-1981), Pozna┼ä, IPN, 2013 ; NSZZ «Solidarno┼Ť─ç» Région Konin. Wybór dokumentów, vol. II (1981-1989), Pozna┼ä, IPN, 2016 ; [avec R. ┼üatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk] Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977), Warszawa-Pozna┼ä, IPN, 2017.

 

Maja Biernacka, dr nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii (ISP PAN), wcze┼Ťniej studia magisterskie z socjologii (ISNS UW), aktualnie adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Bia┼éymstoku, wyk┼éada te┼╝ w Collegium Civitas. Zainteresowania badawcze obejmuj─ů m.in. socjologi─Ö wielokulturowo┼Ťci, w tym szeroko rozumiane zjawiska dotycz─ůce wspó┼éistnienia kultur (zw┼éaszcza problematyka dotycz─ůca Hiszpanii oraz krajów hiszpa┼äskoj─Özycznych), w tym problemy zró┼╝nicowania etnicznego, rasowego, wyznaniowego oraz j─Özykowego, akomodacji odmienno┼Ťci, ksenofobii i dyskryminacji. Wyk┼éada┼éa wielokrotnie w ramach programu Erasmus Teacher na uniwersytetach w Hiszpanii oraz Portugalii (Universidade de Minho, Universidad de Navarra, Universidad de Cádiz, Universidad de Alicante). Autorka ksi─ů┼╝ek monograficznych: Cz┼éowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji w┼éasnego Ja (2009) oraz Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmienno┼Ťci─ů (2012), a tak┼╝e artyku┼éów w czasopismach „Studia Socjologiczne”, „Studia Polityczne”, „Kultura i Spo┼éecze┼ästwo”, „Czas Kultury” i innych. T┼éumacz j─Özyka angielskiego (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW) – specjalizacja: t┼éumaczenia ekonomiczne, s─ůdowe i prawnicze; ustne (symultaniczne i konsekutywne) oraz pisemne; studia podyplomowe w Katedrze Gospodarki ┼Üwiatowej Szko┼éa G┼éówna Handlowa w Warszawie – kierunek: Zarz─ůdzanie Biznesem Mi─Ödzynarodowym. Obs┼éuga translatorska (t┼éumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne) dla negocjacji bran┼╝owych programów pomocowych w okresie przygotowa┼ä do akcesji Polski do UE, negocjacji i rozmów handlowych. Lektor i licencjonowany egzaminator j─Özyka angielskiego (Pearson 2006). E-mail: mmbiernacka[at]tlen.pl

 

KATARZYNA B┼üACHOWSKA — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Dydaktyki Historii Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania badawcze: historia historiografii oraz dydaktyka historii. Autorka poradników metodycznych dla nauczycieli do podr─Öczników dla szkó┼é podstawowych i liceów ogólnokszta┼éc─ůcych oraz scenariuszy lekcji i testów. E-mail: k.i.blachowska[at]uw.edu.pl

 

TOMASZ BOHUN — dr, historyk, zajmuje si─Ö dziejami ┼Ťrodkowo-wschodniej Europy i histori─ů Rosji; autor ksi─ů┼╝ki Polacy na Kremlu. Moskwa 1612. Jeden z najwi─Ökszych triumfów w dziejach Rzeczypospolitej (2013). E-mail: mowiawieki[at]bellona.pl

 

Jaros┼éaw Boruszewski – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Zak┼éadzie Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: semiotyka i filozofia informacji, metodologiczno-filozoficzne podstawy infobrokerstwa, filozofia wspó┼éczesna i semiotyka kultury. Wa┼╝niejsze publikacje: Symbolophobia and Pragmatomania, „Sensus Historiae”, vol. 19, 2015; Kwant wiedzy jako optymalny komunikat. Metodologiczna geneza infobrokerstwa systemowego, [w:] S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Warszawa 2015; Zasada racji dostatecznej w kontek┼Ťcie semantycznej kontrowersji realizm-antyrealizm, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. VIII, 2013; Semantyka po semantyce. O wspó┼éczesnych projektach komunikacji bez symboli, „Principia”, vol. XXXVII-XXXVIII, 2004. Sta┼╝ naukowy w Centre of Excellence in the Philosophy of Social Sciences (Trends and Tensions in Intellectual Integration, Academy of Finland, Uniwersytet Helsi┼äski). E-mail: borjar[at]amu.edu.pl

 

DARIMA TSYBIKOVNA BORONOEVA — PhD, Full Professor, Department of Cultural Studies, Buryat State University. Japanese National Museum of Ethnology (MINPAKU) scholarship holder. Her main fields of interest include: transition studies, transborder studies, Buryat migrant and Diaspora communities in Inner Mongolia. Author of the monograph entitled Buryats and the Mongolian World in the Context of Identity-Related Ethnonyme Functions (đĹĐâĐÇĐĆĐéĐő đŞ đ╝đżđŻđ│đżđ╗ĐîĐüđ║đŞđ╣ đ╝đŞĐÇ đ▓ đ║đżđŻĐéđÁđ║ĐüĐéđÁ đŞđ┤đÁđŻĐéđŞĐäđŞđ║đ░ĐćđŞđżđŻđŻđżđ╣ ĐäĐâđŻđ║ĐćđŞđŞ ĐŹĐéđŻđżđŻđŞđ╝đ░, 2007, Ulan-Ude), and numerous articles on Buryats in China and Mongolia.

 

JAROS┼üAW BORUSZEWSKI – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Zak┼éadzie Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: semiotyka i filozofia informacji, metodologiczno-filozoficzne podstawy infobrokerstwa, filozofia wspó┼éczesna i semiotyka kultury. Wa┼╝niejsze publikacje: Integracja, kwantyfikacja, optymalizacja – narz─Ödzia konceptualne infobrokera systemowego, [w:] M. Kowalska, T. Wojewódzki (red.) Infobrokerstwo – idee, koncepcje, rozwi─ůzania praktyczne, Gda┼äsk 2015; Kwant wiedzy jako optymalny komunikat. Metodologiczna geneza infobrokerstwa systemowego, [w:] S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.) Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Warszawa 2015; Zasada racji dostatecznej w kontek┼Ťcie semantycznej kontrowersji realizm-antyrealizm, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. VIII, nr 1, 2013; Problemy z poj─Öciem wiedzy w ramach epistemicznej koncepcji znaczenia, „Filo-Sofija”, nr 7, 2007; Semantyka po semantyce. O wspó┼éczesnych projektach komunikacji bez symboli, „Principia”, vol. XXXVII-XXXVIII, 2004. E-mail: borjar[at]amu.edu.pl

 

Nicolas Bourguinat – professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg, directeur de l’UR 3400 Arts Civilisation et Histoire de l’Europe de 2012 à 2016 et de nouveau à partir de 2023. Spécialiste d’histoire culturelle et sociale de l’Europe des XIXe et XXe s., il s’est intéressé aux pratiques et aux écritures féminines du voyage (« Et in Arcadia ego… » Voyages et séjours de femmes en Italie, 1770-1870, Montrouge, Éditions du Bourg, 2017) et a publié l’édition critique de plusieurs textes inédits comme le Voyage de noces d’une royaliste à travers l’Allemagne et l’Italie de Sophie Johanet (Strasbourg, PUS, 2014, en collaboration avec Marina Polzin).

 

Aleksandra Brylska — absolwentka historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW. Obecnie uczestniczka mi─Ödzynarodowego programu doktoranckiego „Nature-Culture” na Wydziale „Artes Liberales” UW. Przygotowuje rozpraw─Ö doktorsk─ů na temat naturo-kulturowego statusu przestrzeni postnuklearnych, na przyk┼éadzie katastrof elektrowni j─ůdrowych w Czarnobylu (Ukraina) oraz w ┼îkumie (prefektura Fukushima, Japonia). Publikuje w czasopismach naukowych, m.in. w „Amor Fati” i „Studia Europaea Gnesnensia”. Interesuje si─Ö metodologi─ů humanistyki ┼Ťrodowiskowej, histori─ů ┼Ťrodowiskow─ů przestrzeni postnuklearnych, biosemiotyk─ů, filozoficznymi i kulturowymi uwarunkowaniami na temat Natury, kultur─ů wizualn─ů po II wojnie ┼Ťwiatowej, relacjami pomi─Ödzy cz┼éowiekiem a ┼Ťrodowiskiem oraz kulturowymi konsekwencjami terminu „antropocen”.

E-mail: a.brylska[at]al.uw.edu.pl

 

Krzysztof Brzechczyn, full professor of the humanities employed in Faculty of Philosophy at Adam Mickiewicz University in Poznań. Fields of interests: history of political thought, philosophy of history, political and social philosophy, methodology of historiography. A full list of publications is available at academia.edu and researchgate.

E-mail: brzech[at]amu.edu.pl

 

Anna Brzezi┼äska (ORCID: 0000-0002-5114-4034) — dr, historyczka historiografii, adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu ┼üódzkiego, cz┼éonkini Komisji Teorii Historii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii KNH PAN, cz┼éonkini Zarz─ůdu G┼éównego Towarzystwa Historiograficznego. Zainteresowania badawcze: historiografia polska i powszechna XX w., mediewistyka w interpretacjach francuskiej szko┼éy Annales, antropologia historyczna, historia mentalno┼Ťci. Autorka ksi─ů┼╝ki: Spór o ┼Ťredniowiecze. Z rozwa┼╝a┼ä nad to┼╝samo┼Ťci─ů kulturow─ů Europy. Jacques Le Goff, Jerzy K┼éoczowski, Aron Guriewicz (2018). Pe┼éne dane o publikacjach na profilu ORCID.

Adres e-mail: anka.brzezinska[at]gmail.com

 

BART┼üOMIEJ BRZEZI┼âSKI — dr, adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM; zainteresowania badawcze: rosyjska my┼Ťl filozoficzno-religijna XIX i XX w., filozofia, teologia i kultura prawos┼éawna, religioznawstwo. Najwa┼╝niejsze publikacje: Miko┼éaj Bierdiajew — medytacje. Ideowe ┼║ród┼éa i konteksty (Pozna┼ä 2002); (red.) Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje (Pozna┼ä 2010); (red. wraz z D. Jewdokimow, N. Przybylsk─ů) Kultura prawos┼éawna, „Zeszyty Naukowe Centrum Bada┼ä im. Edyty Stein”, 2011, nr 7. Jest równie┼╝ autorem wielu artyku┼éów oraz z przek┼éadów z j─Özyków angielskiego i rosyjskiego. E-mail: bartekbrzezi[at]gmail.com

 

Franciszek Brzozowski  — mgr historii oraz filologii polskiej. Doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Warmi┼äsko-Mazurskiego. Jego zainteresowania badawcze dotycz─ů historii Warmii i Mazur po 1945 r., a tak┼╝e filozofii historii oraz metodologii bada┼ä historycznych. Publikacje: Z dzia┼éalno┼Ťci Gminnej Rady Narodowej w Mi┼éom┼éynie (1946-1950), „Meritum” 2017, t. IX; Prace komisji sta┼éych rad miejskich na przyk┼éadzie Komisji O┼Ťwiaty i Spraw Spo┼éecznych Rady Miejskiej w Mi┼éom┼éynie (2014–2016), „Zbli┼╝enia Cywilizacyjne” 2018, t. XIV (1); Z dzia┼éalno┼Ťci Gminnej Rady Narodowej w Mi┼éom┼éynie (1950-1954). Przyczynek do dziejów miasta, „Meritum” 2018, t. X.

E-mail: franciszek.brzozowski[at]gmail.com

 

Robert Bubczyk — dr hab. n. hum. w dyscyplinie historia, specjalno┼Ť─ç historia ┼Ťredniowieczna, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie. Specjalizuje si─Ö w historii kultury ┼éaci┼äskiej ┼Ťredniowiecznej Europy, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem kultury elit spo┼éecznych (dwór królewski i mo┼╝now┼éadczy, rycerstwo i duchowie┼ästwo). Autor ok. 100 publikacji naukowych, w których skupia si─Ö na ró┼╝nych aspektach rozrywek w kulturze dworskiej i rycerskiej, a tak┼╝e na wizji ┼Ťwiata przedstawianej w ┼Ťredniowiecznych utworach narracyjnych. Do najwa┼╝niejszych jego publikacji nale┼╝─ů: Kariera rodziny Kurozw─Öckich w XIV wieku. Studium z dziejów powi─ůza┼ä polskiej elity politycznej z Andegawenami (2002); Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wy┼╝szej pó┼║niejszego ┼Ťredniowiecza (2005); Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej ┼Ťredniowiecznej Anglii na tle europejskim (2009); Kazimierz Sprawiedliwy — w┼éadca idealny Mistrza Wincentego, ,,Kwartalnik Historyczny”, t. CXVI, 2009, z. 1; A History of Poland in Outline (2011); Games and the Church, [w:] Games and Gaming in Medieval Literature, ed. S. Patterson (2015); Ciekawo┼Ť─ç ┼Ťwiata ┼Ťredniowiecznego dworzanina i klerka, ,,┼Üredniowiecze Polskie i Powszechne’’, t. 8 (12), 2016; Values and Virtues — Polish Ecclesiastical and Court Culture, [w:] Writing History in Medieval Poland. Bishop Vincentius of Cracow and ‘the Chronica Polonorum’, ed. by D. von Güttner Sporzy┼äski (2017); Familia Herlechinimotyw czarnych je┼║d┼║ców w kulturze ┼Ťredniowiecznego Zachodu (XI–XII w.). Znaczenie symboliczne i funkcje ideologiczne, ,,Studia Historyczne’’, t. 61, 2018, nr 2 (242).

E-mail: r.bubczyk[at]poczta.umcs.lublin.pl

 

Justyna Budzi┼äska — dr, historyczka sztuki i adiunktka w Zak┼éadzie Dydaktyki Historii Wydzia┼éu Historii UAM w Poznaniu. Autorka ksi─ů┼╝ki ┼╣ród┼éo ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przyk┼éadzie zbiorów muzeów wielkopolskich (2014), wspó┼éredaktorka prac zbiorowych Wspó┼éczesna edukacja historyczna. Dos╠üwiadczenia. Oczekiwania (2015) i Niepami─Ö─ç wojny. Europa ┼Ürodkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku (2017). Wybrane publikacje: Revenge of the fragments. On the paradoxes of the history of the Black Sea region (2023), Zróbmy sobie dziedzictwo. Przypadek dwóch wystaw (2021), Mi─Ödzy estetyk─ů znikania a kontr-pomnikiem (2017) Tryptyk o zapomnieniu i (nie)pami─Öci Andrzeja Wróblewskiego (2017) Wniebo(nie)wzi─Öcie. Poststrukturalistyczna interpretacja ┼Ťwiata przedstawionego (2014), Zainteresowania badawcze: wizualizacje przesz┼éo┼Ťci, kultura i edukacja historyczna.

E-mail: justyna.budzinska@amu.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8140-2604

 

Maciej Bugajewski, Prof. Zajmuje si─Ö zagadnieniami metodologii historii, historii historiografii, teoretycznymi problemami pami─Öci historycznej. Wybrane publikacje: Brzemi─Ö przesz┼éo┼Ťci. Z┼éo jako przedmiot interpretacji historycznej (2009); Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania historycznego (2002); (red.) Czy przesz┼éo┼Ť─ç powinna by─ç inna? Studia z teorii i historii historiografii (2008); (wraz z M. Solarsk─ů) Wspó┼éczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka (2009); (red. naukowa wraz z I. Skórzy┼äsk─ů) „Sensus Historiae” 4/2011 oraz 1/2012 (numery tematyczne po┼Ťwi─Öcone pami─Öci historycznej); (wraz z V. Julkowsk─ů) red. naukowa „Rocznika Antropologii Historii” nr 1, 2013 (O Reprezentacji); (wraz z V. Julkowsk─ů i M. Solarsk─ů) redakcja naukowa dwóch tomów czasopisma Teoria@Historia o problemach historii historiografii (2017 i 2018); (wraz z M. Solarsk─ů) monografia – Do┼Ťwiadczanie przesz┼éo┼Ťci. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego, Pozna┼ä 2018; monografia – Historyczna wspólnota s┼éowa. Rozwa┼╝anie z teorii historii, Pozna┼ä 2018.

 

Maciej Bugajewski, Department of History, Adam Mickiewicz University in Pozna┼ä. His research interests focus on methodology of history, history of historiography, theoretical problems of historical memory. Selected publication: Brzemi─Ö przesz┼éo┼Ťci. Z┼éo jako przedmiot interpretacji historycznej [The burden of the past. Evil as an Object of Historical Interpretation] (2009); Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania historycznego [Historiography and time. Paul Ricoeur’s theory of historical cognition] (2002); (ed.) Czy przesz┼éo┼Ť─ç powinna by─ç inna? Studia z teorii i historii historiografii [Should the past be different? Studies in the theory and history of historiography] (2008); (co-authored with M. Solarska) Wspó┼éczesna francuska historia kobiet. Dokonania — perspektywy — krytyka [Contemporary French Women’s History. Achievements—perspectives—critique] (2009); (co-edited with I. Skórzy┼äska) „Sensus Historiae” 4/2011 and 1/2012 (special issues on historical memory); (co-edited with V. Julkowska) „Rocznik Antropologii Historii” no. 1, 2013 (O Reprezentacji); (co-edited with V. Julkowska and M. Solarska) two volumes of the journal Teoria@Historia about history of historiography (2017 and 2018); monograph — Historyczna wspólnota s┼éowa. Rozwa┼╝anie z teorii historii [Historical community of the word. Reflections in the theory of history] (2018); (co-authored with M. Solarska) monograph — Experiencing the Past. Historical Cognition Toward Pluralism of Time (2019).

E-mail: maciejbugajewski[at]gmail.com

 

Maciej Bugajewski – professeur au Département d’Histoire de l’Université Adam Mickiewicz de Pozna┼ä, Pologne Ses intérêts portent sur la métho-dologie de l’histoire, l’histoire de l’historiographie, les problèmes théoriques de la mémoire historique. Publications sélectionnées : Brzemi─Ö przesz┼éo┼Ťci. Z┼éo jako przedmiot interpretacji historycznej (2009) ; Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania (2002) ; (éd.) Czy przesz┼éo┼Ť─ç powinna by─ç inna? Studia z teorii i historii historiografii (2008) ; (éd. avec M. Solarska) Wspó┼éczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka  (2009) ; (éd. avec I. Skórzy┼äska) „Sensus Historiae” 4/2011 and 1/2012 ; (éd. avec V. Julkowska) „Rocznik Antropologii Historii” no 1, 2013 (O Reprezentacji); (monographie avec M. Solarska) – Experiencing the Past. Historical Cognition Toward Pluralism of Time, Poznan 2019; monographie – Historyczna wspól-nota s┼éowa. Rozwa┼╝anie z teorii, Poznan 2018.

 

Izabela Bukalska, dr, adiunkt w Katedrze My┼Ťli Spo┼éecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego w Warszawie. W 2014 r. obroni┼éa doktorat w IFiS PAN. Prowadzi badania z zastosowaniem metodologii teorii ugruntowanej oraz zaj─Öcia akademickie na ten temat. Substantywny obszar bada┼ä to mniejszo┼Ťci narodowe, migracje, dzia┼éalno┼Ť─ç o┼Ťrodków dla uchod┼║ców itd. Obecnie pracuje nad publikacj─ů na temat spo┼éecznych ┼Ťwiatów w─Ögierskich mniejszo┼Ťci narodowych. E-mail: i.bukalska[at]gmail.com

 

TARZYCJUSZ BULI┼âSKI, dr, adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gda┼äskiego. Zajmuje si─Ö antropologi─ů szko┼éy, teori─ů i metodologi─ů antropologii, antropologi─ů spo┼éecze┼ästw pierwotnych oraz badaniami nad dzieci┼ästwem (childhood studies). Autor i wspó┼éredaktor prac: Cz┼éowiek do zrobienia (2002), Sny, trofea, geny i zmarli (2006), Teren w antropologii (2011), Estudios Latinoamericanos (nr 33-34/2013-2014), Almanach antropologiczny: szko┼éa/pismo (2015), Etnografia. Praktyki, Teorie, Do┼Ťwiadczenia (nr 1/2015). E-mail: tarzycjusz.bulinski[at]ug.edu.pl

 

PAULINA BURKICIAK — mgr, od 2012 r. doktorantka w Zak┼éadzie Historii Powszechnej XIX i XX w., Instytut Historii, Wydzia┼é Historyczny Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2011 zaj─Ö┼éa II miejsce w Konkursie o Nagrod─Ö im. Kazimierza Tymienieckiego za najlepsz─ů prac─Ö magistersk─ů pt. ┼╗o┼énierze Armii Krajowej w ┼éagrach Workuty w latach 1944–1956, obronion─ů w Instytucie Historii UAM w roku 2010/2011, za co otrzyma┼éa wyró┼╝nienie Kapitu┼éy. E-mail: paulina.burkiciak[at]wp.pl

 

Maciej Chlewicki — dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; pracownik Instytutu Filozofii UKW, kieruje Katedr─ů Historii Filozofii. G┼éówne zainteresowania i dorobek filozoficzny skupiaj─ů si─Ö wokó┼é historii filozofii nowo┼╝ytnej, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem kartezjanizmu i kantyzmu oraz sporadycznie filozofii staro┼╝ytnej. Oprócz problematyki epistemologicznej w swych publikacjach podejmuje przede wszystkim zagadnienia natury metafilozoficznej, dotycz─ůce relacji filozofii do innych dziedzin, w tym zw┼éaszcza do nauki, polityki i religii. Autor ksi─ů┼╝ki pt. Kant a problem filozofii religii (2012).

E-mail: machle[at]wp.pl

 

JAROS┼üAW CHODAK — doktor; adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS. Specjalizuje si─Ö w teorii i badaniach porównawczych nad rewolucjami i ruchami spo┼éecznymi. Redaktor naczelny e-periodyku „Konteksty Spo┼éeczne”; Opublikowa┼é monografi─Ö pt. Teorie rewolucji w naukach spo┼éecznych (2012).

 

HIERONIM CHOJNACKI — dr hab. prof. Uniwersytetu Gda┼äskiego; polonista i skandynawista, przek┼éadoznawca, literaturoznawca o zainteresowaniach filozoficznych; wyk┼éadowca literatury du┼äskiej, szwedzkiej i fi┼äskiej (1980–2008); zast─Öpca dyrektora ds. nauki Instytutu Skandynawistyki. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmuj─ů metodologi─Ö bada┼ä literackich, antropologi─Ö literatury, zwrot narratywistyczny, hermeneutyk─Ö, wspó┼éczesn─ů literatur─Ö szwedzk─ů (w─ůtki religijne), sztuk─Ö opowiadania Karen Blixen, literatur─Ö i filozofi─Ö (literackie aspekty twórczo┼Ťci Sørena Kierkegaarda), polsko-skandynawskie kontakty literackie, polsk─ů literatur─Ö emigracyjn─ů w Szwecji (Zaremba, Olkiewicz, Kruszy┼äski), retoryk─Ö mów perswazyjnych, retoryk─Ö literack─ů. Autor, redaktor i wspó┼éredaktor ponad 70 prac naukowych, w tym ksi─ů┼╝ek, m.in. Polska „poezja Pó┼énocy”. Maria, Irydion, Lilla Weneda (1998), Marzenie o Italii. Motywy w┼éoskie w poezji szwedzkiej XIX i XX wieku. Rozprawa i antologia wierszy (2000), Szwedzka literatura pi─Ökna w Polsce 1939–1996. Bibliografia przek┼éadów i opracowa┼ä krytycznych (2003), W poszukiwaniu to┼╝samo┼Ťci skandynawskiej i polskiej. Studia o literaturze i spo┼éecze┼ästwie (2011). Autor licznych przek┼éadów literackich z j─Özyka szwedzkiego. Publikuje w seriach wydawniczych „Stockholm Slavic Papers” oraz „Stiftelsen Polska Kulturfonden”, jak równie┼╝ na ┼éamach takich czasopism, jak: „Acta Sueco-Polonica”, „Biuletyn Polonistyczny”, „General Studies” (London), „Kierkegaard Studies” (Berlin New York), „Kresy”, „Principia: pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, „Przek┼éadaniec: Pó┼érocznik Katedry UNESCO do Bada┼ä nad Przek┼éadem i Komunikacj─ů Mi─Ödzykulturow─ů Uniwersytetu Jagiello┼äskiego”, „Studia Humanistyczne AGH”, „Studia Scandinavica”, „┼Üwiat Psychoanalizy”, „Tytu┼é”. Redaktor serii wydawniczej Katedry Skandynawistyki UG i Centrum Bada┼ä Multikulturowych Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja); redaktor naczelny serii „Studia Pó┼énocnoeuropejskie” oraz czasopisma „Studia Scandinavica”. E-mail: filhch[at]ug.edu.pl

 

 Arleta Chojniak, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Pracowni Historii i Metodologii Nauk o Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: metodologia i historia psychologii, psychologia humanistyczna, psychologia mi─Ödzykulturowa. Najwa┼╝niejsze publikacje: Cz┼éowiek i sens. Frankla koncepcja autotranscendencji (2003); Funkcje emocji religijnych w przemianach kulturowych. Teoria Randalla Collinsa, „Przegl─ůd Religioznawczy”, 2015/3 (257); Determinacja funkcjonalna i subiektywno-racjonalna w psychoanalizie Freuda, „Polskie Forum Psychologiczne”, 2015/3 (20); Duchowo┼Ť─ç a komunikacja mi─Ödzykulturowa, „Teologia i Cz┼éowiek”, 2014/3 (27). E-mail: arletcha[at]amu.edu.pl

 

MATEUSZ CHUDZIAK, dr — studiowa┼é w Instytucie Wschodnim UAM i na Uniwersytecie Çukurova w Adanie. Pracownik Zak┼éadu Bliskiego Wschodu i Azji ┼Ürodkowej Szko┼éy G┼éównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza Turcji, kultura polityczna, nacjonalizm, polityka to┼╝samo┼Ťciowa i historyczna, islam w Europie. W latach 2015–2021 analityk ds. Turcji w O┼Ťrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie. E-mail: tomchu[at]st.amu.edu.pl

 

Adam J. Chmielewski is a professor at the Institute of Philosophy, University of Wroc┼éaw, Poland. He is also a social activist and political columnist. He studied philosophy and social sciences at the universities in Wroc┼éaw, Oxford, New York and Edinburgh. He authored several books, among them Popper’s Philosophy. A Critical Analysis (1995) Incommensurability, Untranslatability, Conflict (1997, 2014), Open Society or Community? (2001), Two Conceptions of Unity (2006) Psychopathology of Political Life (2009), and Politics and Recognition. Towards a New Political Aesthetics (Routledge 2020). He translated from English into Polish a number of books, including works by Bertrand Russell, Karl Popper, Alasdair MacIntyre, Richard Shusterman, Slavoj ┼Żi┼żek, and works of fiction. He is the Editor-in-Chief of the Studia Philosophica Wratislaviensia, and a member of the editorial boards of several Polish and international journals. He authored also the victorious bid of the city of Wroc┼éaw for the title of European Capital of Culture 2916.

E-mail: adam.chmielewski@uwr.edu.pl

 

IWONA CHMURA-RUTKOWSKA — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Socjologii Edukacji, Wydzia┼é Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Cz┼éonkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Bada┼ä nad P┼éci─ů i To┼╝samo┼Ťci─ů Kulturow─ů UAM oraz wyk┼éadowczyni Gender Studies na UAM. Autorka publikacji na temat kulturowych i spo┼éecznych uwarunkowa┼ä kszta┼étowania si─Ö to┼╝samo┼Ťci rodzajowej oraz krytycznych analiz dyskursu kobieco┼Ťci i m─Ösko┼Ťci w popularnych czasopismach wydawanych w Polsce. Wspó┼éautorka (wraz z J. Ostrouch-Kami┼äsk─ů) ksi─ů┼╝ki pt. M─Ö┼╝czy┼║ni na prze┼é─Öczy ┼╝ycia. Studium socjopedagogiczne (2007). Zainteresowania badawcze: problem psychologicznych i spo┼éecznych mechanizmów treningu socjalizacyjnego oraz (jawnych i ukrytych) praktyk edukacyjnych reprodukuj─ůcych androcentryzm i stereotypy zwi─ůzane z p┼éci─ů. E-mail: ichmurka[at]amu.edu.pl

 

Franciszek Chwa┼éczyk — doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister kognitywistyki i kulturoznawstwa. W ramach pracy doktorskiej zajmuje si─Ö kulturow─ů korekt─ů poj─Öcia antropocenu jako urbanocenu. Zainteresowania badawcze: przestrze┼ä, studia miejskie, poznanie (szczególnie w relacji do ┼Ťrodowiska) i popkultura. E-mail: f.chwalczyk[at]gmail.com

 

AGNIESZKA CHWIEDUK, dr, antropolo┼╝ka i romanistka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje si─Ö w problematyce dotycz─ůcej identyfikacji etnicznej (etniczno┼Ť─ç) i lokalnej zw┼éaszcza ma┼éych grup, wspó┼éczesnych ruchów migracyjnych w realiach jednocz─ůcej si─Ö Europy. Zainteresowania te rozwija w kontek┼Ťcie metodologii nauk spo┼éecznych, metod jako┼Ťciowych (obserwacja uczestnicz─ůca i EEA). Osobnym w─ůtkiem jej pracy badawczej s─ů zagadnienia zwi─ůzane z rozwojem wspó┼éczesnej antropologii francuskiej. Wybrane publikacje: Jaki┼Ť czas po badaniach w Alzacji. Kilka my┼Ťli o mo┼╝liwo┼Ťciach antropologicznego badania to┼╝samo┼Ťci grupowej i „realiach pogranicza”, [w:] Dylematy to┼╝samo┼Ťci zbiorowych. Przyczynek do rozwa┼╝a┼ä nad to┼╝samo┼Ťci─ů ukrai┼äsk─ů, polsk─ů i europejsk─ů, R. Szwed (red.), KUL, Lublin 2007, s. 25-37; Note de terrain. L’anthropologue et l’agence matrimoniale: une metamorphose, “Ethnologie francaise” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Apres le communisme, s. 267-272; Francuska antropologia kulturowa wobec problemów wspó┼éczesnego ┼Ťwiata, A. Chwieduk, A. Pomieci┼äski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 9-39; Trwanie z nostalgi─ů w tle. O rumu┼äskich realiach w dwadzie┼Ťcia lat po upadku komunizmu: przypadek wsi S─âpân┼úa, „Anthropos?” 2013, nr 20-21, s. 188-197; Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropologiczne projekty zaanga┼╝owane spo┼éecznie, „Studia Migracyjne — Przegl─ůd Polonijny” 2015, R. 41, z. 2(156), s. 165-170; „Specyficzny Polak w normalnej Francji”. O polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy, „Studia Migracyjne — Przegl─ůd Polonijny” 2016, R. 42, z. 2 (160), s. 23-50. E-mail: agach[at]amu.edu.pl

 

PAWE┼ü CHYC — doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmuj─ů spo┼éeczno-kulturow─ů transformacj─Ö Indian amazo┼äskich (szczególnie rodzina j─Özykowa chapacura), antropologie religii, antropologi─Ö kognitywn─ů, etnohistori─Ö wybranych regionów Amazonii, antropologi─Ö tzw. ludno┼Ťci india┼äskiej pozostaj─ůcej w dobrowolnej izolacji lub we wczesnej fazie kontaktu (PIAV/PIACI). Prowadzi┼é badania terenowe w Boliwii (2008, 2014, 2016) i Peru (2008). Publikacje: K┼éopoty z tradycj─ů. Przyk┼éad instytucjonalizacji j─Özyka i kultury boliwijskich Indian Moré, LUD, t. 99, 2015, s. : 357-365; Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wst─Öpne wnioski z mi─Ödzykulturowych bada┼ä nad przypisywaniem intencjonalno┼Ťci, Pozna┼äskie Forum Kognitywistyczne, t. 9, 2015, s. 15-22; Wiedza Indian Achuar na temat natury. Wprowadzenie do koncepcji animizmu Philippe Descoli, [w] J─Ödrysik J. (red.), Nasi mniejsi bracia czy ┼Ťrodek przetrwania? Znaczenie zwierz─ůt w dziejach ludzko┼Ťci, Wydawnictwo GroupMedia, Kraków 2014, s. 152-163; Wokó┼é etnografii ubóstwa. Kilka uwag na temat przyjmowania pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej przez Indian Moré, „Ameryka ┼üaci┼äska”, Suplement, 2013, s. 43-56. E-mail: pchyc[at]amu.edu.pl

 

Piotr Cichocki – adiunkt w Zak┼éadzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Wspó┼éczesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze obejmuj─ů╠Ę problematyk─Ö╠Ę mi─Ödzykrajowych bada┼ä opinii publicznej, postaw wobec integracji europejskiej oraz to┼╝samo┼Ťci politycznej. Najwa┼╝niejsze publikacje: Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej, „Przegl─ůd Zachodni” 2011(3), Cosmopolitanism In The Face Of Populism–Contemporary Challenges On The Path Of European Identity Formation, „Society Register” 2017(1). E-mail: cichocki[at]me.com

 

Joanna Ciesielska — absolwentka prawa i wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 r. opublikowa┼éa artyku┼é w „Forum Wschodnim” pt. „Obraz ┼éotewskiej to┼╝samo┼Ťci narodowej w dyplomacji publicznej Republiki ┼üotewskiej po 1998 roku”. Jej g┼éówne zainteresowania badawcze to szeroko poj─Öta Pó┼énoc: od Inuitów przez Ba┼étyk po Syberi─Ö, a tak┼╝e kultury Oceanii.

E-mail: asia.ciesielska22[at]gmail.com

 

DANIEL CIUNAJCIS — dr, autor pracy Dzieje poj─Ö─ç a krytyczna rola historiografii, prowadzi zaj─Öcia dydaktyczne z metodologii historii, historii historiografii oraz logiki i retoryki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz w Wy┼╝szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zajmuje si─Ö równie┼╝ histori─ů polskich poj─Ö─ç spo┼éeczno-politycznych oraz specyfik─ů tzw. polskiej przestrzeni publicznej. E-mail: danielciunajcis[at]poczta.onet.pl

 

MARTA COBEL-TOKARSKA, dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury Akademia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Interesuje si─Ö tematami z pogranicza socjologii kultury, antropologii, literatury i najnowszej historii. Ostatnio zajmuje si─Ö tematyk─ů Europy ┼Ürodkowej (w literaturze, kulturze, relacjach podró┼╝ników) oraz PRL (historia spo┼éeczna, konsumpcja, emocje). Jej ksi─ů┼╝ka Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki ┼╗ydów w okupowanej Polsce (2012) otrzyma┼éa Nagrod─Ö KLIO dla najlepszej monografii historycznej 2013, by┼éa te┼╝ nominowana do Nagrody Historycznej „Polityki”. E-mail: mcobelto[at]gmail.com

 

François-Xavier Cuche – professeur émérite à l’Université de Strasbourg. Ses travaux portent sur la littérature française du XVIIe s., et sur la littérature négro-africaine d’expression française. Il est notamment l’auteur des livres : Une pensée sociale catholique. Fleury, La Bruyère, Fénelon. Paris, le Cerf, 1991 et L’Absolu et le monde, Paris, Champion, 2017.

 

Eglantine Cussac – ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée d’histoire, est doctorante à l’Université de Strasbourg (ARCHE). Elle a travaillé en Master sur l’industrie suisse et allemande des colorants et les pratiques commerciales mondialisées de ces entreprises à la fin du XIXe s. (Bayer, BASF, Geigy). Dans le cadre de son travail de thèse, elle approfondit la question des mutations des pratiques commerciales dans l’Europe industrialisée au prisme de la profession de voyageur de commerce.


PATRYCJA CYBULSKA — mgr, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji spo┼éecznej na Uniwersytecie Gda┼äskim, doktorantka w Filologicznym Studium Doktoranckim na tej samej uczelni, dziennikarka portalu gospodarkamorska.pl. Zainteresowania badawcze: j─Özyk publicystyki religijnej, tabloidyzacja dziennikarstwa, religia w Wikipedii. Publikacje: Publicysta religijny. Mo┼╝liwo┼Ťci i wyzwania na przyk┼éadzie felietonów blogowych Szymona Ho┼éowni i Adama Szostkiewicza, [w:] M. ┼üosiewicz, A. Ry┼éko-Kurpiewska (red.), Media Biznes Kultura. Rzeczywisto┼Ť─ç medialna. Formy, problemy, aspiracje, Novae Res/Kinvara Co., TrueSign (2016); Z pami─Ötnika Szymona Ho┼éowni, czyli w kr─Ögu religijnej publicystyki. O jej j─Özyku i ulubionych tematach, przyj─Öte do druku w: „Colloquia Theologica Ottoniana. Pó┼érocznik Wydzia┼éu Teologicznego Uniwersytetu Szczeci┼äskiego”. E-mail: p.cybulska[at]hotmail.com

 

Joanna Cymbrykiewicz — dr, zatrudniona w Zak┼éadzie Przek┼éadu, Kultury i Literatur Skandynawskich w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: wspó┼éczesna poezja du┼äska, skandynawskie wspó┼éczesne pisarstwo biofikcyjne, skandynawski wiersz litanijny oraz translatologia. Autorka publikacji ksi─ů┼╝kowej pt. Motyw ┼Ťmierci we wspó┼éczesnej poezji du┼äskiej (2008) oraz artyku┼éów z zakresu literaturoznawstwa i translatologii. E-mail: joac[at]amu.edu.pl

 

MAKSYMILIAN DYMITR CZORNYJ — absolwent prawa Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie, aplikant adwokacki przy ORA w Lulinie. Wolny s┼éuchacz studiów doktoranckich z zakresu prawa mi─Ödzynarodowego publicznego. E-mail: md-czornyj[at]wp.pl

 

Andrzej Czy┼╝ewski — w latach 2019–2023 adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych U┼ü. Zainteresowania badawcze: dzieje opozycji demokratycznej w powojennej Polsce, sytuacja ┼Ťrodowiska naukowego w PRL, historia historiografii, polityka pami─Öci historycznej oraz oral history. Kierownik grantu NCN „Pokolenie czy pokolenia Marca ‘68 – mi─Ödzy oral history a metod─ů biograficzn─ů”, wykonawca w grancie NPRH „Leksykon getta ┼éódzkiego”, oraz post-doc w grancie NCN „Kampania antysyjonistyczna 1967–1968: nowa synteza”. Autor m.in.: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej po┼éowie lat 50-tych XX w. (2007), Czerwono-bia┼éo-czerwona ┼üód┼║. Lokalne wymiary polityki pami─Öci historycznej w PRL (2021).

E-mail: andrzej.czy[at]gmail.com

ORCID: 0000-0002-5211-3627

 

MARCIN D─śBICKI, dr hab., adiunkt w Zak┼éadzie Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wroc┼éawskiego; zajmuje si─Ö spo┼éecznym obliczem Europy ┼Ürodkowej, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem polskich s─ůsiedztw, w tym pograniczy; zagadnieniom tym po┼Ťwi─Öci┼é kilkadziesi─ůt artyku┼éów naukowych i kilka esejów; autor monografii Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu — regionalne zró┼╝nicowanie oraz determinanty stanu rzeczy (2010), a tak┼╝e (wraz z Julit─ů Makaro) Postawy Polaków wobec Litwy i Litwinów na przyk┼éadzie wroc┼éawian (2016); wraz z Julit─ů Makaro jest wspó┼éorganizatorem cyklu konferencji naukowych i wspó┼éredaktorem tomów S─ůsiedztwa III RP — z Litw─ů (2012), Czechami (2013), Ukrain─ů (2015), Rosj─ů (2016) i S┼éowacj─ů (2017). E-mail: marcin.debicki[at]uwr.edu.pl

 

Aleksandra D─Öbska-Kossakowska, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego w Katowicach. Autorka i redaktorka ksi─ů┼╝ek: Jan Józef Szczepa┼äski, Gustaw Herling-Grudzi┼äski wobec sztuki (2009); Literackie reprezentacje historii: ┼Ťwiadectwa – mediatyzacje — eksploracje (2013) — wspó┼éaut. z B. Gontarz i M. Wiszniowsk─ů; Zobaczy─ç sens. Studia o malarstwie, literaturze i ┼╝yciu (2014) — wspó┼éred. z M. Krakowiak; Reprezentatywna mikroskala? Rozwa┼╝ania o to┼╝samo┼Ťci lokalnej mieszka┼äców Czeladzi z racji udzia┼éu ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassaino (2016) — wspó┼éred. z M. Krakowiak.

 E-mail: aleksandra.debska-kossakowska[at]us.edu.pl

 

Przemys┼éaw Degórski — PhD student at the Institute of Theatre and Art Media, Department of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University, Poznan. He collaborates with Interdisciplinary Research Centre Humanities/Art/Technology in Poznan. His activities and art research interest focus on discovering immediate interactions and relations between sound and motion as well as analyzing sonic relations in the realm of sound environments.

E-mail: degorskiprzemyslaw[at]gmail.com

 

Antoni Dieriabin, mgr — absolwent prawa i student historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor pracy magisterskiej „Ewolucja dyskursu ideowego Federacji Rosyjskiej w latach 1999–2022” napisanej pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jerzego W. Ochma┼äskiego. Zainteresowaniami badawczymi s─ů historia doktryn polityczno-prawnych, historia i ideologia Federacji Rosyjskiej, postrzeganie we wspó┼éczesnej Rosji Zwi─ůzku Radzieckiego, a tak┼╝e rozwój my┼Ťli skrajnie prawicowej w Rosji i na ┼Ťwiecie. E-mail: antdie[at]st.amu.edu.pl

 

Rafa┼é Dobek – né en 1973, diplômé des études européennes à Poznan ; professeur au Département d’Histoire de l’Université Adam Mickiewicz de Pozna┼ä, Pologne. Il s’intéresse surtout à l’histoire de la France au XIXe s., l’histoire de l’émigration polonaise en France au XIXe s., l’histoire de la région de Pozna┼ä entre 1815 et 1914 et à l’histoire des idées politiques aux XIXe et XXe s. Il est l’auteur entre autres de : Raymond Aron – dialog z histori─ů i polityk─ů (Raymond Aron – un dialogue avec l’histoire et la politique), Pozna┼ä, Wydawnictwo Pozna┼äskie, 2005 ; Pierre-Joseph Proudhon, Pozna┼ä, Instytut Historii UAM, 2013 ; Pary┼╝, 1871 (Paris, 1871), Pozna┼ä, Wydawnictwo Pozna┼äskie, 2013. En ce moment, il prépare un livre sur Louis Wolowski (1810-1876).

 

ARTUR DOBOSZ — dr hab., adiunkt w Pracowni Humanistyki i Komunikacji Interpersonalnej Wydzia┼éu In┼╝ynierii Zarz─ůdzania Politechniki Pozna┼äskiej. Specjalno┼Ť─ç: metodologia ogólna nauk, filozofia kultury, w szczególno┼Ťci teorii metafory i symbolu. Cz┼éonek Rady Redakcyjnej kwartalnika filozoficznego „Filo-Sofija”. Autor m.in. ksi─ů┼╝ek To┼╝samo┼Ť─ç metamorficzna a komunikacja j─Özykowa (2002) oraz My┼Ťlenie magiczno-mityczne a schizofrenia (2013). E-mail: artur.dobosz[at]put.poznan.pl

 

CLAUDIA-FLORENTINA DOBRE — dr, wydawca i redaktorka czasopisma „Memoria”, badaczka stowarzyszona Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA). Absolwentka historii Universytetu w Bukareszcie (Rumunia) (1999). W 2007 r. obroni┼éa rozpraw─Ö doktorsk─ů na temat: Women’s, former political detainees, testimonies on communism and political persecutions w Laval University, Québec (Kanada). Stypendystka Robert Schuman scholarship of the European Parliament (2007) oraz Junior Research Fellowship of St. Kliment Ohridski University of Sofia (2009), otrzyma┼éa tak┼╝e postdoktoranckie stypendium Uniwersytetu Bukareszte┼äskiego (2010–2013). Zrealizowa┼éa projekty badawcze w ramach programów Institute for the Studies of the Recent Past, Sofia, Bu┼égaria (2010) oraz Junior Visiting Scholar at Central European University, School of Historical and Interdisciplinary Studies (2002). Zajmuje si─Ö problematyk─ů pami─Öci komunizmu i prze┼Ťladowa┼ä politycznych; pami─Öci─ů i histori─ů, pami─Öci─ů deportacji, muzeum i pomnikami, ┼╝yciem codziennym, udzia┼éem kobiet w polityce. Ostatnio opublikowa┼éa Un pays derrière. Les Barbelés. Brève historire de la répression communiste en Roumanie (2014). E-mail: claudiaflorentinadobre[at]yahoo.com

 

 

Claudia-Florentina Dobre is the Director of the Center for Memory and Identity Studies (CSMI) and of MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies, and a researcher at “Nicolae Iorga” Institute of History, Bucharest. She got her Ph.D. in History from Laval University of Québec in 2007, with a thesis on women memory of communist political persecutions in post-communist Romania. She conducted research on the memory of communism, on museums, memorials and monuments, on deportation, and everyday life in Romania during communism. Most recent publications: Ni victime, ni héroïne: les anciennes détenues politiques et les mémoires du communisme en Roumanie, Electra, Bucharest, 2019; Claudia-Florentina Dobre, Bernadette Jonda, Izabela Skorzynska, Anna Wachowiak, (Re)gaining the Future by (Re)building the Past. Women`s Narratives of Life under Communism in Poland, Romania and the Former East Germany, edited by Izabela Skorzynska, Poznan University Press, 2019; Claudia-Florentina Dobre, Cristian Emilian Ghita, (ed.), Quest for a Suitable Past: Myth and Memory in Eastern and Central Europe, Budapest-New York, CEU Press, 2017.

E-mail: cfdobre[at]gmail.com

 

Ewa Doma┼äska – profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz od 2002 visiting professor w Department of Anthropology, Stanford University. Przewodnicz─ůca „International Commission for the Theory and History of Historiography”. Zajmuje si─Ö metodologi─ů historii, wspó┼éczesn─ů teori─ů i histori─ů historiografii, porównawcz─ů teori─ů nauk humanistycznych i spo┼éecznych oraz nowymi tendencjami w badaniach humanistycznych. Autorka, redaktorka i wspó┼éredaktorka 21 ksi─ů┼╝ek. Ostatnio opublikowa┼éa nominowan─ů do nagrody D┼éugosza monografi─Ö: Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego cia┼éa (2017). E-mail: ewa.domanska[at]amu.edu.pl

 

┼üukasz Marcin Dominiak — main fields of research are classical sociological theory, history of the social sciences, and historical sociology. Has PhD in sociology (2010, Nicolaus Copernicus University). He is the author of a monograph on the history of the social sciences in France, entitled Partycypacja i dyskurs. Mentalno┼Ť─ç pierwotna w badaniach L. Levy-Bruhla (2015). He is the editor of “Roczniki Historii Socjologii” (since 2011) and a member of the Polish Sociological Association (the History of Sociology Section).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6384-0782

Email: lukasz[at]umk.pl

 

JAREMA DROZDOWICZ — dr; od roku 2009 pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe skupiaj─ů si─Ö wokó┼é problemów antropologii edukacji i socjologii edukacji, edukacji wielokulturowej, procesów migracyjnych, historii i teorii kultury. E-mail: jjarema[at]amu.edu.pl

 

WOJCIECH DUTKA — mgr historii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2003). Obecnie pracuje jako nauczyciel historii w programie matury mi─Ödzynarodowej w Zespole Szkó┼é Ogólnokszta┼éc─ůcych nr 10 w Gliwicach. Jest doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. Interesuje si─Ö przede wszystkim histori─ů historiografii polskiej, w tym szczególnie dyskursem o powstaniu styczniowym, a tak┼╝e teori─ů historii oraz histori─ů plakatu propagandowego. Publikowa┼é w „Klio”, „Czasach Nowo┼╝ytnych”, „Kulturze i Historia”, “American Journal of Public Health”, „Przegl─ůdzie Polonijnym”, „Przegl─ůdzie Historycznym”. (http://wojciechdutka.piszecomysle.pl)

 

Magdalena Dworak-Mróz, MA. The graduate from art history. Her area of expertise concerns the 20th century painting. Currently, she is a PhD student at the Institute of Arts at the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Within the scope of her interests lie the art of Polish émigré artists in Paris, forgeries in art, methodological aspects of agential realism, and neo-materialism.

E-mail: magdalena.dworak-mroz[at]uap.edu.pl

 

VICTOR I. DYATLOV — is professor of the Department of World History and International Relations of Irkutsk State University, Russia and Director of the Research Center on Inner Asia (Irkutsk). He published widely on cross-border migrations in modern and late imperial Russia, on the role of ethnic migrations in the formation of settlers communities in the East of Russia and on the comparative study of diasporas. E-mail: dyatlov[at]irk.ru

 

 ZBYSZEK DYMARSKI — dr; jest absolwentem filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz elektroniki na Politechnice Gda┼äskiej. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Bada┼ä nad Kultur─ů Uniwersytetu Gda┼äskiego. Prowadzi wyk┼éady z filozofii, antropologii wspó┼éczesno┼Ťci oraz z fenomenologii religii. Kieruje „Pracowni─ů Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego”. Jest prezesem Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Opublikowa┼é ksi─ů┼╝k─Ö Dwug┼éos o z┼éu. Ze studiów nad my┼Ťl─ů Józefa Tischnera i Leszka Ko┼éakowskiego (2008). E-mail: zbyszek.dymarski[at]wp.pl

 

Adam Dzidowski – autor kilkudziesi─Öciu publikacji naukowych z zakresu nowoczesnych struktur organizacyjnych, zarz─ůdzania kapita┼éem intelektualnym, procesów projektowych, architektury korporacyjnej oraz estetyki organizacji. Twórca modelu Potencja┼éu Wirtualizacyjnego (model okre┼Ťlaj─ůcy gotowo┼Ť─ç przedsi─Öbiorstwa do funkcjonowania w dynamicznych strukturach sieciowych) oraz koncepcji badawczej "IDEALS" (Innovation through Design, Engineering and Architecture for Learning and Sustainability). W swoich pracach badawczych koncentruje si─Ö na problematyce kreatywnej konwersji wiedzy oraz wp┼éywie zmian spo┼éecznych, technologicznych i kulturowych na struktur─Ö oraz strategi─Ö wspó┼éczesnych przedsi─Öbiorstw. E-mail: adam.dzidowski[at]pwr.edu.pl

 

KS. STEFAN EWERTOWSKI — dr hab., prof. Uniwersytetu Warmi┼äsko-Mazurskiego. Jest etatowym pracownikiem Wydzia┼éu Teologii UWM w Olsztynie. Wyk┼éada dyscypliny filozoficzne: teoria poznania, filozofia Boga, ogólna metodologia nauki, historia filozofii, filozofia religii. Publikuje w czasopismach naukowych, interesuje problematyk─ů kultury chrze┼Ťcija┼äskiej. Opublikowa┼é monografi─Ö: Idea Antychrysta w kulturze wspó┼éczesnej (2010). E-mail: stefanewertowski[at]wp.pl

 

Igor I. Evlampiev — PhD, Professor of the Institute of Philosophy, St. Petersburg State University. His research interests include history of philosophy and philosophy of culture. The author of History of Russian Metaphysics in 19–20 centuries (2000); Art Philosophy of Andrei Tarkovsky (2001; 2d ed. — 2012); Philosophy of Man in the Creativity of F. Dostoyevsky (2013); Political Philosophy of B. N. Chicherin (2013); Russian Philosophy in a European Context (2017) and others.

 

đśđ│đżĐÇĐî đśđ▓đ░đŻđżđ▓đŞĐç đĽđ▓đ╗đ░đ╝đ┐đŞđÁđ▓ — đöđżđ║ĐéđżĐÇ ĐäđŞđ╗đżĐüđżĐäĐüđ║đŞĐů đŻđ░Đâđ║, đ┐ĐÇđżĐäđÁĐüĐüđżĐÇ đśđŻĐüĐéđŞĐéĐâĐéđ░ ĐäđŞđ╗đżĐüđżĐäđŞđŞ đí.-đčđÁĐéđÁĐÇđ▒ĐâĐÇđ│Đüđ║đżđ│đż đ│đżĐüĐâđ┤đ░ĐÇĐüĐéđ▓đÁđŻđŻđżđ│đż ĐâđŻđŞđ▓đÁĐÇĐüđŞĐéđÁĐéđ░. đ×đ▒đ╗đ░ĐüĐéđŞ đŻđ░ĐâĐçđŻĐőĐů đŞđŻĐéđÁĐÇđÁĐüđżđ▓ — đŞĐüĐéđżĐÇđŞĐĆ ĐäđŞđ╗đżĐüđżĐäđŞđŞ đŞ ĐäđŞđ╗đżĐüđżĐäđŞĐĆ đ║Đâđ╗ĐîĐéĐâĐÇĐő. đÉđ▓ĐéđżĐÇ đ╝đżđŻđżđ│ĐÇđ░ĐäđŞđ╣ đśĐüĐéđżĐÇđŞĐĆ ĐÇĐâĐüĐüđ║đżđ╣ đ╝đÁĐéđ░ĐäđŞđĚđŞđ║đŞ đ▓ XIX-đąđą đ▓đÁđ║đ░Đů (2000); đąĐâđ┤đżđÂđÁĐüĐéđ▓đÁđŻđŻđ░ĐĆ ĐäđŞđ╗đżĐüđżĐäđŞĐĆ đÉđŻđ┤ĐÇđÁĐĆ đóđ░ĐÇđ║đżđ▓Đüđ║đżđ│đż (2001; 2-đÁ đŞđĚđ┤. — 2012); đĄđŞđ╗đżĐüđżĐäđŞĐĆ ĐçđÁđ╗đżđ▓đÁđ║đ░ đ▓ Đéđ▓đżĐÇĐçđÁĐüĐéđ▓đÁ đĄ. đöđżĐüĐéđżđÁđ▓Đüđ║đżđ│đż (2013); đčđżđ╗đŞĐéđŞĐçđÁĐüđ║đ░ĐĆ ĐäđŞđ╗đżĐüđżĐäđŞĐĆ đĹ. đŁ. đžđŞĐçđÁĐÇđŞđŻđ░ (2013), đáĐâĐüĐüđ║đ░ĐĆ ĐäđŞđ╗đżĐüđżĐäđŞĐĆ đ▓ đÁđ▓ĐÇđżđ┐đÁđ╣Đüđ║đżđ╝ đ║đżđŻĐéđÁđ║ĐüĐéđÁ (2017) đŞ đ┤ĐÇ.

 

TOMASZ FALKOWSKI, dr hab. — pracuje w Zak┼éadzie Metodologii Historii i Historii Historiografii na Wydziale Historii UAM w Poznaniu. Studiowa┼é w Toruniu (UMK), a tak┼╝e Poznaniu (UAM) i Pary┼╝u (Paris I, EHESS). G┼éówne prace: My┼Ťl i zdarzenie (Kraków 2013); Foucault. Historiozofia zdarzenia (Pozna┼ä 2014); Dyskurs historii nauki (Pozna┼ä 2020). Najwa┼╝niejsze przek┼éady: Marc Ferro, Kino i historia (Warszawa 2011); Maurice Blanchot, Przestrze┼ä literacka (Warszawa 2016). Zainteresowania badawcze: historia historiografii, historia nauki, wspó┼éczesna humanistyka francuska.

E-mail: tmfalko[at]amu.edu.pl

 

Jerzy Fie─çko  — prof. dr hab., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, literaturoznawca, zajmuje si─Ö literatur─ů i histori─ů XIX w., w szczególno┼Ťci spu┼Ťcizn─ů Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasi┼äskiego, kwesti─ů antagonizmu polsko-rosyjskiego, dziejami zsy┼éek. W latach 2009–2017 kierownik Zak┼éadu Literatury Romantyzmu, od roku 2012 prodziekan Wydzia┼éu Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Autor ponad 130 publikacji, w tym monografii nagrodzonych przez MNiSW (Rosja Krasi┼äskiego. Rzecz o nieprzejednaniu [2006] i Krasi┼äski przeciw Mickiewiczowi. Najwa┼╝niejszy spór romantyków [2011]), ostatnio wyda┼é Katastrofizm, ateizm i inne obrachunki. Szkice o ideach polskich romantyków (2015) oraz Romantycy i polityka (2016).

 

Magdalena Filipiak jest adiunktem w Zak┼éadzie Filozofii Polityki i Komunikacji Spo┼éecznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytu┼é doktora nauk humanistycznych uzyska┼éa na podstawie rozprawy o filozofii komunikacji niemieckiego filozofa Karla-Otto Apla. Jest autork─ů ksi─ů┼╝ek pt. Zwrot komunikacyjny z perspektywy transcendentalno-pragmatycznej. Karla-Otto Apla filozofia komunikacji, To┼╝samo┼Ť─ç narracyjna w dobie postprawdy. Pytanie o aktualno┼Ť─ç my┼Ťli Charlesa Taylora oraz licznych artyku┼éów na temat szeroko rozumianej etyki i filozofii komunikacji.

E-mail: skorczyk[at]amu.edu.pl

 

Anna Filipowicz — dr hab., prof. Uniwersytetu Gda┼äskiego; pracuje w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gda┼äski). Zajmuje si─Ö polsk─ů literatur─ů wspó┼éczesn─ů odczytywan─ů z perspektywy filozofii posthumanizmu oraz studiów nad zwierz─Ötami. Autorka ksi─ů┼╝ek: Sztuka mi─Ösa. Somatyczne oblicza poezji (2013) oraz (Prze)zwierz─Öcenia. Poetyckie drogi do postantropocentryzmu (2017).

E-mail: anna.filipowicz[at]ug.edu.pl

 

 PIOTR FILIPKOWSKI — dr,adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IFiS PAN, cz┼éonek Pracowni Bada┼ä Pami─Öci Spo┼éecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowa┼é si─Ö w Szkole Nauk Spo┼éecznych przy IFiS PAN na podstawie rozprawy o pami─Öci do┼Ťwiadczenia kacetu, któr─ů opublikowa┼é w seria „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jako Historia mówiona i wojna. Do┼Ťwiadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych (nagroda im. S. Ossowskiego w 2011 r.). Uczestniczy┼é w wielu krajowych i mi─Ödzynarodowych projektach dokumentacyjno-badawczych oral history. Jest wspó┼étwórc─ů i sta┼éym wspó┼épracownikiem Archiwum Historii Mówionej – najwi─Ökszego polskiego zbioru relacji biograficznych, prowadzonego przez KART─ś i Dom Spotka┼ä z Histori─ů. E-mail: p.filipkowski[at]karta.org.pl

 

ESTERA FLIEGER — mgr, absolwentka historii na Uniwersytecie ┼üódzkim; w 2014 r. obroni┼éa prac─Ö magistersk─ů zatytu┼éowan─ů "Angielski pacjent Michaela Ondaatje jako ponowoczesna reinterpretacja Dziejów Herodota"; obecnie studentka II roku Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie ┼üódzkim; rozpocz─Ö┼éa badania nad interpretacjami Holokaustu w akademickiej historiografii w Polsce po 1945 r. i polsko-┼╝ydowskimi historykami Zag┼éady. Uczestniczka Mi─Ödzynarodowej Szko┼éy Letniej Jews in Central Europe. History and Commemoration. Prague / Warsaw / Szczecin 13-29.09.2015. W listopadzie 2015 r. w Halle (Saale) na Uniwersytecie Marcina Lutra prezentowa┼éa biografi─Ö i interpretacje Zag┼éady Artura Eisenbacha. Zainteresowania badawcze: historia w dyskursie publicznym, historia historiografii i metodologia historii, relacje pomi─Ödzy histori─ů a literatur─ů pi─Ökn─ů i filmem, reporta┼╝ historyczny oraz ró┼╝ne strategie narracyjne i interpretacyjne Zag┼éady, zw┼éaszcza w historiografii polskiej. E-mail: esteraflieger[at]gmail.com

 

ERICA FONTANA — doktorantka Wydzia┼éu Antropologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, w roku akademickim 2011–2012 sta┼╝ystka Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Realizuje interdyscyplinarne badania z zakresu historii i antropologii kulturowej. Zrealizowa┼éa projekt na temat roli mediów w kszta┼étowaniu wspó┼éczesnych to┼╝samo┼Ťci indywidualnych i zbiorowych, m.in. w pracy magisterskiej pt. “Virtual Worlds, Real Subjectivities: Media Anthropology At The Personal/Public Interface”. Aktualnie pracuje nad projektem o kolektywnych reprezentacjach polskiej to┼╝samo┼Ťci w kontek┼Ťcie praktyk „nowego muzeum” oraz innych instytucji po wst─ůpieniu do Unii Europejskiej. E-mail: efontana[at]ucsd.edu

 

MACIEJ FORYCKI — dr hab.; prof. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, aktualnie zatrudniony w Stacji Naukowej PAN w Pary┼╝u. Wyró┼╝niony Nagrod─ů Prezesa Rady Ministrów za rozpraw─Ö doktorsk─ů pt. L’anarchie polonaise: le systeme institutionnel de la République nobiliaire dans la pensée des Lumières (2002)Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje si─Ö dziejami powszechnymi w czasach nowo┼╝ytnych, zw┼éaszcza histori─ů idei oraz stosunkami polsko-francuskimi w XVIII w. Autor ksi─ů┼╝ek: Anarchia polska w my┼Ťli O┼Ťwiecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanis┼éawowskich (2004), Stanis┼éaw Leszczy┼äski. Sarmata i Europejczyk (2006), Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta (2010). E-mail: farycki[at]amu.edu.pl

 

Maciej Forycki – historien, professeur à l’Université Adam Mickiewicz de Pozna┼ä, directeur du Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris (2017-2020), conseiller du Président de la Société historique et littéraire polonaise chargé de mission à la Bibliothèque Polonaise de Paris (2021-). Ses recherches, qui portent notamment sur l’histoire intellectuelle et culturelle du temps des Lumières et sur les relations entre les Slaves et le monde francophone, ont donné matière à des livres sur : l’anarchie polonaise dans la pensée des Lumières (2004), Stanislas Leszczy┼äski (2006), les polonica de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (2010) et Le monde slave dans les écrits des Encyclopédistes (2016). Membre du Comité scientifique du Centre de recherche du château de Versailles et du Jury du Prix du livre d’histoire de l’Europe, Vice-président de la Société polonaise d’étude du dix-huitième siècle. Coorganisateur des colloques Pozna┼ä-Strasbourg depuis 1998.

 

Zdzis┼éaw G─Öbo┼éy┼Ť — dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Cz┼éonek wielu stowarzysze┼ä zawodowych i naukowych, polskich i zagranicznych. Stypendysta niemieckich fundacji. Autor 7 ksi─ů┼╝ek oraz ok. 300 niesamodzielnych publikacji naukowych, w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Wspó┼éredaktor pierwszej na ┼Ťwiecie kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej, w roku 2012 ukaza┼éa si─Ö wersja angloj─Özyczna antologii w Berlinie. T┼éumacz i redaktor wydania krytycznego Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga na j─Özyk polski, angielski i s┼éowacki. G┼éówne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza — historia, wspó┼éczesno┼Ť─ç (Polska; Niemcy; stosunki polsko-niemieckie), problemy etyki zawodu bibliotekarza; bibliografia — metodyka i teoria; organizacja i zarz─ůdzanie w bibliotekach; biblioteki mniejszo┼Ťci narodowych, publikacje w j─Özyku polskim w Cieszynie i na Zaolziu.

E-mail: zdzislaw.gebolys[at]ukw.edu.pl

 

JACEK GERNAT, historyk sztuki, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie równie┼╝ uko┼äczy┼é studia magisterskie (2011). W latach 2013–2014 pracownik Dzia┼éu Sztuki Wspó┼éczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Przygotowywana przez niego pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza J. ┼╗uchowskiego dysertacja doktorska dotyczy dzia┼éalno┼Ťci rze┼║biarskich rodzin Klahrów, Kutzerów i Thammów w XVIII–XX w. na obszarze Hrabstwa K┼éodzkiego i przyleg┼éych do┼ä terenów ┼Ül─ůska. Jego zainteresowania badawcze obejmuj─ů rze┼║b─Ö barokow─ů na ┼Ül─ůsku i w Wielkopolsce, rze┼║b─Ö XIX–XX w. na ┼Ül─ůsku, sztuk─Ö nowo┼╝ytn─ů (rze┼║ba i architektura) na ┼Ül─ůsku i Europie ┼Ürodkowej oraz rze┼║b─Ö wspó┼éczesn─ů, m.in. twórczo┼Ť─ç W┼éadys┼éawa Hasiora i Antoniego Rz─ůsy, a tak┼╝e polsk─ů sztuk─Ö po 1945 r. E-mail: jacek.gernat[at]windowslive.com

 

Micha┼é G─Ösiarz — doktorant historii w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. W ramach projektu doktorskiego bada reakcje norweskiego spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego na wydarzenia lat 1980-89 w Polsce. Jego zainteresowania badawcze dotycz─ů m.in. spo┼éeczno-politycznej historii Skandynawii oraz teorii historii globalnej i transnarodowej.

E-mail: michal.gesiarz[at]amu.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4570-2922

 

KACPER GIS — doktorant historii w Instytucie Historii UAM, absolwent studiów magisterskich na tym samym kierunku. Pracuje nad dysertacj─ů pt. Twórczo┼Ť─ç historyczna Aleksandra Gwagnina pod opiek─ů prof. Jana Jurkiewicza w Zak┼éadzie Historii Nowo┼╝ytnej do XVIII w. Zainteresowania dotycz─ů okresu wczesnonowo┼╝ytnego (opublikowa┼é kilka artku┼éów odnosz─ůcych si─Ö do tych czasów), historii Ko┼Ťcio┼éa, a tak┼╝e historii historiografii. E-mail: gisbros[at]o2.pl

 

 

Witold Glinkowski, dr hab. (dyscyplina: filozofia, specjalno┼Ť─ç: historia filozofii, filozofia dialogu), prof. nadzw. Uniwersytetu ┼üódzkiego (Katedra Filozofii Wspó┼éczesnej). Absolwent historii i filozofii. Cz┼éonek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Zajmuje si─Ö filozofi─ů dialogu, antropologi─ů filozoficzn─ů, filozofi─ů hermeneutyczn─ů. Wyda┼é m. in.: Wolno┼Ť─ç ku nadziei. Spotkanie z my┼Ťl─ů ks. Józefa Tischnera (2003); Imi─Ö filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienno┼Ťci (2008); Cz┼éowiek — istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011); Cz┼éowiek — filozoficzne wyzwanie (2018); Cz┼éowiek w dialogu (2020) i kilkadziesi─ůt artyku┼éów, g┼éównie po┼Ťwi─Öconych my┼Ťli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.

 E-mail: witold.glinkowski[at]uni.lodz.pl

 

EDYTA G┼üOWACKA-SOBIECH — doktor, adiunkt w Zak┼éadzie Historii Wychowania Wydzia┼éu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: metodologia historii, historia wychowania XIX i XX w. i charyzmatycznych wychowawców oraz pedagogów, dzieje skautingu; dzieje i edukacja kobiet, gender w historii. Autorka ksi─ů┼╝ki Twórcy polskiego skautingu — Olga i Andrzej Ma┼ékowscy (2003); redaktorka (wspólnie z J. Gulczy┼äsk─ů) tomu M─Ö┼╝czyzna w rodzinie i spo┼éecze┼ästwie — ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej (2010). Cz┼éonkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Bada┼ä nad P┼éci─ů i To┼╝samo┼Ťci─ů Kulturow─ů UAM. E-mail: egsobiech[at]wp.pl

 

Andrzej Gniazdowski — dr hab., prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Autor ksi─ů┼╝ek Filozofia i gilotyna. Tradycjonalizm Josepha de Maistre’a jako hermeneutyka polityczna (1996); Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji (2007); Antynomie Radykalizmu. Fenomenologia polityczna w Niemczech 1914–1933 (2015). W swoich publikacjach podejmuje zagadnienia z zakresu fenomenologii, filozofii politycznej i historii idei.

 

MIROS┼üAW GO┼üU┼âSKI — dr, pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor kilkunastu artyku┼éów zwi─ůzanych z badaniem mitów i idei w obr─Öbie powie┼Ťci historycznej oraz zwi─ůzkami literatury i idei w XIX i XX w. Od dwóch kadencji sekretarz bydgoskiego oddzia┼éu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; cz┼éonek Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego. Nauczyciel j─Özyka polskiego w bydgoskich liceach, wspó┼éautor programu akademickiego dla szkó┼é ponadpodstawowych. Najwa┼╝niejsze publikacje: Historia — archetyp — dramat. „Gajusz Juliusz Kaligula” Karola Huberta Rostworowskiego i „Kaligula” Alberta Camus, w: Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry przy wspó┼épracy E. ┼üubie┼äskiej (Kraków 2009); Motyw androgyna i hermafrodyty w powie┼Ťciach T. Parnickiego, w: Beatrycze i inne, pod red. L. Wi┼Ťniewskiej i G. Borkowskiej (Gda┼äsk 2010); Posta─ç Hipolita wobec warto┼Ťci (w dramatach Seneki, Racine’a i Sarah Kane), [w:] Przemiany mitów i warto┼Ťci nie tylko w literaturze, pod red. L. Wi┼Ťniewskiej i M. Go┼éu┼äskiego (Bydgoszcz 2010); „┼Üwi─Öty” Ludwika Hieronima Morstina, w: Zapomniany dramat, t. 2, pod red. M.J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej (Warszawa 2010); Tomasz Mann — Teodor Parnicki. Historyzacja mitu — mityzacja historii, w: Powie┼Ť─ç historyczna dawniej i dzi┼Ť, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona i przy wspó┼éudziale K. Gajdy (Kraków 2007). E-mail: miren4[at]poczta.onet.pl

 

Beata Gontarz, dr hab. nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: modele literatury wspó┼éczesnej, zw┼éaszcza autobiografizm, autotematyzm, dyskurs historyczny, korespondencja literatury ze sztukami wizualnymi. Wybrane publikacje: Pisarz i historia. O twórczo┼Ťci Jana Józefa Szczepa┼äskiego (2001); O Janie Józefie Szczepa┼äskim wspomnienia i szkice (2003); ┼Üwiat przez pryzmat „ja”, t. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse, wspó┼éred. M. Krakowiak (2006); ┼Üwiat przez pryzmat „ja”, t. 2: Studia i interpretacje, wspó┼éred. M. Krakowiak (2006); Opowiedzie─ç histori─Ö. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, wspó┼éred. M. Krakowiak (2009); Literackie reprezentacje historii. ┼Üwiadectwa — mediatyzacje — eksploracje, wspólnie z A. D─Öbsk─ů-Kossakowsk─ů i M. Wiszniowsk─ů (2013); Obrazy ┼Ťwiata. Wizualne reprezentacje rzeczywisto┼Ťci w polskiej prozie wspó┼éczesnej (2014).

E-mail: beata.gontarz[at]us.edu.pl

 

 LEONID JEFRIEMOWICZ GORIZONTOW — dr hab. nauk historycznych; pracuje w Narodowym Uniwersytecie Badawczym „Wy┼╝sza Szko┼éa Ekonomiki” w Moskwie; cz┼éonek Komisji Historyków Rosji i Polski. Specjalizuje si─Ö w zagadnieniach dziejów Rosji, Polski, Ukrainy, Bia┼éorusi, Europy ┼Ürodkowej XIX–XXI w., a tak┼╝e s┼éowianoznawstwa i rosjoznawstwa. Autor ponad 140 prac naukowych (w tym publikacji zagranicznych), m.in.: System zarz─ůdzania Królestwem Polskim w latach trzydziestych-pi─Ö─çdziesi─ůtych XIX w. (1984); Paradoksy polityki imperialnej: Polacy w Rosji i Rosjanie w Polsce (XIX — pocz─ůtek XX w.) (1999); „Polskie ucywilizowanie” i „rosyjskie barbarzy┼ästwo”: podstawy stereotypów i autostereotypów (2004).

 

DOMINIKA GORTYCH — mgr, doktorantka w Instytucie Filologii Germa┼äskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, absolwentka filologii germa┼äskiej i socjologii na UAM. G┼éówne zainteresowania badawcze: kultury pami─Öci, konstrukty to┼╝samo┼Ťci, literatura polska i niemiecka XX/XXI w. E-mail: dgortych[at]amu.edu.pl

 

MICHA┼ü GRABAN, dr nauk politycznych, autor ksi─ů┼╝ki Gdynia wobec przeobra┼╝e┼ä cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewolucja czynników rozwojowych miasta (2012). Specjalizuje si─Ö w problematyce wspó┼éczesnych przeobra┼╝e┼ä obyczajowych i cywilizacyjnych, historii idei oraz to┼╝samo┼Ťci lokalnej. Pracuje w Urz─Ödzie Marsza┼ékowskim w Gda┼äsku. E-mail: michal.graban[at]gmail.com

 

JAN GRAD — dr hab., etnograf, kulturoznawca, filozof kultury, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zak┼éadu Bada┼ä nad Uczestnictwem w Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: 1) teoretyczno-metodologiczna problematyka bada┼ä nad kultur─ů i uczestnictwem w kulturze, 2) obyczaj jako dziedzina kultury symbolicznej, 3) ludyczna sfera kultury, 4) tradycja jako kontynuacja kultury, 5) kultura ludowa (regionalne i lokalne tradycje obyczajowe). Najwa┼╝niejsze publikacje: Obyczaj a moralno┼Ť─ç. Próba metodologicznego uporz─ůdkowania bada┼ä dotychczasowych, Pozna┼ä 1993, WNUAM; Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna, Pozna┼ä 1997, WNUAM; wspó┼éautor (wraz z U. Kaczmarek), Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, WN UAM, Pozna┼ä 1996, 1999, 2005), autor kilkudziesi─Öciu artyku┼éów. E-mail: gradjan[at]amu.edu.pl

 

DARIUSZ GRALA — dr, adiunkt w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania naukowe dotycz─ů polityki reform gospodarczych w XX w., ekonomii okresu transformacji i stosunków gospodarczych Polski z krajami Europy Wschodniej w okresie transformacji systemowej. Opublikowa┼é ksi─ů┼╝k─Ö pt. Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania socjalizmu (2005) oraz rozprawy, w┼Ťród nich m.in.: System docelowy gospodarki PRL w projektach reform gospodarczych z lat 1980–1981, „Dzieje Najnowsze”, 2004/1; Bezpiecze┼ästwo energetyczne Polski na prze┼éomie XX i XXI wieku w aspekcie dostaw surowców z obszaru postradzieckiego, „Sprawy Wschodnie”, 2007/1-2; Ausgewählte Probleme des wissenschaftlichen Instrumentarium der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung am Beispiel der Studien über den Wirtschaftswandel Polens in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, „Studia Historiae Oeconomicae”, 2009, vol. 29; Ekspansja przedsi─Öbiorstw z Polski w pa┼ästwach nadba┼étyckich przed i po rozszerzeniu UE w 2004 r., w: Gospodarka ludów Morza Ba┼étyckiego. Nowo┼╝ytno┼Ť─ç i wspó┼éczesno┼Ť─ç, t. 2, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (2009); Reformy rynkowe a kwestia otwarcia gospodarki na konkurencj─Ö zagraniczn─ů — Polska na tle pa┼ästw Europy Wschodniej w pierwszej po┼éowie lat 90. XX w., w: Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego i A. Szczepa┼äskiej (Toru┼ä 2011). E-mail: gralla[at]amu.edu.pl

 

Dawid Gralik – doktorant w Zak┼éadzie Historii Wojskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze skupiaj─ů si─Ö na historii wojskowo┼Ťci XVIII-XIX w., w szczególno┼Ťci okresu napoleo┼äskiego oraz wp┼éywie popkultury na pami─Ö─ç i ┼Ťwiadomo┼Ť─ç historyczn─ů Polaków. Najwa┼╝niejsze publikacje: Drezno 1813 – ostatnie wielkie zwyci─Östwo Napoleona?, [w:] Polityka innymi ┼Ťrodkami. Studia z historii wojskowo┼Ťci polskiej i powszechnej, red. M. Franz, W. S┼éugocki, J. Tomczak, K. Zió┼ékowski, O┼Ťwi─Öcim 2014; Wp┼éyw gier wideo na wiedz─Ö historyczn─ů i popularyzacj─Ö historii, [w:] Popularyzacja nauk historycznych – teoria i praktyka. Zbiór studiów, red. D. Go┼éaszewska-Rusinowska, M. Mielewska, T. Si┼äczak, Toru┼ä 2018. E-mail: dgralik[at]o2.pl

 

HUBERT GROMNY — mgr, uko┼äczy┼é studia drugiego stopnia na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pi─Öknych w Krakowie oraz studia pierwszego stopnia na wydziale filozofii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. Interesuje si─Ö teori─ů sztuki, estetyk─ů oraz teori─ů krytyczn─ů. Publikowa┼é w czasopismach: „Kultura Wspó┼éczesna”, „Szum”, „Sztuk” i „Opcje”. E-mail: hubertgromny[at]gmail.com

 

Janusz Grygie┼ä─ç — dr hab., prof. UMK, filozof i politolog. Autor prac T.H. Green. Od epistemologii do filozofii politycznej (Toru┼ä 2009), Wola powszechna w filozofii politycznej (Toru┼ä 2012; wyd. angielskie Exeter 2013), Demokracja na rozdro┼╝u (Kraków 2017) oraz Democracy in the Post-Truth Era (Edinburgh 2023). Badacz teorii i filozofii demokracji, zainteresowany zw┼éaszcza epistemicznymi koncepcjami demokracji, jak te┼╝ politycznymi implikacjami studiów nad wiedz─ů eksperck─ů i do┼Ťwiadczeniem. Stypendysta Fundacji Ko┼Ťciuszkowskiej.

E-mail: jgrygienc[at]umk.pl

 

Ma┼égorzata Gumper — absolwentka Wydzia┼éu Biologii oraz Wydzia┼éu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister chemii ┼Ťrodowiska oraz historii, nauczycielka historii i WOS-u, od 2018 r. doktorantka w Instytucie Historii na Wydziale Historii UAM. W 2017 r. obroni┼éa prac─Ö magistersk─ů pt. „My, s┼éudzy Maryi — muzyczny autoportret narodowy w pie┼Ťniach konfederatów barskich”. W latach 2018–2020 wzi─Ö┼éa udzia┼é w realizacji grantu o Izabeli z Ostaszewskich Zieli┼äskiej, pod kierunkiem swej promotorki, prof. UAM dr hab. Violetty Julkowskiej. Obecnie prowadzi badania nad tre┼Ťci─ů i form─ů wyrazu w pami─Ötnikach ksi─Öcia Micha┼éa Kleofasa Ogi┼äskiego z lat 1788–1832. Zainteresowania badawcze w naukach humanistycznych skupiaj─ů si─Ö wokó┼é zagadnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Konstytucji 3 maja, poczucia to┼╝samo┼Ťci narodowej obywateli polskich pod koniec XVIII w. i pocz─ůtków nowoczesnego narodu polskiego, a tak┼╝e historii mentalno┼Ťci i pracy ze s┼éowem w zapisem wspomnieniowym. Opublikowane artyku┼éy: Konfederacja barska W┼éadys┼éawa Konopczy┼äskiego — analiza i interpretacja ┼║ród┼éa historiograficznego w kontek┼Ťcie bada┼ä nad recepcj─ů, [w:] ┼╣ród┼éa historyczne. Nowe konteksty — badania — interpretacje (2017); Wst─Öp do bada┼ä nad to┼╝samo┼Ťci─ů narodu szlacheckiego. Rola zapisków autobiograficznych Micha┼éa Kleofasa Ogi┼äskiego w ponadpokoleniowej transmisji to┼╝samo┼Ťci, „Ko┼éo Historii” nr 23, 2018; Epilog ojczy┼║niany — Micha┼éa Kleofasa Ogi┼äskiego rozmowy z ostatnim królem Rzeczypospolitej, „Echa Przesz┼éo┼Ťci” XXI/1, 2020; Podró┼╝e edukacyjne dziewcz─ůt w Galicji w XIX i XX w. — studium przypadku rodziny Za┼éuskich, „Historia Slavorum Occidentis, 2020, nr 3 (26); Pami─Ötniki o Polsce i Polakach Micha┼éa Kleofasa Ogi┼äskiego jako przyk┼éad zobrazowania to┼╝samo┼Ťci narodu szlacheckiego oraz ich znaczenie dla wspólnego dziedzictwa potomnych, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2020, t. 20.

E-mail: malgorzata.gumper[at]vp.pl

 

Gutorov Vladimir Aleksandrovich, Dr. Sci. (Philos.), Professor, Head of Department of Theory and Philosophy of Politics, Faculty of Political Science, Saint-Petersburg State University, Russia. Email: gut-50[at]mail.ru

 

JACEK HAJDUK — filolog klasyczny, doktor nauk humanistycznych. Eseista, prozaik i t┼éumacz. Pracuje w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. Autor ksi─ů┼╝ek Pliniusz M┼éodszy (2012) oraz Kawafis. ┼Üwiat poetycki(2013). Szkice i przek┼éady publikowa┼é m.in. w „Ruchu Literackim”, „Przek┼éada┼äcu”, „Przegl─ůdzie Politycznym”, „Kwartalniku Artystycznym” i „Zeszytach Literackich”. E-mail: jacek.hajduk[at]uj.edu.pl

 

Beata Halicka, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzia┼é Historii UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe to historia kultury Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej XIX i XX w., problemy nacjonalizmu, przymusowych migracji, Polaków i Polonii w ┼Ťwiecie, a tak┼╝e stosunki polsko-niemieckie, kwestie to┼╝samo┼Ťci w regionach przygranicznych, polityka historyczna i studia nad pami─Öci─ů. Jest autork─ů sze┼Ťciu monografii i licznych artyku┼éów oraz redaktork─ů prac zbiorowych. Ostatnio opublikowa┼éa: The Everyday Life of Children in Polish-German Borderland during the Early Postwar Period, in: Venken, Machteld (ed.), Borderland Studies Meets Child Studies. An European Encounter, Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main 2017, pp. 117-138 (Open Access); Polish-German Border: a Laboratory of Transnational Cooperation, in: Wassenberg, Birte (ed.), Castle Talks on Cross-Border Cooperation. Fear of Integration? The Pertinence of the Border, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018, pp. 305-320; The Kresy in Polish Memory. Between Lost Arcadia and the Bloodlands of East-Central Europe, in: Anne Bazin, Catherine Perron (eds.), How to Address the Loss? Forced Migrations, Lost Territories and Related Politics of History. A Comparative Approach, P.I.E Peter Lang, Bruxells 2018, pp. 109-134. Wi─Öcej na: www.beatahalicka.pl/

E-mail: beata.halicka[at]amu.edu.pl

ORCID:  0000-0002-4643-0079

 

Waldemar Hanasz has been teaching at the Kazimierz Wielki University since 2011. Before he taught at the University of Pennsylvania and University of Massachusetts, specializing in political, moral philosophy, and history of political thought. His new book Machiavelli’s World is coming this year.

 

Eric Hassler – maître de conférence en histoire moderne à l’Université de Strasbourg (Unité de recherche ARCHE). Ses thèmes de recherche sont : histoire sociale et culturelle de la noblesse (XVIIe-XVIIIe s.), histoire des cours princières, histoire de la monarchie des Habsbourg, histoire de l’Alsace. Il a publié entre autres : La Cour de Vienne 1680-1740. Service de l’empereur et stratégies spatiales des élites nobiliaires, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2013 ; « Les Harrach face à la disgrâce. Les stratégies matrimoniales d’un lignage aristocratique autrichien à la fin du XVIIe siècle », Revue d’Histoire moderne et contemporaine 61-2 (2014), p. 176-201 ; « Measuring Regular Noble Presence at Court: The Example of Vienna, 1670-1740 », The Court Historian 22 (2017), p. 38-52 et en ligne ; Noblesses et villes de cour en Europe (XVIIe-XVIIIe siècle), la ville de résidence princière, observatoire des identités nobiliaires à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022 (avec Anne Motta) ; « La vieille noblesse alsacienne, un Stiftsadel ? Économie symbolique de la parenté et ancrage dans les chapitres nobles et les ordres militaires, 1650-1800 », Revue d’Alsace, 148 (2022), p. 83-119.

 

Paul-André Havé – professeur agrégé d’Histoire-Géographie, docteur en Histoire moderne, enseignant au LPO Jean Rostand de Strasbourg, rattaché comme membre associé à l’UR34000-ARCHE de l’Université de Strasbourg et de l’UR3436-CRESAT de l’Université de Haute-Alsace. Il exerce des fonctions de vacataire d’enseignement dans les deux Universités alsaciennes et intervient en CPGE au Lycée Fustel de Coulanges. Ses travaux portent essentiellement sur les aspects militaires et sanitaires de l’Alsace aux XVIIe et XVIIIe s.

 

Antoine Heemeryck, docteur en anthropologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), est chercheur associé au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, unité mixte de recherche 245, Université Paris VII, IRD, Inalco, et à l’Institut d’histoire “Nicolae Iorga”, Bucarest. Publications récentes: Antoine Heemeryck, « Domination, altérité et niveaux de pertinence » in Absi P., Bourdarias F., Guerin I., Figures anthropologiques de la domination, Paris, L’Harmattan, 2019, pp. 31-50; “The Imaginary Debt of Communism: Political Conflicts and Historical Legitimization in Romania”, in Hours B. & Ould-Ahmed P., An Anthropological Economy of Debt, Routledge, London & New-York, 2015, pp. 127-148; L’importation démocratique en Roumanie, L’Harmattan, coll. Anthropologie critique, Paris, 2010, 402 p. E-mail: heemeryckantoine[at]yahoo.com

 

LIGIA HENCZEL-WRÓBLEWSKA — dr, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze zwi─ůzane z problematyk─ů migracyjn─ů Polaków do W┼éoch w XIX i XX w. Wspó┼épracuje z Uniwersytetem w Turynie (Facolta delle Lingue e Lettere Straniere, dwuj─Özyczne wyk┼éady) oraz wieloma w┼éoskimi instytucjami, zarówno w celach naukowych, jak i na rzecz podtrzymywania polskiego dziedzictwa kulturowego na terenie W┼éoch (m.in. Stacja Rzymska PAN, Fondazione Romana Marchesa Umiastowska, Associazione dei Polacchi in Italia). Autorka ksi─ů┼╝ek: Dzieje Polaków we W┼éoszech (2006), Polacy w kulturze Piemontu w XIX wieku i w pierwszych dekadach XX wieku (2014), Poles in the culture of Piedmont in the nineteenth century and the first decades of the twentieth century (2014). Wiceprezes Stowarzyszenia Polonia-Italia w Poznaniu. E-mail: ligia.hw[at]amu.edu.pl

 

Magdalena Heruday-Kie┼éczewska – maitresse de conférences à la faculté d’Historie à l’Université Adam Mickiewicz à Pozna┼ä. Elle a obtenu un doctorat en cotutelle en 2013 (Pozna┼ä – Paris IV La Sorbonne). Elle a participé aux projets de classement des archives privées telles que : l’Association Solidarité France-Pologne, L’Institut Littéraire « Kultura ». Elle a coopéré avec l’Université Rennes 2 dans le projet « Le goût de l’archive à l’ère numérique ». En 2020 elle a obtenu le financement du projet « Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w Poznaniu – znaczenie i skutki » dans le concours MINIATURA 4. Elle a publié les livres suivants : Reakcja Francji na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego, grudzie┼ä 1981 – stycze┼ä 1982, Warszawa, IPN, 2012 ; « Solidarno┼Ť─ç » nad Sekwan─ů. Dzia┼éalno┼Ť─ç Komitetu Koordynacyjnego NSZZ « Solidarno┼Ť─ç » w Pary┼╝u (1981-1989), Gda┼äsk, Europejskie Centrum Solidarno┼Ťci, 2016 ; Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w ┼║ród┼éach historycznych, Warszawa-Pozna┼ä, IPN, 2021.

 

Bartosz Hordecki — dr nauk prawnych, dr nauk politycznych, mgr filozofii, adiunkt w Zak┼éadzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje si─Ö: wspó┼éczesnymi dyskursami spo┼éeczno-politycznymi; kultur─ů polityczn─ů i prawn─ů; ewolucj─ů podstawowych poj─Ö─ç w przestrzeni studiów retorycznych oraz studiów nad komunikacj─ů spo┼éeczn─ů; teori─ů i praktyk─ů wolno┼Ťci s┼éowa; polityczno┼Ťci─ů j─Özyka i politykami j─Özykowymi. Zast─Öpca sekretarza czasopisma „Medyczna Wokanda” (wydawca: Naczelna Izba Lekarska) oraz redaktor tematyczny w zakresie filozofii, etyki i deontologii zawodowej w tym┼╝e periodyku; cz┼éonek Zarz─ůdu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, cz┼éonek Zarz─ůdu Komitetu Badawczego nr 50 (Polityka j─Özykowa) Mi─Ödzynarodowego Stowarzyszenia Nauki o Polityce (IPSA-AISP).

 

MARIOLA HOSZOWSKA — dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego; jest kierownikiem Zak┼éadu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Spo┼éecze┼ästwie w Instytucie Historii UR; zainteresowania badawcze: dzieje nauczania historii w XIX i XX w., historia kobiet, historia historiografii, kultura historyczna, wspó┼éczesna dydaktyka historii. Najwa┼╝niejsze publikacje: Praktyka nauczania historii w Polsce 19441956 (2002); Historia. Spo┼éecze┼ästwo. Wychowanie (wspó┼éredakcja z J. Maternickim i P. Sier┼╝─Ög─ů) (2003); Si┼éa tradycji, presja ┼╝ycia. Kobiety w dawnych podr─Öcznikach dziejów Polski (17751918) (2005); Ludwik Finkel i Akademia Umiej─Ötno┼Ťci. Z dziejów wspó┼épracy naukowej Lwowa i Krakowa na prze┼éomie XIX i XX wieku (2011). Uczestnik mi─Ödzynarodowych programów badawczych. Cz┼éonkostwo w stowarzyszeniach: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia┼é w Rzeszowie, Towarzystwo Badaczy i Mi┼éo┼Ťników Historii XIX w. afiliowane przy PAU w Krakowie, Towarzystwo Historiograficzne (wiceprezes). E-mail: mhoszowska[at]wp.pl

 

Jan P. Hudzik — filozof, profesor na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej. Zajmuje si─Ö filozofi─ů kultury — ostatnio w szczególno┼Ťci polityki i mediów — histori─ů idei oraz teoretycznymi podstawami nauk spo┼éecznych i humanistycznych. Publikacje ksi─ů┼╝kowe najnowsze: Prawda i teoria (2011), Wyk┼éady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu (2017), (wraz z Marcinem Sanakiewiczem i Piotrem Celi┼äskim) Projekt: Media. Wyobrazi─ç sobie media i stworzy─ç ┼Ťwiat (2020). E-mail: jan.hudzik[at]mail.umcs.pl

 

Marek Jedli┼äski — dr hab., prof. UAM, pracuje w Zak┼éadzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. autor publikacji naukowych po┼Ťwi─Öconych my┼Ťli tradycjonalistycznej (rosyjskiej, anglosaskiej, niemieckiej, francuskiej i w┼éoskiej), kulturze rosyjskiej oraz problematyce obco┼Ťci. Autor monografii Ku przesz┼éo┼Ťci! René Guénon, Julius Evola i nurty tradycjonalizmu (2019), Obco┼Ťci. Szkice z filozofii i literatury (2017, wspó┼éautor: K. Witczak); wspó┼éredaktor (wraz z K. Witczakiem) monografii po┼Ťwi─Öconych problemowi obco┼Ťci w kulturze europejskiej i rosyjskiej: Oblicza obco┼Ťci (2016), Obce przestrzenie. Wschód-Rosja-Konteksty (2016), Cia┼éa obce (2016), Kultury obco┼Ťci (2016).

E-mail: marjed7[at]amu.edu.pl

 

Marek Jedli┼äski — Associate Professor at Adam Mickiewicz University, author of several dozen scientific publications devoted to traditionalist thought (Russian, Anglo-Saxon, German, French and Italian), Russian culture, and philosophical aspects of strangeness. Author of three monographs: Rosyjskie poszukiwania sensu i celu… (2015); Obco┼Ťci. Szkice z filozofii i literatury (2017; coauthored with K. Witczak); Ku przesz┼éo┼Ťci! René Guénon, Julius Evola i nurty tradycjonalizmu (2019).

ORCID: 0000-0002-9823-7254

E-mail: marjed7[at]amu.edu.pl

 

INESSA SERGEEVNA IAZBOROVSKAIA — dr nauk historycznych, prof.; pracuje w Centrum Politologii i Politycznej Socjologii w Instytucie Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk; zainteresowania badawcze: stosunki spo┼éeczne i polityczne we wspó┼éczesnym ┼Ťwiecie na tle historycznym. Jest autork─ů ponad 300 rozpraw naukowych, w tym 10 monografii. Publikuje m.in. w USA, na W─Ögrzech, we W┼éoszech i w Polsce.

 

┼üUKASZ IWASI┼âSKI — absolwent Wydzia┼éu Organizacji i Zarz─ůdzania Politechniki ┼üódzkiej (mgr in┼╝., 2006) oraz socjologii na Uniwersytecie ┼üódzkim (mgr, 2007; dr, 2013). Obecnie adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: socjologia i historia kultury, spo┼éecze┼ästwo konsumpcyjne, spo┼éecze┼ästwo informacyjne. Wa┼╝niejsze publikacje: Technologia — wszechrynek — konsumpcja, „Kultura Wspó┼éczesna”, 2007, nr 4; Cywilizacyjne warunkowania wspó┼éczesnego konsumpcjonizmu, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Folia Sociologica 33. Dyskursywne i niedyskursywne obrazy rzeczywisto┼Ťci, Wydawnictwo Uniwersytetu ┼üódzkiego, ┼üód┼║ 2008; Oblicza neo-makdonaldyzacji — racjonalizacja rynku a wolno┼Ť─ç konsumenta, [w] K. Romaniszyn (red.), Nowa droga do zniewolenia?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello┼äskiego, Kraków 2011.

 

Marcelina Jakimowicz – etnolog, pracownik Uniwersytetu Medycznego im. Piastów ┼Ül─ůskich we Wroc┼éawiu (Muzeum Farmacji), doktorantka Studium Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wroc┼éawskiego. Publikowa┼éa m.in. w „Sprawach Narodowo┼Ťciowych. Seria Nowa”, „Pracach etnograficznych”, „Barbarzy┼äcy”, „Wroc┼éawskim Roczniku Historii Mówionej”, „Wroc┼éawskich Studiach Wschodnich”. Interesuje si─Ö problematyk─ů trudnej pami─Öci a tak┼╝e etnografi─ů Europy Wschodniej. E-mail: marcelina.jakimowicz[at]umed.wroc.pl

 

Agnieszka Jakuboszczak – historienne, professeure des Universités. Elle a rédigé sa thèse en co-tutelle avec l’Université Adam Mickiewicz de Poznan et l’Université Paris 7 Denis Diderot à l’Université Adam Mickiewicz de Poznan (Pologne) sur l’influence française dans les salons polonais au XVIIIe siècle. Elle se spécialise particulièrement en analyse de l’histoire des femmes, de la famille et de l’éducation. Également son cercle d’intérêt est la problématique des relations franco-polonaises à l’époque moderne.


J─Ödrzej Jakubowski, mgr — absolwent wschodoznawstwa i student filologii bia┼éoruskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze obejmuj─ů pa┼ästwa poradzieckie, w szczególno┼Ťci polityk─Ö wewn─Ötrzn─ů i zagraniczn─ů Bia┼éorusi oraz aspekty zwi─ůzane z to┼╝samo┼Ťci─ů Bia┼éorusinów.

E-mail: jakubowskijedrzej@gmail.com

 

Sabina Jakutovi─Ź uko┼äczy┼éa Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Nast─Öpnie uzyska┼éa licencjat filologii polskiej na Uniwersytecie Wile┼äskim. W IV semestrze studiów kontynuowa┼éa nauk─Ö na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Paw┼éa II.  Obroni┼éa prac─Ö licencjack─ů pt.: Jan Bu┼éhak (1876–1950) jako fotografik i literat. Studia II stopnia odby┼éa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wile┼äskiego na kierunku literatura s┼éowia┼äska. Prac─Ö magistersk─ů pt. Modele wychowawcze w literaturze polskiego O┼Ťwiecenia obroni┼éa pod kierunkiem naukowym doc. dr Reginy Jakub─Śnas. Ponadto uko┼äczy┼éa roczne studium pedagogiczne w Katedrze Ekologii Wydzia┼éu Filozofii Uniwersytetu Wile┼äskiego. Kolejne studia II stopnia w zakresie marketingu i handlu mi─Ödzynarodowego odby┼éa w Mi─Ödzynarodowej Szko┼ée Marketingu przy Uniwersytecie Wile┼äskim. Obroni┼éa prac─Ö magistersk─ů pt.: International Company’s Sales Departments staff job satisfaction and ways of its improvement. W 2016 roku rozpocz─Ö┼éa studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje prac─Ö doktorsk─ů na temat ┼║ród┼éa fotograficznego dokonuj─ůc analizy fotografii dokumentalnej i artystycznej Jana Bu┼éhaka (1876–1950). Publikacje: Fotografie Jana Bu┼éhaka jako ┼║ród┼éo historyczne do dziejów polskiego dziedzictwa kulturowego w XX wieku, [w:] ┼╣ród┼éa historyczne. Nowe konteksty – badania – interpretacje, red. V. Julkowska, S. Jakutovi─Ź, P. Krajewski, Pozna┼ä 2018, s. 169-180.

 

Sabina Jakutovi─Ź – PhD student at the Adam Mickiewicz University in Pozna┼ä (Faculty of History). She received Master’s degrees in Philology and in International Marketing at Vilnius University (Lithuania). The aim of her bachelor work was to evaluate the literary heritage of Jan Bu┼éhak, to overview the publications dedicated to him and to analyze his work as a poet and a prose writer. Present scientific interests: Jan Bu┼éhak as a famous photographer of the interwar and postwar periods and history based on Jan Bu┼éhak’s photography.

 

STANIS┼üAW JANKOWIAK — profesor dr hab. na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zak┼éadu Najnowszej Historii Polski. Autor licznych prac na temat pozna┼äskiego Czerwca 1956, wydarze┼ä 1968 r. w Wielkopolsce, relacji ko┼Ťció┼é – pa┼ästwo w PRL, stosunków polsko-niemieckich po II wojnie ┼Ťwiatowej. Opublikowa┼é m.in. ksi─ů┼╝ki: Wielkopolska w okresie stalinizmu 1948-1956 (1995); Wysiedlenie i emigracja ludno┼Ťci niemieckiej w polityce w┼éadz polskich w latach 1945–1970 (2005); Pozna┼ä i Wielkopolska w marcu 1968 r. (2008). Wyjazdy Niemców z Polski w latach 1950-1959. Wybór dokumentów (2010); Milenium Polski (2006); Pozna┼äski Czerwiec 1956. Wybór dokumentów, wybór i opr.: S. Jankowiak, R. Ko┼Ťcia┼äski, E. Makowski, R. Reczek (2012); Wielkopolanie wobec przemian politycznych 1956 roku (2016); Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, pod red. S. Jankowiaka i T. Schramma (2019). E-mail: jans[at]amu.edu.pl

 

PAWE┼ü JAWORSKI — dr hab., Zak┼éad Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w., Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc┼éawskiego1; zainteresowania badawcze: historia Polski i powszechna XIX i XX w., historia Skandynawii i stosunków polsko-skandynawskich, dzieje Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej, zw┼éaszcza Czechos┼éowacji, historia dyplomacji i stosunków mi─Ödzynarodowych. Najwa┼╝niejsze publikacje monograficzne: Polska niepodleg┼éa wobec Skandynawii 1918–1939 (2001), Marzyciele i oportuni┼Ťci. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939–1945 (2009). Wyda┼é równie┼╝ podr─Öcznik do liceum ogólnokszta┼éc─ůcego, liceum profilowanego i technikum pt. Ze ┼Ťwiata do Polski przez Europ─Ö, Historia 2, cz. II: XIX wiek (2004). E-mail: jaworski[at]hist.uni.wroc.pl

 

Marek Jedli┼äski — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor monografii Obco┼Ťci. Szkice z filozofii i literatury (2017, wspó┼éautor: K. Witczak); wspó┼éredaktor (wraz z K. Witczakiem) monografii po┼Ťwi─Öconych problemowi obco┼Ťci w kulturze europejskiej i rosyjskiej: Oblicza obco┼Ťci (2016), Obce przestrzenie. Wschód-Rosja-Konteksty (2016), Cia┼éa obce (2016), Kultury obco┼Ťci (2016).

 

JELENA ANATOLIEWNA JEROCHINA — dr filozofii, pracownik Katedry Socjologii Instytutu Filozofii i Prawa Sybirskiego Oddzia┼éu Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, sekcja bada┼ä etnospo┼éecznych.

 

Edward Jeli┼äski — dr hab., prof UAM; pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UAM od 1.09.1975 r., a od 2005 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Cz┼éonek Rady Bibliotecznej Biblioteki G┼éównej UAM w kilku kadencjach. Cz┼éonek Pozna┼äskiego Towarzystwa Przyjació┼é Nauk, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego. Obszary zainteresowa┼ä naukowych: dzieje my┼Ťli politycznej, filozofia spo┼éeczno-polityczna, historia filozofii polskiej, zagadnienia prakseologii ogólnej i etyki spo┼éecznej. Autor kilkudziesi─Öciu artyku┼éów i siedmiu ksi─ů┼╝ek, m.in. Tradycje demokracji w Polsce i jej wspó┼éczesne repliki (2008); O lewicy i lewicowo┼Ťci (na podstawie do┼Ťwiadcze┼ä II i III Rzeczypospolitej (2010); O specyficzno┼Ťci pami─Öci historycznej w warunkach wspó┼éczesnej cywilizacji (2011).

edward.jelinski[at]amu.edu.pl

 

KONSTANTIN JERUSALIMSKIJ — doktor, starszy wyk┼éadowca, pracownik katedry Historii i Teorii Kultury Rosyjskiego Pa┼ästwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie; zainteresowania naukowe: dzieje Europy Wschodniej w wiekach ┼Ťrednich i czasach nowo┼╝ytnych, nauki pomocnicze historii, historia r─Ökopi┼Ťmiennictwa i ksi─ů┼╝ki, autor pracy The Kurbsky Literary Collecion. A Study of Russian Book Culture (2009). E-mail: kerusalimski[at]mail.ru

 

JAROMIR JESZKE — dr hab., historyk i antropolog kultury, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kieruje Zak┼éadem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Mi─Ödzykulturowej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Zainteresowania badawcze: historia nauki, antropologia wiedzy, antropologia historyczna, komunikacja mi─Ödzykulturowa. Jest autorem ksi─ů┼╝ek: Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian (1996), W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii medycznej (2000), Mity polskiej historiografii nauki (2007). E-mail: jeszke[at]amu.edu.pl

 

BOGUMI┼ü JEWSIEWICKI — profesor, Uniwersytet Laval, Québec, Kanada. W 1968 r. obroni┼é doktorat z zakresu nauk humanistycznych na Uniwersytecie ┼üódzkim, w latach 1968–1976 profesor na uniwersytetach kongijskich; w latach 1977–2008 profesor na Université Laval, Québec, Kanada, w tym w latach 2002–2008 profesor tytularny Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la memoire Université Laval Québec, Kanada. Od 1990 r. tak┼╝e pracownik naukowy Centre d’études interdisciplinaires sur les lettres, les arts et les traditions des francophones, Université Laval, Québec, Kanada, a od 1998 r. Centre d’études africaines, Écoles des hautes études en sciences sociales et Centre national de la recherche scientifique, Pary┼╝, Francja. W latach 1998–1999 oraz 2008–2009 kurator Museum for African Art, Nowy Jork, USA, od 1999 do 2001 r. tak┼╝e kurator Museum für Völkerkunde, Wiede┼ä, Austria. W latach 2000–2007 przedstawiciel Uniwersytetu Laval (Québec, Kanada) oraz cz┼éonek Komitetu Naukowego École doctorale en sciences sociales pour l’Europe centrale et orientale, Bukareszt, Rumunia. Doktor h.c. Uniwersytetu w Bukareszcie. W latach 2000–2008 koordynator seminarium wirtualnego nt.: „Mémoires historiques d’ici et d’ailleurs: regards crossdisciplinaires” oraz we wspó┼épracy z Philippe Joutardem i Marie-Claire Lavabre seminarium pod tym samym tytu┼éem w l’Écoles des hautes études en sciences sociales et de l’Institut d’études politiques w Pary┼╝u, Francja. Opiekun naukowy projektów doktoranckich na temat historii i pami─Öci dla ponad 50 studentów pochodz─ůcych z Kanady, z wielu krajów Afryki i Europy, w tym 10 z Rumunii i Mo┼édawii. Od roku 2002 by┼é opiekunem naukowym 12 stypendystów postdoktorantów, w tym 8 zaanga┼╝owanych w badania afryka┼äskie, i 4 w badania na temat historii i pami─Öci Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej, tak┼╝e z Polski. Autor i redaktor licznych monografii i artyku┼éów na temat historii i pami─Öci. E-mail: bogumil.koss[at]hst.ulaval.ca

 

BERNADETTE JONDA — dr, pracownik naukowy w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Socjologii przy Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg (Niemcy). W latach 1986–1988 odbywa┼éa sta┼╝ naukowy na Uniwersytecie Wroc┼éawskim jako stypendystka Fundacji im. Roberta Boscha. Od tego czasu kontynuuje i rozszerza swoj─ů wspó┼éprac─Ö z ró┼╝nymi o┼Ťrodkami naukowymi w Polsce. Szczególnie owocna jest jej wspó┼épraca z pozna┼äskim ┼Ťrodowiskiem naukowym si─Ögaj─ůca 1986 r. Inicjuje i wspó┼érealizuje wiele projektów mi─Ödzynarodowych i mi─Ödzydyscyplinarnych, które dotycz─ů np. kwestii zmian norm i warto┼Ťci, migracji oraz ró┼╝nych zagadnie┼ä zwi─ůzanych z procesami demograficznymi. Równie┼╝ problematyka podej┼Ťcia do najnowszej przesz┼éo┼Ťci (np. postawy m┼éodzie┼╝y wobec dyktatur lub kwestia tzw. wyp─Ödze┼ä) znajduje si─Ö w centrum jej zainteresowa┼ä. Od roku 2014 wspó┼érealizuje mi─Ödzynarodowy projekt badawczy na temat pami─Öci kobiet okresu komunizmu w Polsce, Rumunii i na terenie by┼éej NRD. Najnowsza monografia, której jest wspó┼éautork─ů (razem z R. Sackmann, W. Bartel, K. Kopyck─ů i Ch. Rademacher), nosi tytu┼é Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland (2015). Obecnie, wraz z Ann─ů Wachowiak, Izabel─ů Skórzy┼äsk─ů i Claudi─ů Florentin─ů Dobre wspó┼érealizuje mi─Ödzynarodowy projekt (NCN) bada┼ä pami─Öci kobiet okresu komunizmu.

 

MARTYNA JONES — dr, absolwentka Wydzia┼éu Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracownik Wydzia┼éu Anglistyki UAM. Jedna z za┼éo┼╝ycielek Towarzystwa Polsko-Walijskiego, organizatorka licznych wydarze┼ä naukowych i kulturalnych zwi─ůzanych z tematyk─ů walijsk─ů. Jej zainteresowania naukowe dotycz─ů g┼éównie spo┼éeczno-politycznych idei i postaw Walijczyków w XIX w. Obejmuj─ů tak┼╝e szeroko poj─Öt─ů histori─Ö i kultur─Ö Walii, j─Özyk walijski, histori─Ö Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz histori─Ö i kultur─Ö Celtów.

 

VIOLETTA M. JULKOWSKA — dr hab.; profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skupiaj─ů si─Ö wokó┼é historii historiografii, kultury historycznej, pami─Öci zbiorowej i dydaktyki historii. Zasiada w Radzie Ekspertów Wspólnego Polsko-Niemieckiego Podr─Öcznika do Historii, cz┼éonkini prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podr─Öcznikowej, cz┼éonkini rady naukowej i autorka hase┼é w „Modi Memorandii”: Leksykon kultury pami─Öci (2014). Opublikowa┼éa ksi─ů┼╝ki: Retoryka narracji historycznej Joachima Lelewela (1998); Mi─Ödzy histori─ů a edukacj─ů historyczn─ů (red.) (2003); Europejski wymiar edukacji a chrze┼Ťcija┼ästwo(2006); Historia dla wyobra┼║ni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy (2010); Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przesz┼éo┼Ťci (red.) (2012); Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej (red.) (2012); Przywo┼éane z historii, ocalone z pami─Öci (red.) (2013). E-mail: violajul[at]wp.pl

 

 W┼éodzimierz Kaczocha – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej. Zainteresowania badawcze: filozofia spo┼éeczna, etyka, etyka gospodarcza. Najwa┼╝niejsze publikacje autora: Demokracja proceduralna oraz republika┼äska (2004); Studia z filozofii XX wieku (2009); Filozofia spo┼éeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne (2015). E-mail: i.bartkowiak[at]ue.poznan.pl

 

MARCIN KAFAR - doktor nauk humanistycznych, pracuje jako adiunkt w Katedrze Bada┼ä Edukacyjnych Uniwersytetu ┼üódzkiego. Redaktor naczelny dwuj─Özycznej serii wydawniczej „Perspektywy Biograficzne” /„Biographical Perspectives”/; cz┼éonek Rady Redakcyjnej czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” oraz prowadzonej przez Wydawnictwo Uniwersytetu ┼üódzkiego serii wydawniczej „W poszukiwaniu idei XXI wieku”. Autor ksi─ů┼╝ki W ┼Ťwiecie wygna┼äców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaanga┼╝owanej (┼üód┼║ 2013) oraz redaktor i wspó┼éredaktor kilku monografii wieloautorskich, w tym m.in. Scientific biographies. Between the „professional” and „non-professional” dimensions of humanistic experiences (┼üód┼║ —Kraków 2013) oraz Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych (┼üód┼║ 2016). Dwukrotny sta┼╝ysta w Department of Communication, University of South Florida (Tampa, USA), gdzie wspó┼épracowa┼é z Carolyn Ellis i Arthurem P. Bochnerem. Obecnie przygotowuje rozpraw─Ö habilitacyjn─ů na temat idiomów formatywnych w biografiach naukowych. Mieszka we W┼éodzimierzowie. E-mail: marcin.kafar1[at]gmail.com

 

Bartosz Kaluzi┼äski — adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji w renomowanych czasopismach mi─Ödzynarodowych, m.in. „Erkenntnis”, „Philosophia”, „Acta Analytica”. Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych ze ┼Ťrodków Narodowego Centrum Nauki. Specjalizuje si─Ö w filozofii j─Özyka.

E-mail: bartosz.kaluzinski[at]amu.edu.pl

 

Arkadiusz Kierys — dr, absolwent Wydzia┼éu Nauk Historycznych Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu. W kr─Ögu jego zainteresowa┼ä znajduj─ů si─Ö dzieje opozycji intelektualnej w PRL oraz historia historiografii polskiej. Wynikiem jego bada┼ä jest monografia dotycz─ůca ┼╝ycia i dzia┼éalno┼Ťci Leona Lecha Beynara: Polska Jasienicy. Biografia publicysty (2015) oraz edycja zbioru pism: Historia to nie dziwka. Antologia tekstów Paw┼éa Jasienicy, jego interlokutorów i recenzentów (2018). Z okazji jubileuszu 50-lecia Marca 68 r. opublikowa┼é prac─Ö: Autorytecie, jak ci na imi─Ö? O ┼Ťwiatopogl─ůdzie Paw┼éa Jasienicy (2018). Jest tak┼╝e autorem skryptu pomocniczego z historii dla uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie: Historia Mundi. Staro┼╝ytno┼Ť─ç. Od prehistorii do imperium perskiego (2010).

E-mail: akierys[ at ]gimakad.torun.pl

 

MARIUSZ KAIRSKI — dr, antropolog kulturowy, amazonista, aktualnie pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii Kulturowej Uniwersytetu Gda┼äskiego; 25 lat do┼Ťwiadcze┼ä badawczych w Amazonii wenezuelskiej, ekwadorskiej i peruwia┼äskiej; Specjalizuje si─Ö w zagadnieniach czasu, przestrzeni i to┼╝samo┼Ťci w tzw. spo┼éecze┼ästwach/kulturach przedpa┼ästwowych, problematyk─ů zmiany kulturowej, teori─ů i metodologi─ů poznania odmiennych spo┼éecze┼ästw/kultur. 

E-mail: mariusz.kairski[at]gmail.com

 

AMANZHOL KALYSH — Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of Archeology, Ethnology and Museology History Department of the Al-Farabi Kazakh National University, Almaty Republic of Kazakhstan. In 1978–1993 years Graduate student, Senior fellow of the Department of Ethnography and Anthropology, Chokan Valikhanov History, Archeology and Ethnography Institute of the National Academy of Sciences of Kazakhstan. Since 1993 he has been working in the History Department of the Al-Farabi Kazakh National University. The range of his scientific interests associated with contemporary ethnic and ethno-cultural processes, family, marriage and divorce, spiritual and material culture of the Kazakhs, ethnic history of the Kazakhs and other ethnic groups-ethnic Kazakhstan. He has more than 200 scientific publications. Author and co-author of 9 monographs. Among them: “The Kazakhs. Historical and Ethnographic Study” (1995), “History of Population and ethno-demographic processes in Kazakhstan” (1998), “In honor Trizna Suyeubaya” (2002), “The dynamics of socio-demographic development of the Kazakhs in 1959–1970” (2003), “Tama. History of the Kazakh clan and plemne groups” (2005), “Zhagalbayly. History of the Kazakh clan and plemne groups” (2006), “Issyk-Ata Sayak” (2010), “Zholy woman. Sarman ata” (2011), “Ethnic aspects of family and marriage of people of Kazakhstan” (2012). E-mail: kalysh_54[at]mail.ru

 

Damian Ka┼éu┼╝ny – doktorant w Zak┼éadzie Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM. E-mail: e-mail: kaluuzny.damian[at]gmail.com.

 

S┼üAWOMIR KAPRALSKI — dr, uko┼äczy┼é socjologi─Ö i uzyska┼é doktorat na Uniwersytecie Jagiello┼äskim. Przez wiele lat zwi─ůzany by┼é jako wyk┼éadowca z Central European University (Praga, Budapeszt, Warszawa). Obecnie jest wyk┼éadowc─ů Szko┼éy Wy┼╝szej Psychologii Spo┼éecznej w Warszawie oraz Centre for Social Studies przy IFiS PAN. Zajmuje si─Ö teori─ů kultury, nacjonalizmami, etniczno┼Ťci─ů i zagadnieniami to┼╝samo┼Ťci, pami─Öci─ů zbiorow─ů, antysemityzmem i Holokaustem oraz problemami europejskich Romów. Jest cz┼éonkiem Gypsy Lore Society, European Association for the Holocaust Studies i Association for the Study of Ethnicity and Nationalism. Ostatnio nak┼éadem wydawnictwa Scholar ukaza┼éa si─Ö jego ksi─ů┼╝ka Naród z popio┼éów. Pami─Ö─ç zag┼éady a to┼╝samo┼Ť─ç Romów (2012). E-mail: slawomir.kapralski[at]swps.edu.pl

 

ROBERT KASPERSKI — dr, adiunkt Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie. Autor ksi─ů┼╝ki Teodoryk Wielki i Kasjodor. Studia nad tworzeniem „tradycji dynastycznej Amalów” (2013). Zainteresowania badawcze: historia wczesnego ┼Ťredniowiecza, etnologia i historia historiografii. E-mail: robertkasperski[at]gmail.com

 

RADOS┼üAW KAWCZY┼âSKI — doktor filozofii w zakresie nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Humanistycznego Pa┼ästwowej Wy┼╝szej Szko┼éy Zawodowej w G┼éogowie. Podstawowe zainteresowania badawcze: teoria kultury ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem koncepcji metafory jako g┼éównego mechanizmu zmian kulturowych, metodologia nauk humanistycznych, historia oraz miejsce nauk humanistycznych w ogólnym systemie nauk. Z metodologi─ů nauk humanistycznych powi─ůzane s─ů zainteresowania konstruktywizmem oraz statusem literatury jako ┼║ród┼éa historycznego. E-mail: radoslaw.kawczynski[at]wsnhid.pl

 

ZBIGNIEW KA┼╣MIERCZYK — dr hab. prof. Uniwesrytetu Gda┼äskiego, literaturoznawca, pracuje w Katedrze Historii Literatury na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gda┼äskiego, kieruje Pracowni─ů Literatury Etnogenetycznej. Jest prezesem oddzia┼éu gda┼äskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i wiceprezesem Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Autor ksi─ů┼╝ek: Dzie┼éo demiurga. Zapis gnostyckiego do┼Ťwiadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czes┼éawa Mi┼éosza (2011) i S┼éowia┼äska psychomachia Mickiewicza (2012) oraz ponad stu artyku┼éów publikowanych w Polsce i za granic─ů (w przek┼éadzie rosyjskim, ukrai┼äskim, litewskim) w tomach zbiorowych i na ┼éamach periodyków, jak „Tytu┼é”, „Tygiel Kultury”, „Ruch Literacki”, „Teksty Drugie”, „Slavia”, „Res Philologica”, „Ceslovo Miloso Skaitymai”. E-mail: kazmierczykzb[at]wp.pl

 

TOMASZ K─äKOL — dr, zatrudniony w Zak┼éadzie Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Wspó┼éczesnej na Uniwersytecie Gda┼äskim. Wspó┼éza┼éo┼╝yciel i cz┼éonek zarz─ůdu Societas Leibnitiana Polonorum (Polskiego Towarzystwa Leibnizja┼äskiego). Zajmuje si─Ö ontologi─ů (Bóg, czas, konstytucja materialna, identyczno┼Ť─ç), my┼Ťl─ů Romana Ingardena, Benedykta Spinozy, Tomasza z Akwinu, Immanuela Kanta i innych klasyków, a tak┼╝e bioetyk─ů, biblistyk─ů i koranistyk─ů. Publikowa┼é w: „Journal of Philosophical Logic”, „Philosophia”, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Ruch Filozoficzny”, „Przegl─ůd Filozoficzny — Nowa Seria”, „Kwartalnik Filozoficzny”, „Analiza i Egzystencja”, „Filozofia Nauki”, „Etyka Praktyczna”, „Filo-Sofija”, „Studiach z Historii Filozofii”, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, „Fenomenologia”. E-mail: tomasz.kakol[at]ug.edu.pl

 

URSZULA KICI┼âSKA — dr, adiunkt, zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, absolwentka historii tej┼╝e uczelni oraz studiów podyplomowych w Instytucie Filologii Polskiej, Zainteresowania badawcze: historia Ko┼Ťcio┼éa, problemy i sytuacja mniejszo┼Ťci narodowych i etnicznych. Izabela Skórzy┼äska — dr hab., adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Studia postdoktoranckie w Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire (Université Laval, Québec, Kanada). Problematyka badawcza: (1) kultura historyczna, w tym widowiskowe formy pami─Öci przesz┼éo┼Ťci; (2) edukacja historyczna i obywatelska w kontek┼Ťcie praktyk emancypacyjnych (wielokulturowo┼Ť─ç i dialog mi─Ödzykulturowy, kobiety w podr─Öcznikach historii). Publikacje: Teatry pozna┼äskich studentów (19531989). Historie. Konteksty. Interpretacje (2002); Widowiska przesz┼éo┼Ťci. Alternatywne polityki pami─Öci (19892009) (2010); wspó┼éredagowa┼éa z Ch. Lavrence, C. Pépin, Inscenizacje pami─Öci (2007); z M. Bugajewskim „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne” (2011/4; 2012/1); wraz z W. Olejniczakiem, Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich ┼╗ydów 1938 roku z Niemiec do Zb─ůszynia, See You Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zb─ůszy┼ä in 1938 (2012), wraz z Ann─ů Wachowiak Co Betty Friedan dzi┼Ť mówi kobietom? Szkice, eseje i komentarze z kr─Ögu gender studies (2013). E-mail: limula[at]poczta.onet.pl

 

Krzysztof Kiedrowski — adiunkt w Zak┼éadzie Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego g┼éównym przedmiotem zainteresowa┼ä jest metafizyka i jej rozwój w dziejach od antyku do wspó┼éczesno┼Ťci. Autor trzech ksi─ů┼╝ek: Zarys negatywistycznej metafizyki unitarnej (2010), Metodologiczne podstawy negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka (2013) i Wyk┼éady o filozofii Plotyna (2021). Obok filozofii drug─ů pasj─ů jest muzyka, w szczególno┼Ťci muzyka klasyczna (w roku 2001 uko┼äczy┼é Pa┼ästwow─ů Szko┼é─Ö Muzyczn─ů II st. im. F. Chopina w klasie fortepianu). Od 2016 roku artysta Chóru Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu.

E-mail: krzysztof.kiedrowski[at]gmail.com

 

ARKADIUSZ KIERYS — absolwent Wydzia┼éu Nauk Historycznych Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu; doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. W kr─Ögu jego zainteresowa┼ä znajduj─ů si─Ö dzieje opozycji intelektualnej w PRL oraz historia historiografii polskiej. Wynikiem jego bada┼ä jest monografia dotycz─ůca ┼╝ycia i dzia┼éalno┼Ťci Leona Lecha Beynara: Polska Jasienicy. Biografia publicysty ( 2015). Jest tak┼╝e autorem skryptu pomocniczego z historii dla uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie: Historia Mundi. Staro┼╝ytno┼Ť─ç. Od prehistorii do imperium perskiego (2010). E-mail: akierys[at]gimakad.torun.pl

 

MICHA┼ü KIERZKOWSKI — dr, historyk, autor kilkunastu artyku┼éów naukowych, wspó┼éredaktor prac zbiorowych. Publikowa┼é m.in. w „Kwartalniku Historycznym”, „Historyce — studiach metodologicznych” oraz w „Porównaniach”. Stypendysta Fundacji Ko┼Ťciuszkowskiej (2007–2008). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Zainteresowania badawcze: metodologia historii, teoria pami─Öci, historia mówiona (ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem Europy ┼Ürodkowej). E-mail: exteberria[at]wp.pl

 

MACIEJ KIJKO — dr, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspó┼étwórca Fundacji Barak Kultury. Animator kultury.

 

Klaudia Kimel, magister historii oraz doktorantka w Pracowni Historii Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzie┼ä zajmuje si─Ö badaniem historii organizacji m┼éodzie┼╝owych na Uniwersytecie Pozna┼äskim w okresie mi─Ödzywojennym. W┼Ťród jej zainteresowa┼ä badawczych znajduje si─Ö tak┼╝e kultura mi─Ödzywojennej Polski i historia Poznania.

ORCID: 0000-0002-8720-377X

E-mail: klaudia.kimel[at]amu.edu.pl

 

MARCIN KLAJA — mgr, doktorant w Zak┼éadzie Bada┼ä nad Uczestnictwem w Kulturze (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). G┼éówne zainteresowania naukowe: naród, nacjonalizm, etniczno┼Ť─ç, kultury tradycyjne, kultura konsumencka/konsumpcyjna, historia i metodologia nauk o kulturze. E-mail: mklaja[at]amu.edu.pl

 

Barbara Klich-Kluczewska – dr hab., pracuje w Zak┼éadzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. Zajmuje si─Ö dziejami polskiego powojennego spo┼éecze┼ästwa w uj─Öciu kulturowym i komparatystycznym, w szczególno┼Ťci histori─ů rodziny i ┼╝ycia prywatnego. W praktyce badawczej koncentruje si─Ö na uj─Öciu mikrohistorycznym i historii przypadku. Interesuje si─Ö metodologi─ů zwi─ůzan─ů z wykorzystaniem ┼║róde┼é wizualnych, oral history oraz gender w warsztacie historycznym. Kieruje specjalno┼Ťci─ů antropologiczno-historyczn─ů w Instytucie Historii UJ. Opublikowa┼éa i redagowa┼éa m.in.: Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989 (2015); Go┼é─Öbnik. Historia miejsca (2018); Mi─Ödzy sierpniem a grudniem. Solidarno┼Ť─ç w Krakowie i Ma┼éopolsce w latach 1980-1981, wspó┼éred. T. G─ůsowski, J. Mierzwa (2006); Przez dziurk─Ö od klucza. ┼╗ycie prywatne w Krakowie 1945-1989 (2005). Zrealizowa┼éa liczne projekty badawcze, w tym we wspó┼épracy mi─Ödzynarodowej. E-mail: klich12[at]gmail.com

 

Katarzyna Klimasz — mgr pedagogiki specjalnej, technik analityki medycznej, pracuje w Zak┼éadzie Biochemii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci─Öcego w Krakowie. Zainteresowania badawcze to historia diagnostyki laboratoryjnej na ziemiach polskich, rozwój bada┼ä analitycznych od czasów staro┼╝ytnych do tera┼║niejszo┼Ťci. Najwa┼╝niejsze publikacje: History of Medical Laboratory Diagnostics in Poland, “British Journal of Medicine & Medical Research”, 2014, 4(35) (wspó┼éautor P.J. Tomasik); Z dziejów Zak┼éadu Biochemii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci─Öcego w Krakowie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello┼äskiego, Prace Historyczne, 142, z. 3 (2015) (wspó┼éautor P.J. Tomasik); Kamienie milowe w chemii klinicznej, „Wiadomo┼Ťci Chemiczne”, 2016, 70, 1-2 (wspó┼éautor P.J. Tomasik). E-mail: k.klimasz[at]op.pl

 

JOANNA KLISZ — doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie na kierunku historia uko┼äczy┼éa w 2010 r.; w roku 2011 studia licencjackie na kierunku archeologia, a w 2014 r. uko┼äczy┼éa studia magisterskie na kierunku antropologia kulturowa. Interesuje si─Ö histori─ů magii i procesów o czary, a w tym kontek┼Ťcie histori─ů prawa, histori─ů lokaln─ů (zw┼éaszcza histori─ů Poznania) oraz metalurgii ┼Ťredniowiecznej, a tak┼╝e interdyscyplinarnym podej┼Ťciem do przesz┼éo┼Ťci (szczególnie relacjami historii i antropologii, archeologii i prawa). E-mail: joanna.klisz[at]wp.pl

 

KAROL KLUGOWSKI — mgr, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiuje równie┼╝ kompozycj─Ö na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: aktualno┼Ť─ç problematyki filozoficznej wczesnej szko┼éy frankfurckiej, powojenna filozofia francuska z kr─Ögu poststrukturalizmu (J. F. Lyotard, G. Deleuze). Wa┼╝niejsze publikacje: Poza determinizmem, poza konceptualizmem. Afirmatywny charakter twórczo┼Ťci Johna Cage’a, [w:] John Cage. Cz┼éowiek, dzie┼éo, paradoks,  red. M. Cho┼éoniewski i B. Bogunia, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2014. E-mail: karolklugowski[at]gmail.com

 

Paulina K┼éos-Czerwi┼äska — dr j─Özykoznawstwa, mgr filozofii, adiunkt na Akademii im. Jakuba z Parady┼╝a w Gorzowie Wielkopolskim, autorka monografii Discourse: An Introduction to van Dijk, Foucault and Bourdieu i wielu artyku┼éów opublikowanych m.in. w „Sensus Historiae”, „Academic Journal of Modern Philology”, „Analiza i Egzystencja. Czasopismo filozoficzne” czy „Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny”. Zajmuje si─Ö problematyk─ů j─Özyka, dyskursu oraz podmiotowo┼Ťci i indywiduacji w teoriach j─Özykoznawców i filozofów wspó┼éczesnych.

E-mail: paulinaklospaulina[at]gmail.com

 

ANDRZEJ KOBAK — doktorant w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu ┼üódzkiego. W 2013 r. obroni┼é prac─Ö magistersk─ů pt. „Mi─Ödzy polityk─ů a histori─ů, Publicystyka Leszka A. Gembarzewskiego (1899–1944)”. Obecnie pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Kolbuszewskiej przygotowuje rozpraw─Ö doktorsk─ů pt. „Karol Potka┼äski w ┼╝yciu i nauce (1861–1907). Mi─Ödzy tradycj─ů a modernizacj─ů”. Publikowa┼é w „Zeszytach Literackich”, kwartalniku „Cracovia-Leopolis”, kwartalniku „Kronika Miasta ┼üodzi”. Interesuje si─Ö dziejami rodzimej historiografii, literatur─ů, sztuk─ů.

 

KIRY┼ü A. KOCZEGAROW — dr, pracuje w Instytucie Studiów S┼éowia┼äskich Rosyjskiej Akademii Nauk; specjalizuje si─Ö w historii Rzeczypospolitej, rosyjsko-polskich stosunkach w XVII i XVIII w., bada ró┼╝ne aspekty relacji polsko-rosyjskich i polsko-ukrai┼äskich w II po┼é. XVII w. oraz pocz─ůtku XVIII w.; cz┼éonek komisji historyków Polski i Rosji; najwa┼╝niejsze publikacje: đáđÁĐçĐî đčđżĐüđ┐đżđ╗đŞĐéđ░ĐĆ đŞ đáđżĐüĐüđŞĐĆ đ▓ 16801686 đ│đżđ┤đ░Đů. đŚđ░đ║đ╗ĐÄĐçđÁđŻđŞđÁ đ┤đżđ│đżđ▓đżĐÇđ░ đż đĺđÁĐçđŻđżđ╝ đ╝đŞĐÇđÁ(2008)đúĐçđ░ĐüĐéđŞđÁ Đâđ║ĐÇđ░đŞđŻĐüđ║đżđ│đż đ║đ░đĚđ░ĐçđÁĐüĐéđ▓đ░ đ▓ đ║đ░đ╝đ┐đ░đŻđŞđŞ 1683 đ│. đ┐ĐÇđżĐéđŞđ▓ đ×Đüđ╝đ░đŻĐüđ║đżđ╣ đŞđ╝đ┐đÁĐÇđŞđŞ, „đúđ║ĐÇđ░ĐŚđŻđ░ đ▓ đŽđÁđŻĐéĐÇđ░đ╗Đîđż-đíĐůĐľđ┤đŻĐľđ╣ đäđ▓ĐÇđżđ┐đŞ”, đÜđŞĐŚđ▓, 2005. đĺđŞđ┐. 5; Pocz─ůtek wojny polsko-tureckiej a stosunki polsko-rosyjskie w pierwszej po┼éowie roku 1683, „Kwartalnik Historyczny”, 2005, R. CXII, nr 1; đÜđŻĐĆđĚĐîĐĆ đ×đ│đŞđŻĐüđ║đŞđÁ đŞ ĐüđŻđżĐłđÁđŻđŞĐĆ đ┐ĐÇđ░đ▓đżĐüđ╗đ░đ▓đŻĐőĐů đĺđÁđ╗đŞđ║đżđ│đż đ║đŻĐĆđÂđÁĐüĐéđ▓đ░ đŤđŞĐéđżđ▓Đüđ║đżđ│đż Đü đáđżĐüĐüđŞđÁđ╣ đ▓ 80-Đů đ│đ│. XVII đ▓., [w:] đáđżĐüĐüđŞĐĆ, đčđżđ╗ĐîĐłđ░, đôđÁĐÇđ╝đ░đŻđŞĐĆ: đŞĐüĐéđżĐÇđŞĐĆ đŞ Đüđżđ▓ĐÇđÁđ╝đÁđŻđŻđżĐüĐéĐî đÁđ▓ĐÇđżđ┐đÁđ╣Đüđ║đżđ│đż đÁđ┤đŞđŻĐüĐéđ▓đ░ đ▓ đŞđ┤đÁđżđ╗đżđ│đŞđŞ, đ┐đżđ╗đŞĐéđŞđ║đÁ đŞ đ║Đâđ╗ĐîĐéĐâĐÇđÁ, đťđżĐüđ║đ▓đ░ 2009; đôđÁĐéđ╝đ░đŻ đś.đí. đťđ░đĚđÁđ┐đ░ đ▓ ĐÇĐâĐüĐüđ║đż-ĐéĐâĐÇđÁĐćđ║đŞĐů đżĐéđŻđżĐłđÁđŻđŞĐĆĐů đ┐đÁĐÇđ▓đżđ╣ đ┐đżđ╗đżđ▓đŞđŻĐő 1708 đ│. đčđżđÁđĚđ┤đ║đ░ đŚđ│ĐâĐÇĐő đíĐéđŞđ╗đÁđ▓đŞĐçđ░ đ║ ĐüđÁĐÇđ░Đüđ║đÁĐÇĐâ đ«ĐüĐâĐäĐâ-đ┐đ░ĐłđÁ, „đúđ║ĐÇđ░ĐŚđŻđ░ đ▓ đŽđÁđŻĐéĐÇđ░đ╗Đîđż-đíĐůĐľđ┤đŻĐľđ╣ đäđ▓ĐÇđżđ┐đŞ”, đĺđŞđ┐. 9. đÜđŞĐŚđ▓, 2010. E-mail:

 

 Jolanta Kolbuszewska (ORCID: 0000-0002-8837-7376) — absolwentka Uniwersytetu ┼üódzkiego (studia magisterskie na kierunku filozofia i historia), dr hab., prof. nadzwyczajny w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii U┼ü. Jej zainteresowania badawcze koncentruj─ů si─Ö wokó┼é polskiej historiografii i my┼Ťli historycznej XIX i pierwszej po┼éowy XX w. Podejmuje równie┼╝ zagadnienia z zakresu biografistyki, ┼║ród┼éoznawstwa oraz historii codzienno┼Ťci. Od kilku lat zajmuje si─Ö ┼Ťledzeniem karier naukowych polskich historyczek, ich drog─ů do samodzielno┼Ťci naukowej oraz wp┼éywem na oblicze refleksji historycznej. Autorka ksi─ů┼╝ek: Mutacja modernistyczna w polskiej historiografii (prze┼éom XIX i XX wieku) (2005); Tadeusz Korzon (1839–1918). Mi─Ödzy codzienno┼Ťci─ů, nauk─ů a s┼éu┼╝b─ů narodowi (2011), Kobiety w drodze na naukowy Olimp. Akademicki awans polskich historyczek od schy┼éku XIX wieku po rok 1989) (2020).

 E-mail: jolanta.kolbuszewska[at]uni.lodz.pl

 

┼üukasz Ko┼éoczek — dr, zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje si─Ö wspó┼éczesnymi teoriami kultury oraz pó┼║n─ů my┼Ťl─ů Heideggera. Opublikowa┼é ksi─ů┼╝ki: Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar „Przyczynków do filozofii” (2013) oraz By─ç, czyli mie─ç. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera (2016)E-mail: lukasz.koloczek[at]gmail.com

 

ANNA KONDRATOWICZ-KRASI┼âSKA — filozofka, kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Filozofii UAM. Pod kierunkiem profesor dr hab. Anny Pa┼éubickiej przygotowuje rozpraw─Ö doktorsk─ů dotycz─ůc─ů filozofii moralno┼Ťci Davida Hume’a, w której odchodzi od dotychczasowych psychologistycznych odczytywa┼ä filozofa, proponuj─ůc now─ů, kulturow─ů interpretacj─Ö. E-mail: kondratowiczanna[at]gmail.com

 

GENNADII KOROLOV — Senior Research Fellow of Institute of Ukrainian History, National Academy of Sciences of Ukraine, doctor of history. Research interests: history of ideas, the history of federalism in East Central Europe, the Ukrainian revolution 1914/1917–1921. Author of monograph đĄđÁđ┤đÁĐÇđ░đ╗ĐľđĚđ╝ đťđŞĐůđ░đ╣đ╗đ░ đôĐÇĐâĐłđÁđ▓ĐüĐîđ║đżđ│đż: đ╝ĐľĐäđŞ, ĐâĐĆđ▓đ╗đÁđŻđŻĐĆ, đ┐ĐÇđżđÁđ║ĐéđŞ (Kiev, 2012). E-mail: hennadiikorolev[at]gmail.com

 

AMELIA KORZENIEWSKA — PhD, researcher of collective thinking, complete Adam Mickiewicz University, scholarship at the University in Heidelberg and Mainz in Germany, author of articles, reports and translations recently: Znaczenie Edyty Stein dla kapita┼éu kulturowego pogranicza, [w:] Dom Otwarty/Dom Zamkni─Öty? Lekcje pogranicza. Europa ┼Ürodkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), (ed. B. Górczy┼äska-Przyby┼éowicz) (2014) oraz Pozytywny potencja┼é symbolicznego wymiaru pogranicza, „Studia Historica Slavo-Germanika”, nr 2/2013. Her work in progress includes: Jacques Lacan’s theory of illusion. Current research projects: „Polskie Miejsca Pami─Öci”, MKiDN i NCK, 2012–2014 and interdisciplinary Polish-German project „Druga wojna ┼Ťwiatowa w obrazach kultury w Polsce i w Niemczech — 70 lat pó┼║niej 1945–2015”, FWPN, 2014–2015. Academic interests: the transformation of the social collective thinking in Central Europe as in relations to their past, the ideological entanglement of memorizing and forgetting processes, problem of Jewish heritage in Poland and Central Eastern Europe, theory of psychoanalysis. E-mail: amela[at]amu.edu.pl

 

BARTOSZ KORZENIEWSKI — dr hab., pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi badania dotycz─ůce pami─Öci zbiorowej, polityki pami─Öci w Polsce i w Niemczech. Autor ksi─ů┼╝ek: Polityczne rytua┼éy pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki (2006), ┼Üwi─Öta polityczne w zjednoczonych Niemczech (2007), Transformacja pami─Öci. Przewarto┼Ťciowania w pami─Öci przesz┼éo┼Ťci a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przesz┼éo┼Ťci w Polsce po 1989 roku (2010); redaktor prac zbiorowych na temat pami─Öci spo┼éecznej. Organizator projektu badawczego Polskie Miejsca Pami─Öci. E-mail: kbartek73[at]poczta.onet.pl

 

Maciej Dariusz Kossowski, absolwent Wydzia┼éu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1992). Archeolog oraz historyk sztuki i kultury dawnej, dr nauk humanistycznych. Odby┼é sta┼╝ z zakresu architektury obronnej i archeologii konfliktów w zespole mi─Ödzynarodowym w Alise-Sainte-Reine we Francji (1995). Za┼éo┼╝yciel Centrum Ratownictwa Zabytków (1995). W zakresie archeologii sprofesjonalizowany w pracach poszukiwawczych i ratowniczych. E-mail: m.kossowski[at]uw.edu.pl

 

STANISLAVA KOSTI─ć — mgr, rusycystka, t┼éumaczka, lektorka j─Özyka serbskiego w Instytucie Filologii S┼éowia┼äskiej UAM; stypendystka rz─ůdu polskiego oraz Fundacji Kulczyków. Zajmuje si─Ö wspó┼éczesn─ů serbsk─ů proz─ů kobiec─ů oraz przemianami kulturowymi w krajach by┼éej Jugos┼éawii. Publikowa┼éa artyku┼éy m.in. w pracach zbiorowych oraz czasopismach literaturoznawczych. E-mail: stasko4[at]gmail.com

 

Konrad Ko┼Ťnik — doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: polska to┼╝samo┼Ť─ç narodowa, kultura s┼éowia┼äska, psychologia kulturowa, historia i filozofia psychologii. Autor/wspó┼éautor tekstów naukowych (m.in. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology) z zakresu psychologii religii oraz psychologii kulturowej/indygenicznej. E-mail: konrad.kosnik[at]gmail.com Strona internetowa: http://konradkosnik.pl/

 

Ma┼égorzata Kowalcze — dr nauk humanistycznych, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiello┼äskim. Przedmiotem jej bada┼ä jest wspó┼éczesna literatura angielska, któr─ů analizuje pod k─ůtem zawartych w niej odniesie┼ä filozoficznych. Jest autork─ů monografii Williama Goldinga obrazy cielesno┼Ťci w perspektywie wybranych aspektów fenomenologii cia┼éa Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Pracuje w Katedrze Literatur Angloj─Özycznych w Instytucie Neofilologii UP.

 E-mail: malgorzata.kowalcze[at]up.krakow.pl

 

Maciej Kowalczyk – student, w roku 2017 r. rozpocz─ů┼é studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeszcze w okresie licealnym anga┼╝owa┼é si─Ö w liczne inicjatywy takie jak: Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Europejski Parlament M┼éodzie┼╝owy, warsztaty dot. ┼╝ydowskiej obecno┼Ťci w Poznaniu przed wybuchem drugiej wojny ┼Ťwiatowej, a tak┼╝e wiele innych. W 2017 r. zosta┼é laureatem XLIII Olimpiady Historycznej. W 2018 r. zosta┼é uhonorowany nagrod─ů Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osi─ůgni─Öcia w nauce. W latach 2017-2018 oraz 2018-2019 otrzyma┼é stypendium rektora UAM. W tym czasie uczestniczy┼é w licznych konferencjach naukowych, a tak┼╝e rozwija┼é swoj─ů aktywno┼Ť─ç spo┼éeczn─ů poprzez dzia┼éalno┼Ť─ç w Fundacji Edukacyjnej G5, zajmuj─ůcej si─Ö organizacj─ů debat i warsztatów z wyst─ůpie┼ä publicznych dla m┼éodzie┼╝y. Do zakresu jego zainteresowa┼ä badawczych nale┼╝─ů: prawo cywilne, prawo konstytucyjne oraz historia prawa. E-mail: kowalczykmaciej81[at]gmail.com

 

AGATA KOWALEWSKA — mgr, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Goldsmiths, University of London, Centre for Cultural Studies; zainteresowania badawcze: posthumanizm; najwa┼╝niejsze publikacje: Symbionts and parasites — digital ecosystems, [w:] Digital Ecosystems Society in the Digital Age, eds. ┼ü. Jonak, N. Juchniewicz, R. W┼éoch, DELab UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016; Somatechnologie a polityka, „Nowa Krytyka” [w druku]. E-mail: azkowalewska[at]gmail.com

 

PIOTR KOWALEWSKI — mgr, doktorant nauk historycznych na Uniwersytecie ┼Ül─ůskim. Studiowa┼é filozofi─Ö, histori─Ö, histori─Ö sztuki oraz prawo. Jego zainteresowania badawcze skupiaj─ů si─Ö wokó┼é metodologii historii i historii sztuki, a w szczególno┼Ťci dotycz─ů analitycznej filozofii historii.

 

Anna Kowalska-Pietrzak, dr hab., profesor Uniwersytetu ┼üódzkiego, mediewista, pracownik Instytutu Historii U┼ü. G┼éówne zainteresowania badawcze: historia Polski ┼Ťredniowiecznej, dzieje Ko┼Ťcio┼éa, mentalno┼Ťci i kultury, hagiografia, biografistyka. Wybrane publikacje: W kr─Ögu ┼Ťredniowiecznego duchowie┼ästwa ┼é─Öczyckiego, ┼üód┼║ — ┼ü─Öczyca 2012; ┼Üwi─Öci i demony, czyli o mocach nieczystych w hagiografii polskiej doby piastowskiej, „Almanach Historyczny”, t. 12, 2010, s. 23–40; W cieniu ┼Ťwi─Öto┼Ťci, czyli o zwyczajnej kobiecie w pa┼ästwie Piastów, [w:] Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce — w ┼Ťredniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 27-45; Filmowe biografie bohaterów ┼Ťredniowiecza jako inspiracja do poszukiwa┼ä faktów i mitów, [w:] Badanie biografii. ┼╣ród┼éa, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zg┼éobicka–Gierut, Lublin 2014, s. 177-190; History of Poland during the Middle Ages Poland, [w:] History, Culture and Society. Selected Readings, ed. E. Bielawska-Batorowicz, ┼üód┼║ 2015, s. 61-93; Motywy chrztu Mieszka I — fakty, mity, przypuszczenia, [w:] 1050–lecie chrztu Polski w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym, red. A. Wróbel, A. Piasta, Piotrków Trybunalski — Tomaszów Mazowiecki 2016, s. 15-34; Wyobcowania i wykluczenia w dynastii Piastów jako czynnik polityczny, „Biografistyka Pedagogiczna” 2016, s. 163-176.

E-mail: anna.kowalska[ at ]uni.lodz.pl

 

Andrzej Piotr Kowalski – prof. dr hab., pracuje w Zak┼éadzie Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gda┼äskiego. Zainteresowania badawcze: antropologia spo┼éecze┼ästw pierwotnych, filozofia kultury, prehistoria i antropologia sztuki, j─Özyk i kultura Indoeuropejczyków. Ostatnio wydane ksi─ů┼╝ki: Mit a pi─Ökno. Z bada┼ä nad pochodzeniem sztuki (2013); Antropologia zamierzch┼éych znacze┼ä (2014).

 

KRZYSZTOF MACIEJ KOWALSKI – prof. dr hab., kierownik Zak┼éadu Metodologii Historii i Historii Historiografii Uniwersytetu Gda┼äskiego. Zainteresowania badawcze: teoria i metodologia historii; historia historiografii; epigrafika ┼Ťredniowieczna i nowo┼╝ytna; ikonologia historyczna; bibliologia; historia kultury materialnej i jej dyscypliny pomocnicze; kampanologia historyczna. Autor kilkunastu ksi─ů┼╝ek. Ostatnio opublikowa┼é: Paradisus Mariae. Kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w Kartuzach, Die künstlerische Kultur des kaschubischen Marienparadieses von Karthaus (z fot. Leszka ┼╗urka) (2012); Artefacts as Sources of Knowledge (2013); In arte sua quilibet rex: studia nad dziejami kultury na Pomorzu (2014); Vocor Augustinus : zabytki dawnej kultury religijnej w Piasecznie, z pos┼éowiem Marcelego Tureczka, nowe wydanie z barwnymi ilustracjami Agnieszki Piecuch (2015); Computationis et commemorationis testimonia : W kr─Ögu bada┼ä kalkulologicznych, medaloznawczych i numizmatycznych (2015). E-mail: kampanolog[at]wp.pl

 

Micha┼é Kózka — mgr, nauczyciel w liceum, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. Od 2018 r. doktorant na Wydziale Polonistyki UJ. Studiuje filologi─Ö rosyjsk─ů w Instytucie Filologii Wschodnios┼éowia┼äskiej UJ. Interesuje si─Ö najnowsz─ů literatur─ů polsk─ů i rosyjsk─ů.

E-mail: michkozka@gmail.com

 

Józef Ko┼╝uchowski, Rev. Dr. Dsc., the lecturer in metaphysics and philosophical anthropology at the Superior Theological Seminary in Elbl─ůg and in philosophy of education, culture anthropology and ethics at Gda┼äska Wy┼╝sza Szko┼éa Humanistyczna (the Gda┼äsk High School of Humanities) and in Robert Spaemann’s philosophy at the A. Mickiewicz University in Pozna┼ä. The parish-priest in the parish of St. Hedwig the Queen (the Elbl─ůg Diocese). The author of scores of philosophical papers and of seven books. He specializes in metaphysics, philosophical anthropology, ethics, ecology, bioethics, the contemporary German thought, mainly that of Robert Spaemann and Josef Pieper. 

E-mail: jozefkozuchowski[at]gmail.com

 

Piotr Krajewski — doktorant w Zak┼éadzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent filologiczno-historycznych studiów ┼Ťrodkowoeuropejskich, historii nauczycielskiej (UAM) oraz teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Laureat w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich im. J.J. Lipskiego za prac─Ö Muzyka wobec Zag┼éady. Muzyczno-historyczny projekt edukacyjny (promotor prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska). Zainteresowania naukowe: historia na pograniczu sztuk, nauczanie o Zag┼éadzie, muzyka XX i XXI wieku. E-mail: piotrkrajewski92[at]gmail.com

 

Ma┼égorzata Krakowiak, dr hab. prof. w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego. Autorka monografii: Katastrofizm — personalizm — realizm (2001); Mierzenie si─Ö z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego (2012); O obowi─ůzku szukania. Wybory ┼Ťwiatopogl─ůdowe pisarzy polskich z XX stulecia (2018) oraz Antologii polskiego eseju literackiego (1998). Redaktorka i pomys┼éodawczyni oraz wspó┼éautorka prac: W szkole polskich eseistów (2007); Obl─Ö┼╝enie. Strategia pisarska — postrzeganie ┼Ťwiata — motyw literacki (2014). Wspó┼éredaktorka i wspó┼éautorka projektów i tomów: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat (2001); ┼Üwiat przez pryzmat „ja”, t. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse; t. 2: Studia i interpretacje (2006); Opowiedzie─ç histori─Ö. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu (2009); Zobaczy─ç sens. Studia o malarstwie, literaturze i ┼╝yciu (2014); Reprezentatywna mikroskala? Rozwa┼╝ania o to┼╝samo┼Ťci lokalnej mieszka┼äców Czeladzi z racji udzia┼éu ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino (2016). Zajmuje si─Ö badaniem eseju literackiego, przemianami krytyki literackiej w uj─Öciu historycznym i opisowym, problematyk─ů aksjologiczn─ů i historiozoficzn─ů w literaturze i sztuce XX i XXI w. oraz zagadnieniem kulturowych mitów wspó┼éczesno┼Ťci.

 E-mail: malgkrak[at]wp.pl; malgorzata.krakowiak[at]@us.edu.pl

 

ANNA MARIA KRAMM — dr hab. profesor Akademii Sztuk Pi─Öknych we Wroc┼éawiu, malarka, kurator i organizator mi─Ödzynarodowych projektów artystycznych. Od 1996 r. pracuje na Wydziale Malarstwa i Rze┼║by w Katedrze Rysunku we Wroc┼éawskiej Akademii Sztuk Pi─Öknych im E. Gepperta, prowadzi mi─Ödzywydzia┼éow─ů dyplomuj─ůc─ů pracowni─Ö rysunku. E-mail: anna.m.kramm[at]wp.pl

 

PIOTR KRASZEWSKI — dr hab., prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza; historyk stosunków mi─Ödzynarodowych oraz dziejów migracji europejskich i problematyki narodowo┼Ťciowej. W latach 2003–2009 naczelny redaktor czasopisma „Sprawy Wschodnie”. E-mail: pkrasz[at]bracz.edu.pl

 

Micha┼é Krotoszy┼äski doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydzia┼éu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmuj─ů problematyk─Ö sprawiedliwo┼Ťci tranzycyjnej i polityki pami─Öci, a tak┼╝e wyk┼éadni prawa i metodologii nauk prawnych. W 2017 r. ukaza┼éa si─Ö jego ksi─ů┼╝ka Modele sprawiedliwo┼Ťci tranzycyjnej, po┼Ťwi─Öcona problematyce rozlicze┼ä z przesz┼éo┼Ťci─ů. E-mail: michal.krotoszynski[at]amu.edu.pl

 

Micha┼é Krzy┼╝aniak, mgr — doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM w dyscyplinie historia. Jego zainteresowania badawcze skupiaj─ů si─Ö wokó┼é zagadnienia ┼╝ycia codziennego, kultury i polityki w Europie Wschodniej w XX w., ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem ruchów i organizacji m┼éodzie┼╝owych. Przygotowuje rozpraw─Ö doktorsk─ů po┼Ťwi─Öcon─ů dzia┼éalno┼Ťci Komsomo┼éu w Litewskiej SRR w czasach L. Bre┼╝niewa.

E-mail: mickrz2[at]amu.edu.pl

 

Igor Ksenicz — doktor nauk spo┼éecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zak┼éadzie Bada┼ä nad To┼╝samo┼Ťci─ů Kulturow─ů Instytutu Kultury Europejskiej UAM. W latach 2008-2018 pracownik Urz─Ödu Marsza┼ékowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedzialny za wspó┼éprac─Ö z Europ─ů Wschodni─ů. Zainteresowania badawcze: Ukraina (historia, polityka, kultura), stosunki polsko-ukrai┼äskie, samorz─ůd terytorialny, paradyplomacja.

ORCID: 0000-0002-5286-0040

E-mail: igor.ksenicz[at]amu.edu.pl

 

Dorota Kubicka – absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, nauczycielka etyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie, pasjonatka filozofowania z dzie─çmi. Prac─Ö magisterska Hermeneutyka pustyni napisa┼éa pod kierunkiem prof. Ewy Nowak. Obecnie propaguje i bada my┼Ťl humanistyczn─ů Janusza Korczaka. Jest autork─ů kilku artyku┼éów, które jej dotycz─ů, m.in. Odpowied┼║ odpowiedzialno┼Ťci („Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, 2017, t. 6); Donios┼éo┼Ť─ç codzienno┼Ťci w filozofii wychowania Janusza Korczaka („Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne”, 2016, nr 1/2). Dorota Kubicka. Absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie im . Adama Mickiewicza, nauczycielka etyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie, pasjonatka filozofowania z dzie─çmi. Prac─Ö magisterska Hermeneutyka pustyni napisa┼éa pod kierunkiem prof. Ewy Nowak. Obecnie propaguje i bada my┼Ťl humanistyczn─ů Janusza Korczaka. Jest autork─ů kilku artyku┼éów, które jej dotycz─ů, m.in. Odpowied┼║ odpowiedzialno┼Ťci („Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, t. 6, 2017), Donios┼éo┼Ť─ç codzienno┼Ťci w filozofii wychowania Janusza Korczaka („Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne”, nr 1/2, 2016). Mama Sary , Jakuba i Franciszka.

 

DOMINIK KUBICKI — dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; kieruje Zak┼éadem Kultury Nowo┼╝ytnej w Instytucie Wschodnim UAM. Autor publikacji, m.in.: Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie S┼éowa objawionego w dziejach, Pozna┼ä 2004. E-mail: dominikkubicki[at]koszalin.opoka.org.pl

 

JACEK KUBERA — dr, socjolog i romanista, adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Interesuje si─Ö przemianami to┼╝samo┼Ťci narodowych w kontek┼Ťcie migracyjnym i miejskim, a tak┼╝e histori─ů metody biograficznej w Polsce (pami─Ötniki konkursowe). Publikowa┼é m.in. w „Tekstach Drugich”, „Nauce”, „Przegl─ůdzie Zachodnim”, „Sprawach Narodowo┼Ťciowych” i w „Studiach Humanistycznych AGH”. Wspó┼éredaktor ksi─ů┼╝ek: Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii pozna┼äskiej 1920–2000 (2016), Miasta i Migracje („Cz┼éowiek i Spo┼éecze┼ästwo”, t. 37/2014), Nowe ┼╝ycie w mie┼Ťcie? Dylematy rewitalizacji (2014), Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacj─ů w Polsce (2012). Kontakt: kubera[at]iz.poznan.pl

 

FILIP KUCERA — mgr, doktorant na Wydziale Historii UAM, Zak┼éad Historii Powszechnej XIX i XX w. Zainteresowania badawcze: historia konia arabskiego w Polsce, sylwetki hodowców koni orientalnych w Polsce, miejsce konia czystej krwi w kulturze arabskiej, historia formacji kawaleryjskich w Polsce.

 

MARCIN KULA — prof. zw. dr hab., pracuje w Zak┼éadzie Historii XX w. Uniwersytetu Warszawskiego, oraz w Zak┼éadzie Historii Akademii Leona Ko┼║mi┼äskiego w Warszawie; w latach 1968–1990 pracowa┼é w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk; w latach 1989, 1990, 1992, 1995, 1999 Directeur d’études Associ w école des Hautes études en Sciences Sociales w Pary┼╝u (na zaproszenie Maison des Sciences de l’Homme); wyk┼éada┼é i prowadzi┼é badania historyczne we Francji, na Kubie, w Anglii, we W┼éoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii i w Izraelu. W┼Ťród ksi─ů┼╝ek opublikowa┼é ostatnio m.in.: No┼Ťniki pami─Öci historycznej (2002); Wybór tradycji (2003),Mi─Ödzy przesz┼éo┼Ťci─ů a przysz┼éo┼Ťci─ů (2004), Solidarno┼Ť─ç w ruchu 1980–1981 (2006), Autoportret rodziny X. Fragment ┼╝ydowskiej Warszawy lat mi─Ödzywojnia (2006), O co chodzi w historii (2008), Naród, historia i… du┼╝o k┼éopotów (2011), Najpierw trzeba si─Ö urodzi─ç (2011). E-mail: j.m.kula[at]uw.edu.pl

 

PIOTR KULIGOWSKI – mgr, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowanie badawcze dotycz─ů historii my┼Ťli politycznej, przede wszystkim - polskich idei socjalistycznych w XIX w., ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem ich niepodleg┼éo┼Ťciowego aspektu. E-mail: piotr.kuligowski.1990[at]gmail.com

 

FRYDERYK KWIATKOWSKI — absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiello┼äskim, obecnie doktorant w Instytucie Filozofii UJ. Przygotowuje rozpraw─Ö o recepcji gnostycyzmu w popkulturze ameryka┼äskiej. Interesuje si─Ö filozofi─ů filmu, ezoteryzmem w kontek┼Ťcie historii religii i historii filozofii, a tak┼╝e wp┼éywem idei ezoterycznych na wspó┼éczesn─ů kultur─Ö Zachodu. E-mail: fryderykkwiatkowski[at]wp.pl

 

Marek Kwiek — prof. zw. dr. hab., badacz nauki, dyrektor Centrum Studiów nad Polityk─ů Publiczn─ů i Kierownik Katedry UNESCO Bada┼ä Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wy┼╝szego. Mi─Ödzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki naukowej w kilkunastu krajach (dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, OECD, UNESCO, Rady Europy i Banku ┼Üwiatowego). Kierownik lub partner w 50 projektach finansowanych przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, Programy Ramowe UE, European Science Foundation, NCN, NCBR, FNP i MNISW. Opublikowa┼é ok. 220 prac, w tym ostatnio monografi─Ö Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (2019) oraz Globalna nauka, globalni naukowcy (2022). Cz┼éonek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA) w Salzburgu i Academia Europaea — Europejskiej Akademii Nauk w Londynie. Laureat dwudziestu nagród rektorskich, Nagrody Ministra Nauki i „subsydium profesorskiego” Mistrz FNP.

Kontakt: e-mail: kwiekm[at]amu.edu.pl ; twitter: @Marek_Kwiek


Tomasz Lachowski, dr — adiunkt w Katedrze Prawa Mi─Ödzynarodowego i Stosunków Mi─Ödzynarodowych Wydzia┼éu Prawa i Administracji Uniwersytetu ┼üódzkiego; autor ksi─ů┼╝ki Perspektywa praw ofiar w prawie mi─Ödzynarodowym. Sprawiedliwo┼Ť─ç okresu przej┼Ťciowego (transitional justice) (┼üód┼║ 2018). Zainteresowania badawcze: prawo mi─Ödzynarodowe, ludobójstwo, zbrodnie mi─Ödzynarodowe i odpowiedzialno┼Ť─ç, prawo mi─Ödzynarodowe w przestrzeni postsowieckiej w uj─Öciu historycznym (zbrodnie Zwi─ůzku Sowieckiego) oraz wspó┼éczesnym (prawny kontekst agresji Rosji przeciwko Ukrainie), sprawiedliwo┼Ť─ç okresu przej┼Ťciowego (transitional justice), prawny wymiar transformacji pa┼ästw postautorytarnych/posttotalitarnych oraz postkonfliktowych. E-mail: tlachowski[at]wpia.uni.lodz.pl

 

Damian Laskowski — pracuje w Szkole Podstawowej im. ks. pra┼éata Józefa Bigusa w Baninie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Heweliusza w ┼╗ukowie jako nauczyciel etyki. Doktorant filozofii na Uniwersytecie Gda┼äskim. Zainteresowania badawcze: filozofia spo┼éeczna, etyka, zagadnienie egoizmu i mi┼éo┼Ťci w┼éasnej, filozofia spo┼éeczna francuskiego o┼Ťwiecenia, w szczególno┼Ťci dzie┼éa Helwecjusza, wp┼éyw technologii na kszta┼étowanie si─Ö moralno┼Ťci i relacji spo┼éecznych.

E-mail: damianlaskapl[at]yahoo.com

 

Anna Landau – historyczka i socjolo┼╝ka, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. ┼╗ydowski Instytut Historyczny. Zajmuje si─Ö histori─ů stosunków polsko-┼╝ydowskich, histori─ů kobiet i histori─ů spo┼éeczn─ů XX w. Jest autork─ů ksi─ů┼╝ek: W jednym stali domu. Koncepcje rozwi─ůzania kwestii ┼╝ydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939 (1998); Co Alicja odkrywa po w┼éasnej stronie lustra. ┼╗ycie codzienne, spo┼éecze┼ästwo, w┼éadza w podr─Öcznikach dla dzieci najm┼éodszych 1785–2000 (2002); Syn b─Ödzie Lech... Asymilacja ┼╗ydów w Polsce mi─Ödzywojennej (2006); Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskoj─Özycznej prasie ┼╝ydowskiej II Rzeczypospolitej (2015); Wielki „Ma┼éy Przegl─ůd”. Spo┼éecze┼ästwo i ┼╝ycie codzienne w II Rzeczypospolitej w oczach korespondentów „Ma┼éego Przegl─ůdu” (2018). E-mail: alandau[at]op.pl.

 

Jacek Lech — prof. dr hab. cz┼éonek Komisji „Górnictwo Krzemienia w Czasach Prehistorycznych i Protohistorycznych” Mi─Ödzynarodowej Unii Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych (UISPP). Zajmuje si─Ö badaniami prehistorycznego górnictwa krzemienia oraz historii archeologii, my┼Ťli archeologicznej wraz z ich funkcjami spo┼éecznymi w Polsce i w Europie. Autor m.in.: Neolityczne zespo┼éy pracowniane z kopalni krzemienia w S─ůspowie (1976) (wraz z A. Dzieduszyck─ů-Machnikow─ů); Górnictwo krzemienia spo┼éeczno┼Ťci wczesnorolniczych na Wy┼╝ynie Krakowskiej, koniec VI — 1 po┼éowa IV tysi─ůclecia p.n.e. (1981); Between Captivity and Freedom. Polish Archaeology in the 20th Century (1999). Wspó┼éautor i wspó┼éredaktor m.in.: J. Lech, J. Partyka (red.), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Dzia┼éalno┼Ť─ç archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej (1992); J. Lech, F.M. St─Öpniowski (red.), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku (1999); J. Lech, J. Partyka (red.), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej (2001); J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i pocz─ůtkach pa┼ästwa polskiego (2006); J. Lech (red.), Pó┼é wieku z dziejów archeologii polskiej (1939–1989) (2007); I. Longworth, G. Varndell, J. Lech, Excavations at Grimes Graves, Norfolk 1972–1976. Fascicule 6 (2012).

E-mail: flint.lech2[ at ]gmail.com

 

S┼éawomir Leciejewski jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyska┼é stopie┼ä doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyska┼é stopie┼ä doktora habilitowanego. Od 2016 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Publikuje prace z filozofii nauki (filozofii kosmologii, filozofii fizyki) oraz metodologii nauk przyrodniczych. Aktualnie interesuje go nowa dyscyplina wiedzy jak─ů jest filozofia informatyki (jest wspó┼étwórc─ů pierwszej w Polsce konferencji po┼Ťwi─Öconej filozofii informatyki – Homo Informaticus, która odbywa si─Ö corocznie od 2013 r.). Opublikowa┼é dwie monografie: Rola zasad antropicznych w rozwoju wspó┼éczesnej kosmologii. Studium metodologiczne (2007); Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne (2013) oraz kilkadziesi─ůt artyku┼éów naukowych. E-mail: slaaw[at]amu.edu.pl

 

Natalia Lemann — dr hab., prof. Uniwersytetu ┼üódzkiego w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Wspó┼éczesnej U┼ü. Zainteresowania naukowe badaczki koncentruj─ů si─Ö g┼éównie wokó┼é zwi─ůzków literatury z naukami historycznymi, motywacji mitycznych literatury wspó┼éczesnej, literatury fantasy i science fiction oraz antropologii literatury i komparatystyki literackiej. Autorka monografii: Historie alternatywne i steampunku w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne (2019), Epicka historiografia we wspó┼éczesnej prozie polskiej (2008) oraz ponad 70 artyku┼éów zamieszczonych w periodykach i tomach zbiorowych.

E-mail: natalialemann[at]uni.lodz.pl

 

FILIP KAROL LESZCZY┼âSKI — mgr, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do jego g┼éównych zainteresowa┼ä nale┼╝─ů kooperatyzm jako doktryna spo┼éeczno-gospodarcza oraz przemiany kapitalizmu. Za swoj─ů prac─Ö magistersk─ů wyró┼╝niony nagrod─ů I stopnia w konkursie Krajowej Rady Spó┼édzielczej (w 2014 r.). Jest wykonawc─ů w projekcie grantowym realizowanym ze ┼Ťrodków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Tradycje polskiego kooperatyzmu. Od idei do praktyki”, w ramach którego przygotowuje ksi─ů┼╝k─Ö o gospodarce spo┼éecznej w Polsce ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem dwudziestolecia mi─Ödzywojennego. E-mail: filip.leszczynski[at]amu.edu.pl

 

PIOTR LEWANDOWSKI — mgr, wspó┼épracuje z Wydzia┼éem Politologii i Stosunków Mi─Ödzynarodowych Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika. Cz┼éonek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Zainteresowania badawcze: politologia, historia prasy polskiej. E-mail: piotrl15[at]wp.pl

 

GRZEGORZ LEWICKI — dziennikarz, od 2011 r. zwi─ůzany z tygodnikiem „Wprost“, m.in. jako szef dzia┼éu Nauka i redaktor dzia┼éu ┼Üwiat, autor ponad 200 publikacji prasowych na tematy mi─Ödzynarodowe i popularnonaukowe, w tym tematy cywilizacyjne (modelowanie ewolucji cywilizacji, ró┼╝nice kulturowe etc.). Autor ponad 20 publikacji naukowych, w wi─Ökszo┼Ťci zwi─ůzanych z tematyk─ů cywilizacyjn─ů i historiozoficzn─ů; tak┼╝e autor wideo-wyk┼éadów na temat teorii cywilizacji i religii pod mi─Ödzynarodow─ů mark─ů TEDx. W latach 2010–2015 redaktor krakowskiego magazynu „Pressje”. Absolwent London School of Economics (filozofia: teoria gier), Uniwersytetu Jagiello┼äskiego (filozofia), Uniwersytetu Maastricht (zarz─ůdzanie i socjologia nauki) oraz Wy┼╝szej Szko┼éy Europejskiej im. Tischnera (stosunki mi─Ödzynarodowe), a tak┼╝e kursu podyplomowego w Notre Dame University (IN, USA) (teoria cywilizacji). Wspó┼éza┼éo┼╝yciel Instytutu Bada┼ä nad Cywilizacjami w Krakowie, autor raportów w projektach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (to┼╝samo┼Ť─ç narodowa i geopolityka) oraz Komisji Europejskiej (mediacja kulturowa). Alumn Goodenough College w Londynie. Obecnie ko┼äczy doktorat z teorii cywilizacji i z┼éo┼╝ono┼Ťci spo┼éecznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. E-mail: lewicki.g[at]gmail.com

 
KAMIL LIPIŃSKI
— mgr, doktorant w Zak┼éadzie Dydaktyki Filozofii i Nauk Spo┼éecznych (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). G┼éówne zainteresowania badawcze: francuska filozofia kultury, estetyka, metodologia nauk humanistycznych, dyskurs przestrzeni, kultura filmowa i audiowizualna, sztuki wizualne, socjologia kultury. E-mail: lipinski_kamil[at]yahoo.com

 

KAMIL LIPI┼âSKI — mgr, doktorant w Zak┼éadzie Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu. Dwukrotny stypendysta programu CEEPUS w Budapeszcie, m.in. w CEU i programu stypendialnego w Pary┼╝u. Publikowa┼é m.in. w czasopismach naukowych „Transformacje”, „Cz┼éowiek i Spo┼éecze┼ästwo” i popularnonaukowych — „Art-eon”, „Gazeta Malarzy i Poetów”.

 

Piotr Lis – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorz─ůdowej. Zainteresowania badawcze: polityka mieszkaniowa, wycena sk┼éadników mienia, polityka gospodarcza. Autor ponad 70 publikacji z zakresu polityki mieszkaniowej, cykliczno┼Ťci rynków mieszkaniowych, wycen nieruchomo┼Ťci, a tak┼╝e funkcjonowania gospodarki i jej poszczególnych sektorów, w tym sektora mieszkaniowego, wodno-kanalizacyjnego i energetycznego, laureat 2 nagród indywidualnych i 5 nagród zespo┼éowych Rektora UEP, wyró┼╝niony przez Ministerstwo Infrastruktury i Fundacj─Ö UEP. Email: piotr.lis[at]ue.poznan.pl

 

Micha┼é Litwi┼äski – mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: problematyka nierówno┼Ťci dochodowych i rozwoju spo┼éeczno-ekonomicznego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, a tak┼╝e relacje mi─Ödzy wymienionymi zjawiskami; ewolucja pogl─ůdów na podzia┼é dochodów i rozwój spo┼éeczno-ekonomiczny w teorii ekonomii. Najwa┼╝niejsze publikacje: Polityka kszta┼étowania cen energii elektrycznej a jako┼Ť─ç ┼╝ycia w Polsce, [w:] I. Pietryka (red.), Problemy gospodarki ┼Ťwiatowej, t. VI, PTE, Oddzia┼é w Toruniu, Toru┼ä 2016, s. 53-66; Polityka energetyczna a nierówno┼Ťci dochodowe w Indiach – analiza dla danych regionalnych, [w:] J. Le┼Ťny, J. Ny─çkowiak (red.), Badania i Rozwój M┼éodych Naukowców w Polsce. Nauki Humanistyczne i Spo┼éeczne. Cz. III, M┼éodzi Naukowcy, Pozna┼ä 2016, s. 73-80. Postawy etyczne wobec nierówno┼Ťci zgodnie z klasyfikacj─ů F. Stewart a efektywno┼Ť─ç ekonomiczna, „Studies in Global Ethics and Global Education”, 2015, 4, s. 44-56; Nierówno┼Ťci spo┼éeczne jako determinanta rozwoju spo┼éeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej, [w:] K. Luks, I. Seredocha (red.), Gospodarka i spo┼éecze┼ästwo w europejskiej perspektywie.. Nowe trendy i zjawiska w rozwoju spo┼éeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej, Elbl─ůska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbl─ůg 2015, s. 15-38; 2015, Rationality According to Traditional Institutionalism and Neoclassical Economics, [w:] New Trends in Economics, Management and Finance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna┼ä 2015, s. 7-21. E-mail: michal.litwinski[at]ue.poznan.pl, michal.litwinski90[at]gmail.com

 

ZUZANNA ┼üADYGA MICHALSKA — Dr.; Assistant Professor (Department of American Literature, Institute of English Studies, University of Warsaw); she teaches critical theory and 20th century literature. She is the author of Rethinking Postmodern Subjectivity: Emmanuel Levinas and Ethics of Referentiality in the Work of Donald Barthelme (2009); editor of Barth, Barthelme, Coover (2015); co-editor of Po Humanizmie: Od Technokrytyki do Animal Studies (2015) and a contributor to Approaches to American Cultural Studies (2016). E-mail: z.ladyga[at]uw.edu.pl

 

LIDIA ┼üAZURKO — dr, Wydzia┼é Historii Pa┼ästwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franko w Drohobyczu; zainteresowania badawcze: historia historiografi i, autorka ksi─ů┼╝ki pt.: Czasopys „Kwartalnik Historyczny” i rozwytok pol’skoji istoriohrafiji ostann’oji czwerti XIX — perszoji po┼éowyny XX stolittia, (Drohobycz 2010).

 

ALEKSANDRA ┼üOPI┼âSKA — is Ph.D. student in the Institute of Eastern Studies at the Adam Mickiewicz University, Pozna┼ä. She holds an MA in international relations from AMU. Her research interests include migration issues, particularly in the North-East Asia, contemporary political situation in the Russian Federation and Russian-Chinese relations at the local and global level. She is the author of publications devoted to energy security in Asia and transborder cooperation between Russia and the People’s Republic of China. E-mail: lopinska.a[at]interia.pl

 

Elżbieta Łukasiewicz, PhD, Assistant Professor, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz; the author of articles on theoretical linguistics, evidentiality, epistemology, philosophy of language and speech perception theories. Recent publications: Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia (co-editor: Łukasz Warchoł) (2017); Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs (2018). Email address: el.lukasiewicz[at]gmail.com

 

Przemys┼éaw ┼üukasik — absolwent historii i stosunków mi─Ödzynarodowych, doktor nauk politycznych Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. Pracuje w Katedrze Bada┼ä Obszarowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W ramach programu Scholars in Residence by┼é stypendyst─ů Instytutu Goethego i Instytutu Studiów Kulturoznawczych w Essen (2011). W latach 2011–2015 pracowa┼é w redakcji, wydawanego przez Europejsk─ů Sie─ç Pami─Ö─ç i Solidarno┼Ť─ç, angloj─Özycznego historycznego czasopisma naukowego Remembrance and Solidarity Studies In 20th Century European History. Specjalizacja badawcza to: stosunki transatlantyckie, relacje ameryka┼äsko-niemieckie, polityka historyczna. Jest autorem publikacji m.in.: Antyamerykanizm w Niemczech (2018); Stany Zjednoczone i Wielka Wojna (2018); Europe and America in the mirror. Culture, Economy and History, ed. P. ┼üukasik, M. Arnold (2012).

E-mail: przemyslaw.lukasik[at]up.krakow.pl

 

EWA ┼üUKASZYK — dr hab. prof. UW, literaturoznawca i kulturoznawca; wyk┼éadowca na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje naukowo w dziedzinie studiów ┼Ťródziemnomorskich; zajmuje si─Ö funkcjonowaniem intelektualisty w postsekularnym porz─ůdku kulturowym. Rozwija projekt humanistyki transkulturowej. E-mail: ewaluk(at)al.uw.edu.pl

 

MICHA┼ü ┼üYSZCZARZ — dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmi┼äsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwent studiów magisterskich z socjologii i politologii na Uniwersytecie ┼Ül─ůskim w Katowicach. Autor m.in. monografii pt. M┼éode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych m┼éodzie┼╝y w kontek┼Ťcie religijno┼Ťci muzu┼éma┼äskiej oraz to┼╝samo┼Ťci etnicznej (Olsztyn-Bia┼éystok 2013) oraz wspó┼éredaktor dwóch tomów po┼Ťwi─Öconych problematyce wspó┼éczesnych mediów pt. Kreowanie przestrzeni spo┼éecznej w cyfrowym ┼Ťwiecie. Wp┼éyw mediów na rzeczywisto┼Ť─ç polityczn─ů oraz funkcjonowanie ruchów spo┼éecznych i religijnych w Polsce i Europie ┼Ürodkowo-Wschodniej, red. Micha┼é ┼üyszczarz, Stefan M. Marcinkiewicz, Marek Soko┼éowski (Toru┼ä 2014) oraz Radio w cyfrowym ┼Ťwiecie. Regionalne rozg┼éo┼Ťnie radiowe, red. Micha┼é ┼üyszczarz, Marek Soko┼éowski (Olsztyn 2016). Zainteresowania naukowe koncentruje wokó┼é zagadnie┼ä zwi─ůzanych z mniejszo┼Ťciami spo┼éecznymi i kulturowymi, a zw┼éaszcza problematyki etniczno┼Ťci polskich Tatarów oraz obecno┼Ťci─ů islamu w Polsce i Europie. Cz┼éonek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzu┼émanów. E-mail: michal.lyszczarz[at]interia.pl

 

Anna Maci─ůg – absolwentka kierunków historia i socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 r. zwi─ůzana z programem Historia Mówiona O┼Ťrodka Karta i Archiwum Historii Mówionej Domu Spotka┼ä z Histori─ů w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia spo┼éeczna, historia idei, historia mówiona. Od 2016 r. doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmi┼äsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wybrane publikacje: Obca praca, obce „ja”, obcy bóg – wybrane aspekty teorii alienacji od XVIII wieku do wspó┼éczesno┼Ťci, „Mi─Ödzynarodowe Studia Spo┼éeczno-Humanistyczne HUMANUM” 24 (1) 2017; Relacje mówione dotycz─ůce historii Warmii i Mazur – zasoby Archiwum Historii Mówionej O┼Ťrodka KARTA i Domu Spotka┼ä z Histori─ů w Warszawie, „Zapiski z Pogranicza” 2017, nr 4; Archiwa Spo┼éeczne jako ruch obywatelski – rola organizacji pozarz─ůdowych w tworzeniu sieci archiwów spo┼éecznych w Polsce w latach 2002–2017 – Monografia z V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – perspektywy rozwoju sektora NGO, pod has┼éem: Organizacje pozarz─ůdowe na rzecz spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego; Visual History Archive, „Karta” 2012, nr 71; History and Human Rights. A Resource Manual (ed. A. Maci─ůg), Warsaw 2013; Ameryka┼äski Korpus Pokoju w Polsce (prace dokumentacyjnych i  opracowanie), Warszawa 2012; Polacy w Wielkiej Brytanii. Historie mówione i wizualne, red. M. Markowska, Warszawa 2016 (realizacja prac dokumentacyjnych: A. Maciag); Powroty. Warszawa 1945–46, red. K. Mado┼ä-Mitzner (realizacja prac dokumentacyjnych: A. Maciag), Warszawa 2015; SKARBIEC. 200 lat Ossolineum, red. Marta Markowska (realizacja prac dokumentacyjnych: A. Maciag), Wroc┼éaw 2017. E-mail: anamaciag[at]gmail.com

 

MATEUSZ MAGIEROWSKI — mgr, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego, przygotowuje prac─Ö doktorsk─ů po┼Ťwi─Öcon─ů spo┼éecznym mechanizmom pami─Ötania i zapominania o masowych zabójstwach pope┼énionych na przedstawicielach innych grup etnicznych w spo┼éeczno┼Ťciach lokalnych. Publikowa┼é w „Studiach Socjologicznych”, „History and Memory”, „Nationalities Papers”. E-mail: mateusz.magierowski[at]gmail.com

 

JÓZEF MAJEWSKI — dr hab., prof. Uniwersytetu Gda┼äskiego, antropolog mediów, teolog, publicysta, kierownik Zak┼éadu Mediów i Dziennikarstwa. Zainteresowania badawcze: mediatyzacja religii, kultura popularna a religia, ┼Ťmier─ç w mediach, mitologiczna funkcja dziennikarstwa. Autor, wspó┼éautor i redaktor 30 ksi─ů┼╝ek, w tym: Spór o rozumienie Ko┼Ťcio┼éa. Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na prze┼éomie XX i XXI wieku (2004), Teologia na rozdro┼╝ach (2005), Dogmatyka (2005-2007; redaktor prowadz─ůcy, wspó┼éautor), Leksykon wielkich teologów XX–XXI w. (t. I-III, 2003–2006; wspó┼éredaktor, wspó┼éautor), Religia — media — mitologia (2010), Fuga przemijania (2014); Dilemmas of the Catholic Church in Poland (2015, wspó┼éautor). E-mail: jozef.majewski[at]ug.edu.pl

 

Piotr Tomasz Makowski — w latach 2010–2018 adiunkt w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2018 pracuje na Wydziale Zarz─ůdzania na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania koncentruj─ů si─Ö wokó┼é filozofii dzia┼éania (publikacje m.in. w Palgrave Macmillan, Review of Philosophy and Psychology, Synthese, Philosophical Psychology) oraz teoretycznych podstaw nauk o zarz─ůdzaniu (publikacje m.in. w „Academy of Management Review” i „Technological Forecasting and Social Change”, „Research in the Sociology of Organizations”). Profesor wizytuj─ůcy na University of California Riverside (USA), University of California Davis (USA), Università Roma Tre (W┼éochy), University of Helsinki (Finlandia). Stypendysta MNiSW, Fundacji Fulbrighta oraz Fundacji Ko┼Ťciuszkowskiej. Kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki.

Strona domowa: pmakowski.com.

 

DOROTA MALCZEWSKA-PAWELEC — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Metodologii i Dydaktyki Historii Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego. Zainteresowania naukowe: dzieje II Rzeczypospolitej, historia historiografii, historia wychowania, pami─Ö─ç historyczna. Opublikowa┼éa:Bogus┼éaw Miedzi┼äski (1891–1972). Polityk i publicysta (2002); Rewolucja w pami─Öci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorow─ů pami─Öci─ů Polaków czasów stalinowskich (wspólnie z T. Pawelcem) (2011). E-mail: dorota.malczewska-pawelec[at]us.edu.pl

 

Wies┼éaw Mateusz Malinowski – professeur émérite de littérature française à l’Université Adam Mickiewicz de Pozna┼ä, actuellement enseignant à l’Université de Zielona Góra. Ses recherches portent essentiellement sur la littérature française du XIXe s. (roman du symbolisme, roman historique) et les motifs polonais dans la littérature française. Auteur de six livres et d’une soixante-dizaine d’articles dans des revues ou ouvrages collectifs.

 

J─Ödrzej Mali┼äski, mgr filozofii, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, interesuje si─Ö nieanalityczn─ů filozofi─ů techniki, filozofi─ů spo┼éeczn─ů, poststrukturalizmem i posthumanizmem, publikowa┼é w „Transformacjach”, „Filo-Sofiji” i „Kulturze i historii”, cz┼éonek redakcji portalu „Machina My┼Ťli”. E-mail: jedrzejmalinski[at]gmail.com

 

Henryk Mamzer — prof. dr hab. emerytowany pracownik Pozna┼äskiego O┼Ťrodka Studiów Pradziejowych i ┼Üredniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (w latach 2010 - 2019 jego kierownik). Zainteresowania badawcze: problematyka schy┼ékowego okresu staro┼╝ytno┼Ťci i wczesnego ┼Ťredniowiecza, filozofia archeologii, filozofia kultury. Autor m.in. ksi─ů┼╝ek: Studia nad metalurgi─ů ┼╝elaza na terenie pó┼énocno-wschodniej Bu┼égarii we wczesnym ┼Ťredniowieczu (1988); Archeologia i dyskurs. Rozwa┼╝ania metaarcheologiczne (2004), Jak cz┼éowiek konstruowa┼é ┼Ťwiat i siebie samego. Archeologia w procesie humanizacji ┼Ťwiata (2021), Wspó┼éredaktor tomu: Instytucja „wczesnego pa┼ästwa” w perspektywie wielo┼Ťci i ró┼╝norodno┼Ťci kultur, IAE PAN, Pozna┼ä 2013; 2015.

E-mail: mamzer[at]gazeta.pl

ORCID: 0000-0002-1109-0801

 

GRZEGORZ MARCHWI┼âSKI – mgr, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii w Szkole Wy┼╝szej Psychologii Spo┼éecznej w Warszawie. Zainteresowania naukowe: historia kultury polskiej i spo┼éeczna historia ┼╝ycia literackiego II. po┼é. XIX w. Najwa┼╝niejsze publikacje, m.in.: Z Brazylii do Polski. Ch┼éopi, naród i literatura w dyskursie publicznym prze┼éomu XIX i XX w. („Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej), „Pami─Ötnik Literacki” (2015/2); Do┼Ťwiadczenia polityki miejskiej rz─ůdu carskiego w pó┼║nej twórczo┼Ťci Elizy Orzeszkowej, „Przegl─ůd Humanistyczny” (2013/1). E-mail: grzegorz.marchwinski[at]gmail.com

 

W┼üADIMIR MARKOWICZ MAGIDOW — dziekan Wydzia┼éu Technotronicznych Archiwów i Dokumentów Historyczno-Archiwalnego Instytutu Rosyjskiego Pa┼ästwowego Humanistycznego Uniwersytetu (đáđôđôđú), doktor nauk historycznych, profesor.

 

Ma┼égorzata Martynuska jest profesor nadzwyczajn─ů w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uzyska┼éa magisterium w O┼Ťrodku Studiów Ameryka┼äskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz stopie┼ä doktora w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiello┼äskim w Krakowie. Habilitacj─Ö uzyska┼éa na Uniwersytecie Humanistycznospo┼éecznym SWPS w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe obejmuj─ů kulturow─ů hybrydowo┼Ť─ç spo┼éeczno┼Ťci latynoskich w USA, wzory akulturacji, transkulturowo┼Ť─ç,  reprezentacje etniczno┼Ťci w ameryka┼äskiej kulturze popularnej oraz studia nad jedzeniem. Jej praca habilitacyjna nosi tytu┼é “The Cultural Hybridity of Mexican Americans” (2018).

 

Ma┼égorzata Martynuska is an Associate Professor at the Institute of English Studies, University of Rzeszów, Poland. Graduate of American Studies Center at University of Warsaw (MA) and the Institute of American Studies and Polish Diaspora at Jagiellonian University in Cracow (PhD). She completed her habilitation at SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw. Her scholarly interests focus on cultural hybridity of US Latinx, acculturation patterns, transculturation, ethnic representations in American popular culture, and food studies. Her habilitation publication is titled The Cultural Hybridity of Mexican Americans (2018). E-mail: mmart[at]ur.edu.pl

 

ANDRZEJ MARZEC — dr; adiunkt w Zak┼éadzie Dydaktyki Filozofii i Nauk Spo┼éecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; filozof, krytyk filmowy, redaktor „Czasu Kultury”, wspó┼épracuje z niezale┼╝nymi o┼Ťrodkami kultury: „Kolektywem 1A” oraz „Centrum Amarant” w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze skupiaj─ů si─Ö wokó┼é: dekonstrukcji, widmontologii, estetyki oraz zjawiska „Nowej Fali” we wspó┼éczesnym kinie greckim. Autor ksi─ů┼╝ki Widmontologia. Teoria filozoficzna i
praktyka artystyczna ponowoczesno┼Ťci (2015). E-mail: martius[at]amu.edu.pl

 

RAFA┼ü MATERA – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii My┼Ťli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Instytut Ekonomii, Wydzia┼é Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet ┼üódzki. Cz┼éonek Komitetu Redakcyjnego czasopism: „Annales. Etyka w ┼╗yciu Gospodarczym” i „Ekonomia Mi─Ödzynarodowa”. Cz┼éonek Zarz─ůdu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, cz┼éonek Rady Dyrektorów COPE (Congress of Political Economists). Zainteresowania naukowe: gospodarka ┼Ťwiatowa, integracja mi─Ödzynarodowa, relacje transatlantyckie, my┼Ťl ekonomiczna. Wa┼╝niejsze prace: Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Wydawnictwo Adam Marsza┼éek, Toru┼ä 2001; Gospodarka ┼Ťwiatowa. Geneza i rozwój, (wspó┼éautor), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004 (wspó┼éautor), Ksi─ů┼╝ka i Wiedza, Warszawa 2007; G8 jako instytucja gospodarki ┼Ťwiatowej, Wydawnictwo U┼ü, ┼üód┼║ 2009; Przegl─ůd bada┼ä nad histori─ů gospodarcz─ů w XXI wieku, (wspó┼éredaktor), Wydawnictwo U┼ü, ┼üód┼║ 2011; Studia nad bogactwem i ubóstwem narodów na prze┼éomie mileniów – wk┼éad Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, R. LXXVI. E-mail: paramat[at]wp.pl

 

ALEKSANDER MA┼üECKI — dr hab., pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zainteresowania badawcze: historia kultury wczesnonowo┼╝ytnej (Ameryka Hiszpa┼äska, „Sarmacja”); historia wczesnonowo┼╝ytnej historiografii (M. Kromer, „pa┼ästwa Jagiello┼äskie”); problematyka pami─Öci historycznej po 1945 r. E-mail: mauecki[at]amu.edu.pl

 

BERNADETTA MANY┼Ü — dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W obszarze zainteresowa┼ä badawczych znajduj─ů si─Ö dzieje powszechne oraz Polski w czasach nowo┼╝ytnych, historia Wielkiego Ksi─Östwa Litewskiego ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem dziejów litewskiej stolicy oraz historia obyczajowo┼Ťci (XVII i XVIII w.). Sta┼╝ystka Uniwersytetu Wile┼äskiego i Litewskiego Instytutu Historii w Wilnie, laureatka Stypendium Marsza┼éka Województwa Wielkopolskiego w Dziedzinie Kultury w 2011 r. Autorka kilkunastu artyku┼éów. E-mail: eustachy[at]amu.edu.pl

 

KATARZYNA MARCINIAK — dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Zak┼éad Studiów Polskich i Regionalnych UAM specjalizuje si─Ö w badaniach nad religijno┼Ťci─ů ludow─ů, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych. Jej prace badawcze koncentruj─ů si─Ö równie┼╝ na aspektach transmisji mi─Ödzypokoleniowej oraz sztuki nieprofesjonalnej i szeroko rozumianej kultury nieelitarnej. E-mail: kasiamar[at]amu.edu.pl

 

TERESA MARESZ — dr, pracuje w Instytucie Historii i Stosunków Mi─Ödzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-rosyjskie i polsko-ukrai┼äskie; analiza porównawcza podr─Öczników do historii (polskich, bia┼éoruskich, rosyjskich, ukrai┼äskich); reforma o┼Ťwiaty w Polsce oraz w pa┼ästwach z ni─ů s─ůsiaduj─ůcych; regionalizm; ┼║ród┼éa historyczne w edukacji historycznej; nauczanie historii wspomagane komputerem. E-mail: teresamaresz[at]ukw.edu.pl

 

Barbara Anna Markiewicz (1947) — jest absolwentk─ů polonistyki Uniwersytetu Jagiello┼äskiego i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowa┼éa si─Ö w roku 1975, habilitacj─Ö uzyska┼éa w roku 1989, a nominacj─Ö na profesora zwyczajnego w roku 1998, od 2018 r. na emeryturze. Opublikowa┼éa oko┼éo 300 prac naukowych; jej teksty ukaza┼éy si─Ö tak┼╝e w j─Özyku niemieckim, angielski i hebrajskim, ORCID 0002-9267-3389. Wyk┼éada┼éa i wyg┼éasza┼éa odczyty m.in. w Turynie, Bochum, Zurichu, Pary┼╝u, Oksfordzie, Londynie, Jerozolimie, Barcelonie i w Berlinie. G┼éównym przedmiotem jej zainteresowa┼ä jest historia filozofii, dydaktyka filozofii oraz filozofia polityki. Dzia┼éa w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, od lat z jego ramienia zajmuje si─Ö Olimpiad─ů Filozoficzn─ů i Konkursem Filozoficznym dla m┼éodzie┼╝y.

E-mail: barmar[at]jks.com.pl

 

WIKTOR MARZEC — mgr, socjolog i filozof, absolwent Uniwersytetu ┼üódzkiego; przygotowuje rozpraw─Ö doktorsk─ů na Wydziale Socjologii i Antropologii Spo┼éecznej Uniwersytetu ┼Ürodkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU). Zainteresowania badawcze: kulturowe aspekty metropolitalnej nowoczesno┼Ťci, socjologia historyczna, filozofia polityki, teoria dyskursu; bada procesy mobilizacji politycznej i emancypacji intelektualnej w okresie rewolucji 1905 r.; redaktor tematyczny dzia┼éu krytyczne nauki spo┼éeczne czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Autor kilkudziesi─Öciu publikacji, równie┼╝ w j─Özykach kongresowych. E-mail: wiktormarzec[at]gmail.com

 

JERZY WIKTOR MATERNICKI — prof. dr hab.; pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego; zainteresowania badawcze: studia nad historiografi─ů polsk─ů XIX i XX w., w szczególno┼Ťci nad ┼Ťrodowiskami historycznymi Warszawy, Krakowa i Lwowa oraz ewolucj─ů pogl─ůdów metodologicznych historyków i ich zapatrywa┼ä na dzieje Polski; badania nad edukacj─ů, ┼Ťwiadomo┼Ťci─ů i kultur─ů historyczn─ů Polaków w XVIII–XX w. oraz dziejami dydaktyki historii i polskich mitów historycznych; analiza podstaw metodologicznych dyscyplin metahistorycznych: historii historiografii, teorii kultury historycznej i dydaktyki historii, opracowanie nowoczesnego modelu kszta┼écenia historycznego. Opublikowa┼é ponad 500 prac naukowych, 22 ksi─ů┼╝ki, m.in.: Warszawskie ┼Ťrodowisko historyczne 1832–1869 (1970); Dydaktyka historii w Polsce 1773–1918 (1974); Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918(1975); Kultura historyczna dawna i wspó┼éczesna (1979); Historiografia polska XX w., cz. I: Lata 1900–1918 (1982); Wielokszta┼étno┼Ť─ç historii (1990); Historiografia i kultura historyczna, cz. I-II (1990); Dydaktyka historii(wspó┼éautor) (1993); wyd. 2 (1994); Historia jako dialog (1996); Edukacja historyczna m┼éodzie┼╝y — problemy i kontrowersje u progu XXI w. (1998); Warszawskie ┼Ťrodowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej(1999); Historia i historycy (2005). Redakcja naukowa ponad 40 tomów prac zbiorowych. Cz┼éonkostwo wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism historycznych.

 

GRZEGORZ MAZUR — prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Polski Wspó┼éczesnej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Mi─Ödzynarodowych Uniwersytetu Jagiello┼äskiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: historia Polski XX w., a zw┼éaszcza dzieje Polskiego Pa┼ästwa Podziemnego okresu II wojny ┼Ťwiatowej. Ponadto w jego kr─Ögu zainteresowa┼ä pozostaj─ů kwestie stosunków polsko-ukrai┼äskich, dzieje polskich Kresów Wschodnich (zw┼éaszcza w okresie XIX–XX w.), mniejszo┼Ťci narodowych, a szczególnie stosunków polsko-ukrai┼äskich. W┼Ťród wielu jego prac odnotowa─ç nale┼╝y: o dziejach ZWZ-AK, stosunków polsko-ukrai┼äskich, historii Lwowa, liczne teksty o charakterze biograficznym, w tym wspó┼épraca z Polskim s┼éownikiem biograficznym i udzia┼é w innych wydawnictwach tego typu. Do kr─Ögu jego zainteresowa┼ä badawczych nale┼╝─ů te┼╝ dzieje paryskiego Instytutu Literackiego i wydawanych przeze┼ä „Kultury”, „Zeszytów Historycznych” i ksi─ů┼╝ek, co wynika poniek─ůd z d┼éugiego okresu wspó┼épracy z Jerzym Giedroyciem i „Zeszytami”. E-mail: g.mazur[at]uj.edu.pl

 

Pawe┼é Mazur — dr, adiunkt, Wydzia┼é Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jego zainteresowania naukowe obejmuj─ů filozofi─Ö prawa, prawo karne oraz filozofi─Ö moraln─ů.

E-mail: pawelmn[at]amu.edu.pl

 

Monika Mazurek, dr hab.; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gda┼äskiego, psycholog spo┼éeczny i socjolog. Jej zainteresowania dotycz─ů zagadnie┼ä zwi─ůzanych z mniejszo┼Ťciami narodowymi i etnicznymi, w szczególno┼Ťci: j─Özyka, pami─Öci, to┼╝samo┼Ťci, stereotypów i dyskryminacji. Jest autork─ů licznych publikacji, zarówno artyku┼éów, jak i ksi─ů┼╝ek, m.in.: J─Özyk — przestrze┼ä — pochodzenie. Analiza to┼╝samo┼Ťci kaszubskiej (2010). Cz┼éonek Instytutu Kaszubskiego. E-mail: socmm[at]ug.edu.pl

 

S┼éawomir Mazurek — dr. hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autor ksi─ů┼╝ek po┼Ťwi─Öconych tzw. rosyjskiemu renesansowi religijnemu (W─ůtki katastroficzne w my┼Ťli rosyjskiej i polskiej 1917–1950 [1997]; Utopia i ┼éaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej [2006]).

 

MARIUSZ MENZ — doktor, adiunkt w Zak┼éadzie Kultury i My┼Ťli Politycznej Wydzia┼éu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze koncentruj─ů si─Ö wokó┼é zagadnie┼ä dotycz─ůcych dziejów Galicji okresu autonomicznego oraz przesz┼éo┼Ťci i wspó┼éczesno┼Ťci polskiej edukacji historycznej i obywatelskiej. Autor kilkudziesi─Öciu tekstów. Ekspert polsko-niemieckiego podr─Öcznika do historii i wspó┼éautor podr─Öczników szkolnych do historii oraz wiedzy o spo┼éecze┼ästwie. Obecnie przygotowuje rozpraw─Ö habilitacyjn─ů po┼Ťwi─Öcon─ů ┼╝yciu, dzia┼éalno┼Ťci oraz my┼Ťli politycznej krakowskich sta┼äczyków, w szczególno┼Ťci Stanis┼éawa Ko┼║miana. E-mail: mmenz[at]poczta.onet.pl 

 

GRZEGORZ MICHALIK — Student studiów magisterskich na kierunku pedagogika resocjalizacyjna UJK w Kielcach. Interesuje si─Ö psychoanaliz─ů lacanowsk─ů i jej mo┼╝liwymi zastosowaniami w naukach spo┼éecznych i humanistycznych, szczególnie za┼Ť w naukach o wychowaniu. E-mail: grmichalik[at]interia.pl

 

MACIEJ MICHALSKI — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Historii Kultury Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Zajmuje si─Ö histori─ů ┼Ťredniowiecza, a ostatnio recepcj─ů tradycji ┼Ťredniowiecznej w epokach pó┼║niejszych (schy┼ékowe o┼Ťwiecenie i romantyzm). Prowadzi badania z zakresu zjawiska mediewalizmu w historiografii, literaturze i sztukach wizualnych. E-mail: maciej.michalski[at]amu.edu.pl

 

Danuta Anna Micha┼éowska— dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniona w Zak┼éadzie Etyki na Wydziale Filozoficznym UAM. Opublikowa┼éa trzy monografie: Drama w edukacji (2008), Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne (2013), Warto┼Ťci w ┼Ťwiecie edukacji na pocz─ůtku XXI wieku (2013) oraz wiele artyku┼éów naukowych w dziedzinie edukacji i filozofii wychowania. Wspó┼éredaktorka ksi─ů┼╝ek: Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej (2011) oraz Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna — wyzwania (2015). Jej podstawowe obszary badawcze: filozofia edukacji oraz polityka o┼Ťwiatowa, edukacja szkolna wraz z problematyk─ů pedeutologii, edukacja filozoficzna i etyczna oraz artystyczna. Autorka jest teoretykiem i praktykiem w zakresie pomocy psychologicznej i terapii psychopedagogicznej oraz kreatywnych metod kszta┼écenia, zw┼éaszcza dramy i psychodramy. Nale┼╝y do Pozna┼äskiego Towarzystwa Przyjació┼é Nauk oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronis┼éawa F. Trentowskiego. Pasjonatka muzyki (muzyk-rytmiczka) i instruktorka jogi.

E-mail: damichal[at]amu.edu.pl

 

Adriana Joanna Mickiewicz — doktorantka filozofii na Uniwersytecie Jagiello┼äskim, kierowniczka projektu po┼Ťwi─Öconemu badaniu filozofii Johna D. Caputo, finansowanego w ramach programu Diamentowy Grant. Jej zainteresowania naukowe obejmuj─ů przede wszystkim wspó┼éczesn─ů etyk─Ö oraz problematyk─Ö cierpienia oraz autonomii. Poza dzia┼éalno┼Ťci─ů badawcz─ů, pozostaje aktywn─ů dzia┼éaczk─ů na rzecz praw kobiet. Autorka podcastu „Mówi Muher. Podcast Muzeum Herstorii Sztuki”, po┼Ťwi─Öconego promowaniu filozofii kobiet.

E-mail: adriana.mickiewicz[at]uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-7090-9987

 

Robert Mielhorski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik Zak┼éadu Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX–XXI Wiek). Autor prac: Strategie i mity nowoczesno┼Ťci (Brz─Ökowski, Lipska i inni) (2008); „zawsze niezako┼äczona przesz┼éo┼Ť─ç”. Dzieci┼ästwo i jego s─ůsiedztwa w poezji polskiej drugiej po┼éowy XX wieku (2017). Wspó┼éredaktor tomów: Poznawanie Kazimierza Hoffmana. Filozoficzno-kulturowe ┼║ród┼éa i konteksty (2011), Marian Hemar wczoraj i dzi┼Ť (2012), Krytyka po prze┼éomie. Wybrane problemy z dwudziestopi─Öciolecia 1989–2014 (2016). Przewodnicz─ůcy Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Oblicza Nowoczesnej i Ponowoczesnej Krytyki Literackiej”. Artyku┼éy publikowa┼é w czasopismach naukowych, m.in. w „Pami─Ötniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przegl─ůdzie Humanistycznym” i literackich („Twórczo┼Ť─ç”, „Kresy”, „Akcent”) oraz w pracach wieloautorskich. Autor zbioru krytycznoliterackiego Na w┼éasny rachunek. Teksty z mi─Ödzyepoki 1989–1995 (1997). W latach 1993–1995 redaktor „Kwartalnika Artystycznego”. Cz┼éonek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu. E-mail: rmielhorski[at]wp.pl

 

DOMINIK MIERZEJEWSKI — Assistant Professor, University of Lodz. Assistant professor at the Faculty of International and Political Studies; studies at the Shanghai International Studies University (1999–2000 and 2003–2004). Internship in the Heritage Foundation (Washington D.C., 2003), Jan Karski scholarship granted by the American Center for Polish Culture (2003), postdoctoral internship at the Chinese Academy of Social Science (granted by the Polish Foundation for Science, 2010–2011), member of international organizations: Association for Asian Studies, European Association of Chinese Studies (board member) and the Chinese Association of Political Studies; member of editorial board of The Eastern Asia Studies, major interests: Chinese political system and foreign policy of the People’s Republic of China (ideas, concepts, strategies and rhetoric). E-mail: mei[at]mierzejewski.org.pl

 

BART┼üOMIEJ MI─śDZYBRODZKI — mgr, doktorant Wydzia┼éu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Instytutu Historycznego tej samej uczelni. Interesuje si─Ö histori─ů najnowsz─ů i szeroko poj─Ötymi zagadnieniami bezpiecze┼ästwa wewn─Ötrznego. Autor artyku┼éów publikowanych m.in. w „The Polish Review”, „Valahian Journal of Historical Studies”, „Przegl─ůdzie Pedagogicznym”, „Przegl─ůdzie Polonijnym — Studiach Migracyjnych” i in. Obecnie przygotowuje dysertacj─Ö analizuj─ůc─ů przest─Öpczo┼Ť─ç kryminaln─ů oraz metody jej zwalczania w Polsce prze┼éomu lat 40. i 50. XX w. E-mail: kontakt[at]miedzybrodzki.com

 

 EL┼╗BIETA MIKICIUK — dr hab., prof. Uniwersytetu Gda┼äskiego, pracuje w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk w Instytucie Filologii Polskiej UG oraz kieruje Pracowni─ů Bada┼ä nad Rosj─ů w literaturze i kulturze polskiej w wiekach XIX-XXI. Jest autork─ů ksi─ů┼╝ek „Chrystus w grobie” i rzeczywisto┼Ť─ç „Anastasis”. Rozwa┼╝ania nad „Idiot─ů” Fiodora Dostojewskiego (2003) oraz Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O w─ůtkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych (2009). Interesuje si─Ö duchowo┼Ťci─ů chrze┼Ťcija┼ästwa wschodniego i sztuk─ů ikony, a tak┼╝e teatrem rosyjskim. E-mail: elzbieta[at]mikiciuk.com

 

ALEXEY V. MIKHALEV — candidate of science (in History), was born in Buryatia (Russia). Lecturer in Buryat State University (Ulan-Ude) from 2002 year. Scientific interest — Inner Asian Anthropology. Field works in Buryatia (Urban Studies), in Mongolia (identity and nationalism), in China (Buryats local group). Author of 50 scientific articles in international scientific journals: “Ab Imperio” (Russia), “International Journal of Russian Studies” (USA), “Mongol Studies” (Mongolia) and others.

 

Marek Miko┼éajczyk – professeur à la Faculté de l’Histoire de l’Université Adam Mickiewicz de Pozna┼ä. Ses recherches portent sur l’intégration européenne, l’histoire de la France et de la Pologne au XXe s. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent s’intitule « De Gaulle et la Pologne – les relations exceptionnelles ? ».

 

Ryszard Mordarski — dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje si─Ö filozofi─ů polityki, etyk─ů, analityczn─ů filozofi─ů religii oraz filozofi─ů szko┼éy lwowsko-warszawskiej. Ostatnio opublikowa┼é przek┼éad z j─Özyka angielskiego: John L. Schellenberg, Argument z ukryto┼Ťci (2019) oraz uczestniczy┼é w debatach o tym argumencie, m.in. z Johnem Schellenbergiem, publikowanych w „Rocznikach Filozoficznych” KUL.

E-mail: ryszard.mordarski[at]gmail.com

 

Mariusz Mory┼ä — dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Zak┼éadu Antropologii Filozoficznej i Estetyki Wydzia┼éu Filozoficznego UAM. Zainteresowania badawcze: filozofia cz┼éowieka oraz filozofia wspó┼éczesna (zw┼éaszcza fenomenologia oraz filozofia ┼╝ycia). Opublikowa┼é ksi─ů┼╝ki: Wola mocy i my┼Ťl. Spotkania z filozofi─ů Nietzschego (1997); Transcendentalizm, intencjonalno┼Ť─ç, j─Özyk. O Husserlowskiej koncepcji sensu (1998); Wyczulenie i subiektywno┼Ť─ç. O nowej fenomenologii Hermanna Schmitza (2004). W swoim dorobku ma równie┼╝ artyku┼éy na temat ludzkiej egzystencji, transcendentalizmu Husserla, koncepcji nowej fenomenologii oraz filozofii Nietzschego. Jest wspó┼éautorem leksykonów oraz s┼éowników filozoficznych.

 E-mail: moryn[at]amu.edu.pl

 

MARCIN MOSKALEWICZ — dr; historyk i filozof nauki, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studiowa┼é na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na University of California w Berkeley (2003). Marie Curie Fellow w Groningen Research School for the Study of the Humanities w Holandii (2005 oraz 2007). Stypendysta m.in. Institut für die Wissenschaften vom Menschen (2004) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozpraw─Ö doktorsk─ů przygotowan─ů w ramach programu European Doctorate in the Social History of Europe (2010). Cz┼éonek zespo┼éu redakcyjnego czasopisma „Res Publica Nowa”. Zainteresowania naukowe dotycz─ů historii i filozofii medycyny oraz nauk humanistycznych, a tak┼╝e historii idei i filozofii polityki. Zajmuje si─Ö tak┼╝e publicystyk─ů polityczn─ů oraz t┼éumaczeniem tekstów filozoficznych z j─Özyka angielskiego (m.in. H. Arendt). Autor ksi─ů┼╝ki pt. Totalitaryzm, narracja, to┼╝samo┼Ť─ç. Filozofia historii Hannah Arendt (2014). E-mail: moskalewicz[at]gmail.com

 

JULIA MO┼╗D┼╗E┼â — mgr, doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje si─Ö szeroko poj─Ötym postrzeganiem ┼Ťwiata mieszczan gda┼äskich na prze┼éomie XV i XVI w. Wyda┼éa ksi─ů┼╝k─Ö pt.Zjawiska demoniczne w pó┼║no┼Ťredniowiecznych Prusach. W ┼Ťwietle kroniki Szymona Grunaua (2010). E-mail: julia.mozdzen[at]gmail.com

 

Marcin Murzyn – historyk, etyk i filozof. Jest autorem artyku┼éów naukowych z zakresu bioetyki, filozofii j─Özyka, filozofii nauki i filozofii spo┼éecznej. Interesuje si─Ö przede wszystkim metafizyk─ů, bioetyk─ů i filozofi─ů ekologiczn─ů.

 

Maciej Musia┼é — dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zatrudniony w Zak┼éadzie Filozofii Kultury na Wydziale Filozoficznym UAM. Interesuje si─Ö filozoficznym namys┼éem nad przemianami wspó┼éczesnej kultury, w szczególno┼Ťci w zakresie relacji intymnych, nowoczesnej techniki oraz obecno┼Ťci magii. Opublikowa┼é monografie dotycz─ůce my┼Ťli Richarda Rorty’ego (Filozofia Richarda Rorty’ego jako terapia kulturowa [2014]), przemian intymno┼Ťci we wspó┼éczesnej kulturze zachodniej (Intymno┼Ť─ç i jej wspó┼éczesne przemiany [2015]) oraz robotów i magii (Enchanting Robots [2019]), a tak┼╝e artyku┼éy w czasopismach polskich i zagranicznych po┼Ťwi─Öcone wzmiankowanym problemom.

E-mail: m.musial[at]amu.edu.pl

 

MIROS┼üAW NAGIELSKI — prof. dr hab., pracuje w Zak┼éadzie Historii Nowo┼╝ytnej Uniwersytetu Warszawskiego; historyk czasów nowo┼╝ytnych ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem XVII w. oraz historii wojskowo┼Ťci. Najwa┼╝niejsze publikacje:Liczebno┼Ť─ç i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego Wazy (1648–1668) (1989); Warszawa 1656 (1990); Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku (1994); Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1995) (wspó┼éautorstwo); Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i mieczem” /1648–1651/(1999); Pami─Ötnik wielkiej wojny pó┼énocnej (2002). E-mail: nagielski[at]wp.pl

 

TOMASZ NAKONECZNY — dr, zatrudniony w Zak┼éadzie Kultury Nowo┼╝ytnej, Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze koncentruj─ů si─Ö na to┼╝samo┼Ťci kulturowej i narodowej w ponowoczesno┼Ťci w krajach Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej. E-mail: dtnakoneczny[at]o2.pl

 

ANITA NAPIERA┼üA — dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ksi─ů┼╝ki Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasi┼äskiego (Pozna┼ä 2008). Zainteresowania badawcze: historia kultury, historia spo┼éeczna oraz historia ┼╝ycia prywatnego XIX w. E-mail: anitta[at]amu.edu.pl

 

VLADIMIR A. NEVEZHIN — dr. hab., doctor of Historical Sciences (2000), chief of scientific collaboration at the Institute of Russian History of the Russian Academy of Science. His scientific interests is the history of USSR in soviet period. During the 1990s, he took part in the discussion and dispute over the pre-history of the Great Patriotic War. He had analyzed the soviet propagandistic directives in spring 1941 and notes of the contemporaries, drawing conclusions that the numerous documents unambiguously expressed the preparations of the country for an offensive in 1941. He had also analyzed the content of Stalin’s speeches on the Kremlin banquets (1930–1940s). The most recent publications: Tajne plany Stalina. Propaganda sowiecka w przededniu wojny z Trzeci─ů Rzesz─ů 19391941 (2001); Zastol’nie rechy Stalina. Documenty I materially (2003); Zastol’ ja Iosifa Stalina. Kn.1. Bol’shie kremlievskie priemy 19301940-h gg. (2011). E-mail: culture_iri[at]mail.ru

 

Pawe┼é Nied┼║wiecki, absolwent studiów licencjackich (2020) w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczeci┼äskiego na podstawie pracy „Teoria decyzji — wp┼éyw wybranych heurystyk na popraw─Ö skuteczno┼Ťci kampanii reklamowych” (promotor dr M. Wrzosek). Przygotowuje rozpraw─Ö magistersk─ů na temat „Obraz spo┼éecze┼ästwa w Nowym wspania┼éym ┼Ťwiecie Aldousa Huxleya. Próba analizy teoretycznej” (promotor prof. K. Brzechczyn).

E-mail: niedzwiecki.pa@gmail.com

 

Agnieszka Niewdana – doktorantka Kulturoznawstwa w Zak┼éadzie Kultury Literackiej Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego. Publikuje w „Dzienniku Teatralnym”, „ArtPAPIERZE” i „Gazecie Uniwersyteckiej U┼Ü”. Zainteresowania badawcze skupiaj─ů si─Ö wokó┼é literatury faktu, problemu biografii i rynku wydawniczego oraz ┼╝yciu krakowskiego pisarza Jana Józefa Szczepa┼äskiego. E-mail: niewdana.agnieszka[at]gmail.com

 Andrzej Nowak — absolwent Wy┼╝szej Szko┼éy Pedagogicznej w Bydgoszczy, mgr pedagogiki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — mgr filozofii (indywidualny tok studiów pod kier. prof. T. Buksi┼äskiego) oraz kilku kierunków studiów podyplomowych: UAM — Wydzia┼é Pedagogiczno-Artystyczny, UAM — Wydzia┼é Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wy┼╝sza Szko┼éa Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Od 1990 r. samorz─ůdowiec (bezpartyjny), obecnie wójt gminy Kramsk. Publikowa┼é w Wydawnictwie Naukowym Instytutu Filozofii UAM. Zainteresowania: filozofia Platona, etyka, demokracja, prawo, literatura, samorz─ůd lokalny.

E-mail: adma5[at]wp.pl

 

Anna Nowak, historyk, absolwentka studiów magisterskich z historii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przygotowuje prac─Ö doktorsk─ů na temat do┼Ťwiadczenia historii w pismach Barbary Skargi, w szczególno┼Ťci we wspomnieniach i listach. Interesuje si─Ö zagadnieniami teorii historii, edukacji historycznej, muzealnictwa. Jest pracownikiem Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, kierowniczk─ů oddzia┼éu — Muzeum M┼éynarstwa w Jaraczu.

E-mail: a.nowak[at]muzeum-szreniawa.pl

 

Jacek Nowak, dr hab., socjolog i antropolog zatrudniony w Zak┼éadzie Antropologii Spo┼éecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. Prowadzi badania w┼Ťród mniejszo┼Ťci etnicznych i religijnych. Ostatnio koncentruje si─Ö na zagadnieniach pami─Öci zbiorowej. Jest autorem i wspó┼éautorem ksi─ů┼╝ek: Zaginiony ┼Ťwiat? Nazywaj─ů ich ┼üemkami (2000), Zarz─ůdzanie przestrzeni─ů. Globalizacja, etniczno┼Ť─ç, w┼éadza (2006), Spo┼éeczne regu┼éy pami─Ötania. Antropologia pami─Öci zbiorowej (2011).

E-mail: jacek.nowak[at]uj.edu.pl

 

Karolina Nowak – dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej. Zainteresowania badawcze: filozofia kultury, filozofia j─Özyka i komunikacja spo┼éeczna, systemy mediów, etyka (biznesu). Najwa┼╝niejsze publikacje: Universitas czy rating? Spo┼éeczna odpowiedzialno┼Ť─ç uczelni i dwie wizje akademicko┼Ťci, [w:] D.A. Micha┼éowska, J. Ryczek, L. Suchanek (red.), Filozofia i etyka w szkole: edukacja artystyczna – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Wydzia┼éu Nauk Spo┼éecznych UAM, Pozna┼ä(2015), s. 47-56; Dezintegracja aksjologiczna ekonomii spo┼éecznej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” nr 7, 2015, s. 20-34; Post-Rickertowska warto┼Ť─ç w teoriach literatury, „Ruch Filozoficzny”, 2014, nr 2, s. 161-172; Laugh(ter) as a form of social communication, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012; Is change in interpersonal interaction and communication a social cosequence of the contemporary crisis? The problem presented from the perspective of cultural studies, w: Economic Crisis in a Social Perspective, red. G.Krzyminiewska, Zeszyty Naukowe UEP, 2012, nr 218 s.117-133. E-mail: k.nowak[at]ue.poznan.pl

 

MAGDALENA NOWAK — is an assistant professor in the Department of the Contemporary Polish History in the Institute of History, University of Gda┼äsk. She specializes in Polish-Ukrainian relations in the XIX-th and XX-th century. Her academic interests have been recently focused on the relations between the Catholic Churches of the Greek and the Latin rite. She has also explored the issue of the importance of religion in the Polish and Ukrainian national identity development. Dr Nowak is an author of numerous articles on nationality and identity problems, a biographical notes on Andrei Sheptyts’kyi, Jan Kanty Sheptyts’kyi (co-author) and Zofia Sheptyts’kyi in the Polish Biographical Dictionary as well as a monograph entitled Narodowcy i Ukrai┼äcy. Narodowa Demokracja wobec mniejszo┼Ťci ukrai┼äskiej w Polsce 1922–1939, Gda┼äsk 2007. She has been recently working on a book describing the process of national identification of metropolitan Andrei Szeptycki. E-mail: hisman[at]univ.gda.pl

 

 Krzysztof Nowak-Posadzy – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalno┼Ť─ç: filozofia ekonomii), adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: metodologia i filozofia ekonomii, ekonomia nauki i wiedzy, filozofia i teoria kultury. Wa┼╝niejsze publikacje: Status poj─Öcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii (2011); Norma transparentno┼Ťci jako sk┼éadnik ┼Ťwiadomo┼Ťci metodologicznej w nauce, „Filo-Sofija”, vol. 17, nr 36, 2017; Refleksyjno┼Ť─ç w ekonomii, [w:] M. Gorazda, ┼ü. Hardt, T. Kwarci┼äski (red.), Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii (2016); Jak─ů teori─ů jest marksowska teoria warto┼Ťci opartej na pracy?, „Praktyka Teoretyczna”, 1(15), 2015; Krytyka refleksyjna w badaniach nad praktyk─ů zawodow─ů i organizacyjn─ů, „Studia Metodologiczne”, nr 32, 2014; On ‘capitalisation’ of the concept of work in economic theory, „Studia Historiae Oeconomicae”, vol. 30, 2012. Sta┼╝ naukowy w Centre of Excellence in the Philosophy of Social Sciences (Trends and Tensions in Intellectual Integration, Academy of Finland, Uniwersytet Helsi┼äski). Cz┼éonek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii. E-mail: k_nowak[at]amu.edu.pl

 

MICHA┼ü NOWICKI — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Historii Wychowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mediewista, absolwent historii w Instytucie Historii UAM. Zainteresowania naukowe oscyluj─ů g┼éównie wokó┼é dziejów edukacji w okresie staropolskim, zw┼éaszcza w odniesieniu do Akademii Lubra┼äskiego i szkolnictwa jezuickiego w Wielkopolsce; zajmuje si─Ö tak┼╝e histori─ů edukacji religijno-filozoficznej w Indiach oraz w Europie. e-mail: mnowicki[at]amu.edu.pl; www: http://www.historiawychowania.amu.edu.pl/MN.html

 

Artur Nyczak, mgr filozofii; doktorant w Zak┼éadzie Antropologii Filozoficznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; jego zainteresowania badawcze koncentruj─ů si─Ö wokó┼é metafilozofii i filozofii hermeneutycznej, w szczególno┼Ťci problematyki dziejowo┼Ťci refleksji filozoficznej.

 E-mail: artur.nyczak@amu.edu.pl

 

Pawe┼é Oko┼éowski — dr hab., adiunkt, zatrudniony od 1993 r. w Zak┼éadzie Filozofii Religii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ucze┼ä profesorów B. Wolniewicza i Z. Musia┼éa; autor ponad 100 publikacji, w tym ksi─ů┼╝ek: Materia i warto┼Ťci. Neolukrecjanizm Stanis┼éawa Lema (2010; Mi─Ödzy Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne (2012); Filozofia i los. Szkice tychiczne (2015). W filozofii: racjonalista i augustynista.

 

Jan Olaszek — dr, n. hum. w zakresie historii, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Biura Bada┼ä Historycznych Instytutu Pami─Öci Narodowej. Zajmuje si─Ö histori─ů opozycji demokratycznej w PRL. Autor ksi─ů┼╝ek „Nieliczni ekstremi┼Ťci”. Podziemna Solidarno┼Ť─ç w propagandzie stanu wojennego (2010), Rewolucja powielaczy (2015), Przeciw PRL. Szkice z dziejów opozycji demokratycznej (2017), Jan Walc. Biografia opozycjonisty (2018), Podziemne dziennikarstwo (2018) i Podziemna sie─ç spo┼éeczna (2020). Wspó┼éautor ksi─ů┼╝ki Holokaust, pami─Ö─ç, powielacz (2020).

E-mail do korespondencji: olaszekjan[at]gmail.com

 

Piotr Oleksy — dr, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydzia┼é Historii) oraz starszy analityk w Instytucie Europy ┼Ürodkowej w Lublinie. Autor ksi─ů┼╝ek: „Wspólnota z przypadku. Studium to┼╝samo┼Ťci mieszka┼äców Naddniestrza” (Gniezno 2016), „Naddniestrze. Terror to┼╝samo┼Ťci” (Wo┼éowiec 2018), „Wyspy odzyskane. Wolin i nieznany archipelag” (Wo┼éowiec 2021).

ORCID: 0000-0002-7149-7945

E-mail: piotr.oleksy[at]amu.edu.pl

 

Piotr Orlik — dr hab., prof. UAM na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zak┼éad Antropologii Filozoficznej i Estetyki). Twórca koncepcji „uobecniania indyferencji” oraz specyficznej terminologii (m.in.: „antycypacja indyferencji”, „retrospekcja indyferencji”, „wra┼╝liwo┼Ť─ç poindyferencjalna”, „ca┼éo┼Ť─ç poindyferencjalna”). Koncepcja zosta┼éa zaprezentowana w kilkudziesi─Öciu tekstach, przede wszystkim w monografiach autorskich: Horyzonty wra┼╝liwo┼Ťci. Filozoficzne problemy mo┼╝liwo┼Ťci konstytuowania wra┼╝liwo┼Ťci poindyferencjalnej (2003); Wobec indyferencji. O mo┼╝liwo┼Ťci konstytuowania ca┼éo┼Ťci poindyferencjalnej, t. I: Pirron i Hölderlin na ┼Ťcie┼╝kach indyferencji (aspekt wolno┼Ťci) (2013); t. II: Epiktet, Stirner, Hume na ┼Ťcie┼╝kach indyferencji (aspekt wyzwa┼ä to┼╝samo┼Ťciowych — cz─Ö┼Ť─ç pierwsza) (2015); t. III: Blanchot i Pessoa na ┼Ťcie┼╝kach indyferencji (wyzwania to┼╝samo┼Ťciowe — retrospekcja indyferencji) (2021). W Wydawnictwie Naukowym Instytutu Filozofii UAM utworzy┼é seri─Ö wydawnicz─ů „Problemy/Dyskusje”, w ramach której pod jego redakcj─ů ukaza┼éo si─Ö dziesi─Ö─ç tomów: Rozdro┼╝a i ┼Ťcie┼╝ki wra┼╝liwo┼Ťci (2000); Meandry podmiotowo┼Ťci (2001); ┼Üwiat┼éocienie ┼Ťwiadomo┼Ťci (2002); W g─ůszczu znaków (2004); Magma uczu─ç (2005); Ca┼éo┼Ť─ç — wizje, pejza┼╝e, teorie (2006); Wolno┼Ť─ç — szkice i studia (2007); Ku ┼║ród┼éom warto┼Ťci (2008); Wobec nico┼Ťci (2010); Aporie czasu (2011). Autorska ksi─ů┼╝ka — Fenomenologia ┼Ťwiadomo┼Ťci aksjologicznej (Max Scheler — Dietrich von Hildebrand) (1995) — powsta┼éa na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej przez niego pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Buksi┼äskiego.

E-mail: piotrorl[at]amu.edu.pl

  

OLHA OSTRIITCHOUK — dr historii i etnologii, Centrum Studiów nad Kryzysami i Konfliktami Mi─Ödzynarodowymi (CECRI) w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la-Neuve, Belgia. Autorka prac: Le conflit identitaire a travers les rhétoriques concurrentes en Ukraine post-soviétique, « Autrepart », n° 48, 2008/4; « Des victimes du stalinisme à la nation-victime: évolution des pratiques commémoratives en Ukraine (1989–2007) ». Médiatheque des études supérieures Anamnesis [en ligne]. Paris, 31 octobre 2008. www.anamnesis.tv. E-mail: sekretariat francoise.welvaert[at]uclouvain.be

 

El┼╝bieta Pakszys, prof. UAM, dr hab./senior w Instytucie/Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 35 lat prowadzi badania interdyscyplinarnej problematyki p┼éci/rodzaju (gender), zw┼éaszcza filozoficznej i politycznej my┼Ťli kobiet i Holocaustu. Jest autork─ů i wydawczyni─ů licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu filozofii nauki i epistemologii feministycznej, m.in. serii Humanistyka i P┼ée─ç I–III (1995–1999), Mi─Ödzy natur─ů a kultur─ů: kategoria p┼éci/ rodzaju w poznaniu (2000), Mi─Ödzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne (2005), Women in Analytical Philosophy: the Lvov-Warsaw School, the Vienna Circle and the Anglo-American Tradition, [w:] Einheit und Vielfalt der Gegenwartphilosophie, (hrsg.) Philip Schmidt / Anja Weiberg (Peter Lang, 2012.); Kobiety wybitne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: perspektywa feministyczna 20 lat pó┼║niej, [w:] Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, (red.) D. ┼üukasiewicz, R. Mordarski (Bydgoszcz 2016); The Victims and the Survivors: The Lvov-Warsaw School and the Holocaust, [w:] Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School (eds.) A. Drabarek, J. Wole┼äski, M.M. Radzki (Pelgrave Mackmillan 2019); e-mail: pakszyse[at]amu.edu.pl

 

ANDRZEJ BRONIS┼üAW PANKALLA — dr hab., adiunkt w Zak┼éadzie Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: etnopsychologia, psychologia kultury wspó┼éczesnej, mitoterapia, enteogeny, historia psychologii, do┼Ťwiadczenia graniczne. Dyrektor Akademii Nauk „Inkantacje”. Cz┼éonek redakcji pisma „Albo, albo. Problemy psychologii i kultury”, cz┼éonek Rady Naukowej i wspó┼éza┼éo┼╝yciel Instytutu Psychologii Mitu w Warszawie. Cz┼éonek m.in Towarzystwa Kultur Pierwotnych, International Association for Cross-Cultural Psychology, Sociedad de Etnopsicologia Aplicada. Organizator i kierownik wypraw badawczo-filmowych m.in. do Amazonii Ekwadorskiej, krajów Afryki, Meksyku i pogranicza Gwatemali. Autor m.in. Psychologii mitu (2000), wspó┼éautor Psychologii kultury. Do┼Ťwiadczenia graniczne transkulturowe (2005/2006) (z Klausem); Mitoterapia. Historia, teoria, praktyka, „Psychescapes. To┼╝samo┼Ť─ç naszych czasów” (2007) oraz Mitocentryczna koncepcja kulturowa Ernesta Boescha (2011).

 

ANNA PA┼üUBICKA — prof. dr hab.; pracuje w Instytucie Filozofii UAM na stanowisku prof. zwyczajnego, kieruje Zak┼éadem Filozofii Kultury. Interesuje si─Ö filozofi─ů i teori─ů kultury oraz filozofi─ů humanistyki. W ostatnich latach wyda┼éa dwie ksi─ů┼╝ki z tego zakresu: My┼Ťlenie w perspektywie por─Öczno┼Ťci a poj─Öciowa konstrukcja ┼Ťwiata (2006), Gramatyka kultury europejskiej (2013). Reprezentuje stanowisko zwane konstruktywizmem filozoficznym, a w jego ramach odró┼╝nia konstruktywizm kulturowy od indywidualno-subiektywnego. W perspektywie konstruktywizmu charakteryzuje równie┼╝ do┼Ťwiadczanie sensów kulturowych i do┼Ťwiadczenie percepcyjne. E-mail: annapal[at]amu.edu.pl

 

Anna Paprzycka — PhD student at the Institute of Theatre and Art Media, Adam Mickiewicz University, Poznan. In 2107, she graduated from Adam Mickiewicz University in Interactive Media and Spectacles; member of HAT Research Center; lab assistant at Experimental Media Laboratory (LEM), Department of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University, Poznan; her interests focus on software, robotics, artificial intelligence; she conducts workshops on creative programming.

E-mail: a.paprzycka[at]gmail.com

 

TOMASZ PAZIEWSKI — mgr, uko┼äczy┼é histori─Ö na UMCS, opublikowa┼é m.in. artyku┼é pt. Ukraina nie Rosja, Ru┼Ť nie Ukraina? Etniczny obraz Rusi Kijowskiej w historiografii ukrai┼äskiej po 1991 r. („Rocznik Lubelski”, t. XXXVIII); zainteresowania badawcze — historia Ukrainy, ┼Ťwiadomo┼Ť─ç narodowa Ukrai┼äców.

 

GRZEGORZ PE┼üCZY┼âSKI — dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Zak┼éadu Studiów nad Kultur─ů Wspó┼éczesn─ů w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Zainteresowania badawcze: religijno┼Ť─ç protestancka, mniejszo┼Ťci etniczne, antropologia literatury i filmu, przemiany obyczajowe. Najwa┼╝niejsze publikacje: Najmniejsza mniejszo┼Ť─ç. Rzecz o Karaimach polskich (1995); Ormianie polscy w wieku XX. Problem odr─Öbno┼Ťci etnicznej (1997); Dziesi─ůta muza w stroju ludowym. O wizerunku ch┼éopskiej kultury w kinie PRL (2002); Karaimi polscy (2004). Redaktor zbiorów prac: Antropologia wobec fotografii i filmu (wspólnie z R. Vorbrichem) (2004); Obrazy kultur (wspólnie z R. Vorbrichem) (2007); Polacy wobec wielo┼Ťci kultur. Wczoraj — dzi┼Ť — jutro (wspólnie z K. ┼Üwi─Öcickim) (2009). E-mail: gregory[at]amu.edu.pl

 

IVAN PESHKOV — PhD, is a Russian-Polish social anthropologist. He has been working as an assistant professor since 2004 (the Institute of Eastern Studies, Adam Mickiewicz University) and cooperated with the Chinese Economic Association (UK). Main fields of interest: border studies, memory studies, the Chinese-Russian relations and quasi-indigenousness in Inner Asia. E-mail: i.peshkov[at]wp.pl

 

KATARZYNA P─śKACKA-FALKOWSKA — absolwentka socjologii i historii, dr nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalno┼Ť─ç: historia nowo┼╝ytna), t┼éumaczka. Obecnie asystent w Katedrze Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. G┼éówne zainteresowania badawcze: spo┼éeczna historia medycyny, historia cia┼éa, historia nauki, filozofia nowo┼╝ytna. E-mail: pekacka[at]gmail.com

 

WOJCIECH PIASEK — dr hab., metodolog historii, historyk historiografii. Adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika. Redaktor Rocznika Antropologii Historii. Autor prac: Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczo┼Ťci Witolda Kuli (2004); Historia jako wiedza lokalna. Antropologiczne przesuni─Öcie w badaniach nad historiografii PRL (2011). Redaktor i wspó┼éredaktor monografii: K. Górski, Spo┼éeczne podstawy kultury. Zbiór prac, „Homines et historia” [V] (2006); K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, „Homines et historia” [IX] (2008); Granice dyscyplinarne w humanistyce (2006); Zaanga┼╝owanie czy izolacja? Wspó┼éczesne strategie spo┼éecznej egzystencji humanistów, (2007); Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialno┼Ťci (2008), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko — proces — perspektywy (2009), Zwroty i prze┼éomy badawcze w humanistyce (2010). Dziedziny zainteresowa┼ä: kulturowy status wiedzy historycznej, pi┼Ťmiennictwo historiograficzne XX w. w antropologicznej perspektywie bada┼ä historiograficzno-metodologicznych. E-mail: piasek[at]umk.pl

 

Romuald M. Piekarski — dr hab., zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego, obecnie profesor emerytowany UG. Przewodnicz─ůcy Zarz─ůdu Oddzia┼éu Gda┼äskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, cz┼éonek kilku towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Zainteresowania badawcze: filozofia i teoria cywilizacji, sekularyzacja i do┼Ťwiadczenie sacrum, etyka cnót, filozofia polityki, filozofia religii. Autor ponad stu publikacji, m.in.: Problem warto┼Ťci poznawczych literackiego i filmowego dzie┼éa sztuki (1993); „Wokó┼é prawdy i interpretacji dzie┼éa literackiego”, [w:] Zagadnienia estetyki wspó┼éczesnej. Sztuka — warto┼Ťci — poznanie (1994); Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót (2007); Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka. Eseje z filozofii politycznej (2016). Redaktor i wspó┼éredaktor prac zbiorowych. Przygotowuje wydanie krytyczne g┼éównego dzie┼éa Feliksa Konecznego O wielo┼Ťci cywilizacji. Cz┼éonek Rady Naukowej rocznika „Civitas”; Publikowa┼é w czasopismach pismach: „Znak”, „Sensus Historiae”, „Pieni─ůdze i Wi─Ö┼║”, „Prawo i Wi─Ö┼║”, „Pro Fide, Rege et Lege”, „Arce”, „Arcanach”, „Christianitas”, „Obywatelu”, „Teologii Politycznej”, „My┼Ťli Politycznej”, „Karto-teka”.

E-mail: romuald.piekarski[at]ug.edu.pl

 

Eryk Pieszak — doktor nauk o komunikacji i poznaniu. Adiunkt UAM w Poznaniu (Wydzia┼é Historii, Zak┼éad Studiów Wschodnich). Specjalizuje si─Ö w badaniu ró┼╝norodnych aspektów komunikacji w kontek┼Ťcie historycznym. Zaczynaj─ůc od metafizycznych podstaw komunikacji, przez kulturowe i psychospo┼éeczne jej uwarunkowania po czysto praktyczne aspekty przekazu w marketingu i zarz─ůdzaniu. W szczególno┼Ťci — wp┼éyw zmiany zakresu znaczeniowego poj─Ö─ç na dyskurs kulturowy i mi─Ödzykulturowy.

ORCID: 0000-0002-8086-3935

E-mail: eryk.pieszak[at]amu.edu.pl

 

Edyta B. Pietrzak — dr hab., antropolo┼╝ka i politolo┼╝ka, profesorka w Zak┼éadzie Humanistyki na Wydziale Organizacji i Zarz─ůdzania Politechniki ┼üódzkiej, wspó┼éorganizatorka Otwartych Seminariów Naukowych Cz┼éowiek-Biznes-Technologie. Redaktorka naczelna rocznika „Civitas Hominibus”. Autorka ponad osiemdziesi─Öciu publikacji naukowych. Zajmuje si─Ö polityczno┼Ťci─ů ró┼╝norodno┼Ťci i teoriami spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego.

 

 

SZYMON PIETRZYKOWSKI — mgr, absolwent Wydzia┼éu Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012), doktorant w Zak┼éadzie Historii Powszechnej XIX i XX w. Instytutu Historii UAM. Obszar zainteresowa┼ä: historia powszechna po 1945 r., Holocaust Studies, dwudziestowieczne re┼╝imy autorytarne i totalitaryzmy, intelektuali┼Ťci a polityka, historia Islamskiej Republiki Iranu. Jest stypendyst─ů Fundacji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017. Wybrane publikacje: Obraz(y) nazizmu i nazistów w kinematografii lat sze┼Ť─çdziesi─ůtych i siedemdziesi─ůtych, [w:] Spo┼éeczne konteksty sztuki, red. K. Kizi┼äska, D. Dolata, Lublin 2012, s. 165-177; Rzeczywisto┼Ť─ç spo┼éeczna Islamskiej Republiki Iranu w filmach Jafara Panahiego, [w:] Obywatele w dzia┼éaniu. Orient a przemiany spo┼éeczne, red. K. ┼╗akowski, M. Sta┼äczyk, ┼üód┼║ 2012, s. 110-123; Gay as a Stranger. Homosexuality during Fascism in Ettore Scola’s “Una Giornata Particolare”, [“A Special Day”], magazyn antropologiczno-spo┼éeczno-kulturowy „Maska”, vol. 24, no. 4, 2014, s. 75-88. E-mail: sz.p[at]onet.eu

 

MICHA┼ü PIORUN — absolwent prawa UMCS. W 2014 r. obroni┼é prac─Ö magistersk─ů pt. „Pa┼ästwo i prawo w ┼Ürodkowym Meksyku w pó┼║nym okresie postklasycznym”. Interesuje si─Ö histori─ů Ameryki ┼üaci┼äskiej, a zw┼éaszcza tym okresem, kiedy nie by┼éa jeszcze ┼üaci┼äska, ale India┼äska. E-mail: michal.piorun90[at]gmail.com

 

Danuta Piotrowska, mgr, starszy kustosz w Pa┼ästwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Zajmuje si─Ö histori─ů archeologii w XX stuleciu w Polsce oraz archeologi─ů Biskupina. Autorka m.in: Biskupin: un habitat fortifié de la Plaine Polonaise daté de la transition bronze-fer, [w:] Une monde villageois. Habitat et milieu naturel en Europe de 2000 à 500 av. J.-C., Lons-le-Saunier 1990, s. 191-200 (wraz z W. Piotrowskim); Biskupin 1933-1996: archaeology, politics and nationalism, „Archaeologia Polona”, t. 35-36: 1997–1998, s. 255-285; Kultura symboliczna kr─Ögu pól popielnicowych epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w Europie ┼Ürodkowej, pod red. B. Gedigi i D. Piotrowskiej, Warszawa — Wroc┼éaw — Biskupin 2000; Biskupin — ideologie — kultura, [w:] Archeologia, kultura, ideologie, B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Biskupin — Wroc┼éaw 2004, s. 91-155; Z dzia┼éalno┼Ťci instytucji II Rzeczypospolitej chroni─ůcych zabytki archeologiczne na zachodniej Ukrainie, „Przegl─ůd Archeologiczny”, t. 54: 2006, s. 61-98; Prolegomena do archeologii Biskupina. Tom I. Bibliografia archeologiczna Biskupina 1933–1983, Warszawa 2008; Striped Flint and the Krzemionki Opatowskie Mine, Poland. The Beginnings, [w:] Between History and Archaeology. Papers in honour of Jacek Lech, edited by D.H. Werra & M. Wo┼║ny, Oxford 2018, s. 427-433.

E-mail: d.piotrowska[ at ]pma.pl

 

 Ewa Piotrowska — profesor senior, b. kierownik Zak┼éadu Antropologii Filozoficznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicz─ůca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej. Jej zainteresowania badawcze oprócz filozofii cz┼éowieka obejmuj─ů tak┼╝e filozofi─Ö krajów skandynawskich, filozofi─Ö nauki oraz filozofi─Ö i histori─Ö matematyki. Jest autork─ů 17 ksi─ů┼╝ek (w tym 7 monografii) oraz ok. 100 rozpraw i artyku┼éów naukowych. Opublikowa┼éa m.in. monografie: ┼Üwi─Öta Brygida Szwedzka na tle swoich czasów (wspólnie z B. Piotrowskim, 2005); My┼Ťl filozoficzna w Szwecji. Od mistycyzmu do radykalizmu (2006); Dzieje my┼Ťli szwedzkiej XX wieku. Od narodowego konserwatyzmu do globalizmu (2006); Spo┼éeczny konstruktywizm a matematyka (2008); Nauka a ideologia. Matematycy i matematyka w III Rzeszy (2012). E-mail: piotrow[at]amu.edu.pl

 

Ewa Pirogowska – docteure en linguistique romane à l’Université Adam Mickiewicz de Poznan, en Pologne ; chercheuse-enseignante dans l’Institut des Langues et Littératures Romanes. Son cercle d’intérêt est la problématique des stéréotypes linguistiques et culturels et de leur actualisation dans le discours. Elle se spécialise particulièrement en analyse de l’argumentation dans les interactions françaises et polonaises portant sur des questions juives, dans l’optique contrastive. Actuellement, elle travaille sur le fonctionnement argumentatif des propos antisémites, fondé sur l’image linguistique et discursive du Juif, à la base des interactions liées aux performances de Rafa┼é Betlejewski en Pologne et celles de Dieudonné en France, entre 2006 et 2021.

 

KAMIL PISKA┼üA — mgr, doktorant w Katedrze Historii Polski Najnowszej U┼ü. Jego zainteresowania badawcze koncentruj─ů si─Ö wokó┼é historii polskiej lewicy XIX i XX w., symbolicznych aspektów funkcjonowania ruchu robotniczego, a tak┼╝e tradycji ┼Ťrodkowoeuropejskiego marksizmu. Ponadto zajmuje si─Ö dziejami polskiej mi─Ödzywojennej my┼Ťli politycznej, teoriami rewolucji oraz peryferyjnymi dyskursami modernizacyjnymi pierwszej po┼éowy XX stulecia. Cz┼éonek redakcji kwartalnika naukowego „Praktyka Teoretyczna”; zwi─ůzany z ┼éódzkim klubem „Krytyki Politycznej”. E-mail: kamil.piskala[at]gmail.com

 

MICHAEL PLEKON — kap┼éan prawos┼éawny, profesor w Baruch College (George Weissman School of Arts and Sciences) Uniwersytetu w Nowym Jorku, pracuje na Wydziale Socjologii i Antropologii. W┼Ťród jego zainteresowa┼ä badawczych znajduj─ů si─Ö m.in. historia ameryka┼äskich tradycji i spo┼éeczno┼Ťci religijnych, teorie spo┼éeczne i ich zwi─ůzki z teologi─ů, wspó┼éczesna teologia prawos┼éawna, teologia rosyjskiej emigracji, wspó┼écze┼Ťni ┼Ťwi─Öci, a tak┼╝e spo┼éeczna i teologiczna my┼Ťl Sörena Kierkegaarda. Jest cz┼éonkiem licznych towarzystw naukowych w USA i Europie, m.in. Lutheran World Federation Scholarship (honorary), Fulbright Fellowship (honorary), Danish Marshall Fellowship (honorary) for Kierkegaard studies, University of Copenhagen, Institute for Systematic Theology. W bardzo bogatej bibliografii prac napisanych przez prof. Plekona znale┼║─ç mo┼╝na m.in.: artyku┼éy po┼Ťwi─Öcone Paulowi Evdokimovowi, Elisabeth Behr-Sigel, matce Marii Skobcowej, Miko┼éajowi Afanasjewowi, Sergiuszowi Bu┼égakowowi, liczne przek┼éady fragmentów dzie┼é i esejów rosyjskich filozofów i teologów Srebrnego Wieku, ksi─ů┼╝ki analizuj─ůce ró┼╝ne aspekty rosyjskiej my┼Ťli filozoficzno-religijnej XIX i XX w. i teologii, a w┼Ťród nich: Living Icons: People of Faith in the Eastern ChurchTradition Alive: An Anthology on the Chuch and the Christian Life in Our TimeHidden Holiness, jako redaktor, t┼éumacz, wydawca: Olga Lossky, Towards the endless day: a life of Elisabeth Behr-Sigel (1907–2005), Nikolai Afanasiev, The Church of the Holy SpiritDiscerning the Signs of the Times: The Vision of Elisabeth Behr-Sigel, z Sarah E. Hinlicky, In the World, Of the Church: A Paul Evdokimov Reader, z Alexisem Vinogradovem, Paul Evdokimov, Ages of the Spiritual Life. E-mail: MJPlekon[at]aol.com

 

Barbara Pogonowska – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracuje w Katedrze Socjologii i Etyki Gospodarczej. Zainteresowania badawcze: metodologia nauk ekonomicznych, etyka gospodarcza (etyka globalna). Ostatnie publikacje: Wspó┼éczesna tre┼Ť─ç poj─Öcia wzoru gospodarczego, „Cz┼éowiek i Spo┼éecze┼ästwo”, XXVIII; Dlaczego kiedy┼Ť wierzyli┼Ťmy w wolny rynek, „Prakseologia” nr 157, t. 2, 2015, s. 53-68; Kulturowe uwarunkowania kategorii obiektywizmu w naukach ekonomicznych, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2016/2, s. 69-79. E-mail: barbara.pogonowska[at]ue.poznan.pl

 

KAROLINA POLASIK-WRZOSEK — Ph.D. She works at the Institute of Eastern Studies, Adam Mickiewicz University. Author of the book: Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej (2007). Coeditor of the work: Historia Mentalno┼Ť─ç — To┼╝samo┼Ť─ç. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii (2010). Her scientific interest is in methodology of the humanities, anthropology, semiotics of culture. Secretary editorial of the journal “Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”. E-mail: karolina.polasik[at]gmail.com

 

Karol Polecki doktorant w katedrze Filozofii i Etyki na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Bia┼éymstoku, absolwent prawa, historii oraz filozofii i etyki. Zainteresowania badawcze: historia nauki, historia historiografii polskiej, teoria ewolucji, filozofia prawa z uwzgl─Ödnieniem problematyki zwi─ůzków prawa i moralno┼Ťci, twórczo┼Ť─ç Stanis┼éawa Lema. E-mail: karolpolecki[at]gmail.com

 

 B┼éa┼╝ej Pop┼éawski — dr, absolwent historii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze: historia Afryki. Najwa┼╝niejsze publikacje: Gorzka czekolada. Spo┼éeczne aspekty uprawy kakao w Wybrze┼╝u Ko┼Ťci S┼éoniowej w kontek┼Ťcie zasad mi─Ödzynarodowego handlu i konsumpcji (2013); Transitional justice i kszta┼étowanie si─Ö nowych elit politycznych w Sudanie Po┼éudniowym, [w:] Bilad as-Sudan. Napi─Öcia i konflikty, red. W. Cis┼éo, J. Ró┼╝a┼äski, M. Z─ůbek (2014); Nacjonalizm iworyjski, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 2014, nr 2 (2). E-mail: blazej[at]afrykanista.pl.

 

Jan Pomorski — prof. dr hab.; metodolog i historyk historiografii, zwi─ůzany z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej, autor blisko dwustu publikacji naukowych, w tym o┼Ťmiu ksi─ů┼╝ek. Ostatnia z nich — Homo metahistoricus. Studium sze┼Ťciu kultur poznaj─ůcych histori─Ö — ukaza┼éa si─Ö w Wydawnictwie UMCS w 2019 r. E-mail: jan.pomorski[ at ]umcs.lublin.pl

 

MA┼üGORZATA PRACZYK, dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2012 r.). Stypendystka Garstka Fellowship Program na Notre Dame University (USA). Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu studiów nad pami─Öci─ů, studiów postkolonialnych oraz historii ┼Ťrodowiskowej opublikowanych w takich czasopismach, jak m.in.: „Historyka. Studia metodologiczne”, „Porównania”, „Przestrzenie teorii”, „Przegl─ůd Zachodni”. W 2015 r. opublikowa┼éa ksi─ů┼╝k─Ö pt.: Materia pomnika. Studium porównawcze na przyk┼éadzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku. Jej zainteresowanie koncentruj─ů si─Ö wokó┼é historii ┼Ťrodowiskowej, posthumanistyki, studiów postkolonialnych oraz studiów nad pami─Öci─ů. E-mail: praczyk[at]amu.edu.pl 

 

Micha┼é Przeperski — doktor historii, pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Interesuje si─Ö histori─ů Europy ┼Ürodkowej w XX w., biografistyk─ů okresu PRL, porównawczymi badaniami nad transformacj─ů od komunizmu. Autor ksi─ů┼╝ek: Mieczys┼éaw F. Rakowski. Biografia polityczna (2021), Niezno┼Ťny ci─Ö┼╝ar braterstwa. Stosunki polsko-czeskie w XX wieku (2016).

E-mail: m.przeperski[at]gmail.com

 

Tomasz Raburski, dr, absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; w roku 2008 uzyska┼é doktorat z filozofii na podstawie rozprawy o teorii i filozofii prawa mi─Ödzynarodowego. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa na Wydziale Filozoficznym UAM. Obszar jego zainteresowa┼ä badawczych obejmuje teori─Ö i filozofi─Ö prawa, histori─Ö idei politycznych, metodologi─Ö nauk spo┼éecznych oraz badanie Wikipedii. Autor ksi─ů┼╝ek: Autonomizacja prawa wobec pa┼ästwa w sferze mi─Ödzynarodowej (2013) i Prawo podmiotowe. Etyka — prawo — polityka (2021).

E-mail: raburski@gmail.com

 

ADAM RAJEWSKI — mgr, doktorant w Zak┼éadzie Dydaktyki Historii Instytutu Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia PRL-u; pami─Ö─ç historyczna; edukacja historyczna. Publikowa┼é w pracach zbiorowych oraz czasopismach „Toru┼äskie Spotkania Dydaktyczne”, „Przegl─ůd Wielkopolski”. E-mail: abdullak[at]o2.pl

 

Zuzanna Rataj – dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydzia┼é Ekonomii, Katedra Socjologii i Filozofii. Zainteresowania badawcze: polityka mieszkaniowa, spo┼éeczne budownictwo mieszkaniowe, ubóstwo mieszkaniowe, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niezamo┼╝nych gospodarstw domowych. Najwa┼╝niejsze publikacje: The modern ghetto? The case of selected social ousing complexes in Pozna┼ä, [w:] Miejskie transformacje / Urban transitions, Krzy┼╝anowska N., Nowak K. (red.), Adam Marsza┼éek, Toru┼ä 2014; Osiedle socjalne Darzybór w Poznaniu – za┼éo┼╝enia a realizacja, „Praca Socjalna”, 2013, 6, s. 81-95. Polska polityka mieszkaniowa w ┼Ťwietle regulacji Unii Europejskiej, [w:] Osi┼äski J., Negacz K., Ob┼é─ůkowska-Kubiak K. (red.), Polityka publiczna: 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szko┼éa G┼éówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 265-277; Spo┼éeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamo┼╝nych gospodarstw domowych w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (rozprawa doktorska). Email: zuzanna.rataj[at]ue.poznan.pl

 

Wojciech Rechlewicz — dr hab., pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zainteresowania badawcze: filozofia Kazimierza Twardowskiego i szko┼éy lwowsko-warszawskiej, logika praktyczna i prakseologia, filozofia bezpiecze┼ästwa, filozofia polityki, filozofia edukacji. Autor monografii Nauka wobec metafizyki. Pogl─ůdy filozoficzne Kazimierza Twardowskiego (2015).

E-mail: w.rechlewicz[at]ukw.edu.pl

 

Adeline Rege – docteur en histoire moderne, chercheur associée à l’UR 3400 ARCHE, et conservateur en chef des bibliothèques. Au sein du Service des Bibliothèques de l’Université de Strasbourg, elle est responsable du pôle Appui à la diffusion de la recherche et Chargée de mission Open Access auprès du Vice-Président Recherche, formation doctorale et science ouverte. Au niveau national, elle est co-responsable du Département des Négociations documentaires du consortium des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche Couperin. Sa thèse, soutenue en 2011 à l’Université Paris-Sorbonne, a porté sur les récits de voyage en Europe de l’architecte huguenot Simon-Louis Du Ry, né en 1726 et décédé en 1799.

 

Katarzyna Rembacka — dr, edukatorka i historyczka, pracuje w Biurze Bada┼ä Historycznych Instytutu Pami─Öci Narodowej w Szczecinie. Zainteresowania badawcze: biografistyka, dzieje partii komunistycznych, powojenna historia Pomorza Zachodniego. Autorka opracowa┼ä edukacyjnych, m.in. Teki Edukacyjnej IPN Z „Solidarno┼Ťci─ů” do wolno┼Ťci (2011) oraz ksi─ů┼╝ki Komunista na peryferiach w┼éadzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989) (2020).

E-mail: katarzyna.rembacka[at]ipn.gov.pl

 

 PIOTR PAWE┼ü REPCZY┼âSKI — mgr, doktorant Zak┼éadu Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 1984–1988 studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym PAT, 1988–1992 studia w zakresie historii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, 1990–1992 fakultatywne studia w Instytucie Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, 2005–2007 studia podyplomowe w zakresie optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wroc┼éawskiej; nauczyciel szko┼éy podstawowej i ponadgimnazjalnej; aktywno┼Ť─ç naukowa obejmuje: histori─Ö filozofii, filozofi─Ö dialogu i spotkania, histori─Ö filozofii rosyjskiej ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, histori─Ö idei i historiozofi─Ö. E-mail: piotr-pawel.repczynski[at]plo4.com

 

LORINA PIETROWNA REPINA — historyk, cz┼éonek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, wicedyrektor Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, kierownik katedry bada┼ä teoretyczno-historycznych, przewodnicz─ůca Towarzystwa Historii Intelektualnej, redaktor naczelna czasopisma „Dia┼éog so wremienijem” i periodyku „Adam i Ewa”; autorka oko┼éo 300 publikacji naukowych po┼Ťwi─Öconych teorii historii i metodologii historii, historii idei i intelektualnej historii, a tak┼╝e studiów z historii spo┼éecznej zachodnioeuropejskiego ┼Ťredniowiecza i pocz─ůtków czasów nowo┼╝ytnych. Ostatnio ukaza┼éa si─Ö obszerna monografia jej autorstwa pt. Nauka historyczna na prze┼éomie XX i XXI wieku. E-mail: lorinarepina[at]yandex.ru

 

JOANNA R─śKAS — dr, adiunkt w Instytucie Filologii S┼éowia┼äskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magister filologii serbskiej i chorwackiej, doktor w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka studiów podyplomowych z teologii prawos┼éawnej. Zajmuje si─Ö tradycyjnym i wspó┼éczesnym folklorem S┼éowian po┼éudniowych oraz s┼éowia┼äskich i nies┼éowia┼äskich narodów zamieszkuj─ůcych Pó┼éwysep Ba┼éka┼äski. Organizatorka cyklicznej interdyscyplinarnej konferencji mi─Ödzynarodowej „Ba┼éka┼äski folklor jako kod interkulturowy”. Inicjatorka i redaktorka serii wydawniczej „Laographica Slavica et Balcanensia”. Jest autork─ů prac: Obrz─Ödowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje (2005) oraz Narodziny. Rzecz o serbskiej obrz─Ödowo┼Ťci i literaturze ludowej (2010). E-mail: lorinarepina[at]yandex.ru

 

Rogacz Dawid (ur. 1992) — adiunkt w Zak┼éadzie Historii Filozofii Wydzia┼éu Filozoficznego UAM. Autor monografii Chinese Philosophy of History. From Ancient Confucianism to the End of the Eighteenth Century (2020; polska wersja: 2019) i liczne artyku┼éy naukowe po┼Ťwi─Öcone filozofii chi┼äskiej, a tak┼╝e ksi─ů┼╝ki W stron─Ö radykalnego pluralizmu religijnego (2016), powsta┼éej na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Buksi┼äskiego.

E-mail: dawid.rogacz[at]vp.pl

 

Krzysztof Rogucki — mgr, absolwent historii na Uniwersytecie Miko┼éaja Kopernika. Zainteresowania badawcze: metodologia historii, filozofia historii. Publikowa┼é w: „Filo-Sofiji”, „Sensus Historiae”, „Kronice Bydgoskiej”, „Roczniku Toru┼äskim”, „Akancie”. E-mail: krzysztof.rogucki[at]vp.pl

 

Konrad Rokicki — dr nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, przewód doktorski przeprowadzi┼é w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Interesuje si─Ö histori─ů najnowsz─ů, losami inteligencji polskiej w XX w., histori─ů medycyny i histori─ů spo┼éeczn─ů. Pracuje w oddziale warszawskim IPN. Autor m.in. prac: K┼éopotliwy dar. Pa┼éac Kultury i Nauki w Warszawie (2003); Literaci. Relacje mi─Ödzy w┼éadzami PRL a literatami 1956–1970 (2011), Kluby studenckie w Warszawie 1956–1980 (2018). Redaktor m.in.: W obj─Öciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993 (2009, ze S┼éawomirem St─Öpniem); Rzeczpospolita utracona. Nast─Öpstwa komunizmu i nazizmu na ziemiach polskich (2010, z Jerzym Eislerem); Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku (2012); Partia, pa┼ästwo, spo┼éecze┼ästwo (2016), W drodze do w┼éadzy. Struktury komunistyczne realizuj─ůce polityk─Ö Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917–1945) (2019, z El┼╝biet─ů Kowalczyk).

E-mail: konrad.rokicki[at]ipn.gov.pl

 

KAROLINA ANNA ROSIEJKA — first year Ph.D student in Art History at the Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland). Her PhD project investigates American Modern Art and the critical reception of Georgia O’Keeffe’s art during the 1920’s. She has published articles in journals like Kultura i Historia, INTERLINIE. Internetowe Czasopismo Internetowe and Wol─Ö Oko: Pó┼érocznik Historii Sztuki. E-mail: karolinarosiejka[at]gmail.com

 

Krzysztof Ruchniewicz – profesor doktor habilitowany, historyk, dyrektor i kierownik Katedry Historii Najnowszej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wroc┼éawskiego, przewodnicz─ůcy rady dyscypliny naukowej historia, fotografik, bloger. Ostatnio opublikowa┼é: K. Ruchniewicz, M. Zybura (Hrsg.), Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur (2019); Niemieckoj─Özyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla, pod red. M. Zybury i K. Ruchniewicza (wyd. 2., zm. i uzup., 2019); S┼éownik wspó┼éczesnej kultury krajów j─Özyka niemieckiego, pod red. K. Ruchniewicza i M. Zybury, t. 1 (2019); Orbis Wratislaviae. Wroc┼éaw w relacjach dawnych i wspó┼éczesnych, wybór i opr. K. Ruchniewicz i M. Zybura (2018); Schauplatz Geschichte. Entdecken und Verstehen in den deutsch-polnischen Beziehungen (2018); Kreisau neu gelesen, mit einem Nachwort von Annemarie Franke (2018). E-Mail: krzysztof.ruchniewicz[at]uwr.edu.pl

 

 Micha┼é Rydlewski — doktor; adiunkt w Zak┼éadzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo┼éecznej Uniwersytetu Wroc┼éawskiego; etnolog, filozof i literaturoznawca; absolwent Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wroc┼éawskiego; sekretarz redakcji „Roczników Antropologii Historii”; autor ksi─ů┼╝ki pt. ┼╗eby widzie─ç, trzeba wiedzie─ç. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej (2016); interesuje si─Ö teori─ů i histori─ů kultury, filozofi─ů kultury, kultur─ů wspó┼éczesn─ů ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem problematyki mediów. W druku ksi─ů┼╝ka pt. Scenariusze kultury upokarzania. E-mail: rydles[at]autograf.pl

 

PATRYK RZEPECKI — absolwent studiów licencjackich i s┼éuchacz studiów magisterskich (specjalno┼Ť─ç nauczycielska) w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzyma┼é wyró┼╝nienie w Konkursie im. Kazimierza Tymienieckiego na najlepsz─ů prac─Ö licencjack─ů i magistersk─ů za prac─Ö Historia w edukacji domowej, napisan─ů pod kierunkiem dr hab. I. Skórzy┼äskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmuj─ů problematyk─Ö szkolnej i pozaszkolnej edukacji historycznej, w szczególno┼Ťci jej metodyki i podstaw aksjologicznych.

 

CEZARY RZ─śCHOWSKI — mgr, absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw┼éa II i filozofii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego, pracownik Pa┼ästwowej Wy┼╝szej Szko┼éy Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. E-mail: cezary.rzechowski[at]uj.edu.pl

 

Roman Sape┼äko — dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; zainteresowania naukowe: kultura wizualna, filozofia mediów, estetyka, komunikacja i reklama, film.

E-mail: R.Sapenko[at]ifil.uz.zgora.pl

 

MACIEJ SAWICKI — mgr, historyk i filozof, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje badania skupia wokó┼é zagadnie┼ä historyczno-filozoficznych, metodologii historii oraz etyki w pracy historyka. Interesuje si─Ö równie┼╝ problematyk─ů historiozofii i antropologii historycznej. Szczególn─ů uwag─Ö po┼Ťwi─Öca zwi─ůzkom historii ze sztuk─ů, religi─ů i filozofi─ů, badaj─ůc obecno┼Ť─ç ró┼╝nych tre┼Ťci okre┼Ťlaj─ůcych form─Ö refleksji historycznej. Przygotowuje rozpraw─Ö doktorsk─ů na temat historiografii Saula Friedländera. E-mail: mcjswck[at]gmail.com

 

 Marcin Schulz — absolwent studiów magisterskich z filologii polskiej i licencjackich z filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontynuuje studia z filozofii na Université Libre de Bruxelles. Przygotowuje tutaj magisterium po┼Ťwi─Öcone Heideggerowskiej transpozycji Husserlowskiego poj─Öcia naoczno┼Ťci kategorialnej w ramach projektu hermeneutyki faktyczno┼Ťci (1919–1923). Zainteresowania badawcze: filozofia wczesnego Heideggera (1909–1930), fenomenologia Husserla, hermeneutyka. E-mail: Marcin.Schulz[at]ulb.ac.be

 

Shirinyants, Aleksandr Andreevich: Doctor of Political Sciences, Professor. Head of Department of History of Social and Political Doctrines, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: jants[at]yandex.ru

 

Stanis┼éaw Sierpowski, prof. dr hab., profesor senior UAM, historyk, autor oko┼éo 600 prac z zakresu historii powszechnej i regionalnej XX wieku, skoncentrowany w ostatnich latach na historii Ligi Narodów oraz redakcji i wspó┼éautorstwie 11 tomów „Rocznika Leszczy┼äskiego” (2010-2021); Edytor ┼║róde┼é, m.in. 21 tomów Biblioteka ┼╣róde┼é Historii Polski (Ossolineum), 3 vol. ┼╣ród┼éa do historii powszechnej okresu mi─Ödzywojennego i in. Autor podr─Öczników do szko┼éy podstawowej, ┼Ťredniej i wy┼╝szej z zakresu historii XX wieku. Bibliografia i du┼╝a cz─Ö┼Ť─ç dorobku dost─Öpna w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (www.wbc.poznan.pl/dlibra).

E-mail: stansierp[at]op.pl

 

Marek Sikora — dr hab., prof. uczelni; kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Spo┼éecznych Wydzia┼éu Zarz─ůdzania Politechniki Wroc┼éawskiej. Swoje zainteresowania filozoficzne koncentruje na epistemologii, filozofii nauki, filozofii spo┼éecznej oraz studiach nad nauk─ů i technik─ů. Autor 3 monografii: Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych (1996), Problem reprezentacji poznawczej w nowo┼╝ytnej i wspó┼éczesnej refleksji filozoficznej (2007), Pytanie o jedno┼Ť─ç nauki (2016). Redaktor i wspó┼éredaktor 11 prac zbiorowych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Opublikowa┼é ponad 70 tekstów naukowych w j─Özyku polskim, angielskim i chi┼äskim.

E-mail: m.sikora[at]pwr.edu.pl

 

Marta Sikorska-Kowalska — dr hab. prof. U┼ü, pracuje w Katedrze Historii Polski XIX w. Uniwersytetu ┼üódzkiego. Zainteresowania badawcze: historia kobiet, historia polskiego socjalizmu, historia ┼üodzi. Autorka artyku┼éów, monografii i wydawnictw ┼║ród┼éowych, opublikowa┼éa m.in.: Zygmunt Heryng (1854–1931). Biografia lewicowego intelektualisty (2011); „Wolno┼Ť─ç, czy zbrodnia?” Rewolucja 1905 — 1907 roku na ┼éamach gazety „Rozwój”, oprac. M. Sikorska-Kowalska (2012); „Czego chce wspó┼éczesna kobieta?”. Problematyka kobieca na ┼éamach polskiej prasy w ┼üodzi prze┼éomu XIX i XX wieku, oprac. M. Sikorska-Kowalska (2013). Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodleg┼éo┼Ťciowa spod znaku Klio. Wybór tekstów, oprac. J. Kolbuszewska, M. Sikorska-Kowalska (2014); J. H┼éasko, Wspomnienia, oprac. M. Sikorska-Kowalska (2016); K. ┼Ümiechowski, M. Sikorska-Kowalska, K. Fukumoto, Robotnicy ┼üodzi drugiej po┼éowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze (2016). E-mail: prepudrech[ at ]o2.pl

 

VOLODYMYR SKLOKIN — candidate of sciences in history, visiting fellow at the Institute for Human Sciences in Vienna, assistant professor at the International Solomon University (Kharkiv, Ukraine). E-mail: vsklokin[at]ukr.net

 

┼üUKASZ SKOCZYLAS — dr, socjolog i psycholog, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: pami─Ö─ç spo┼éeczna, jej no┼Ťniki oraz implanty; socjologia migracji, w tym socjologia turystyki. Kierownik grantu NCN „Dynamika relacji pomi─Ödzy no┼Ťnikiem a tre┼Ťci─ů pami─Öci spo┼éecznej”, autor monografii pt. Pami─Ö─ç spo┼éeczna miasta — jej liderzy i odbiorcy (2014); wspó┼éredaktor 37. tomu czasopisma „Cz┼éowiek i Spo┼éecze┼ästwo”, dedykowanemu migracjom pt. „Miasto i migracje”. Publikowa┼é artyku┼éy m.in. w czasopismach: „Przegl─ůd Zachodni”, „┼Ürodkowoeuropejskie Studia Polityczne”, „Spo┼éecze┼ästwo i Polityka”, „Kultura i Historia”, „Sprawy Narodowo┼Ťciowe”. Adres e-mail: luke[at]amu.edu.pl

 

AGATA SKÓRZY┼âSKA — dr; kulturoznawczyni, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych (nauki o poznaniu i komunikacji). Zatrudniona w Zak┼éadzie Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ksi─ů┼╝ki Teatr jako ┼║ród┼éo ponowoczesnych spektakli spo┼éecznych (2007), wspó┼éredaktorka, m.in. takich prac, jak: Sztuka — kapita┼é kulturowy polskich miast (2010), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? (2012), Artysta-kurator-instytucja-odbiorca (2012) oraz numeru tematycznego „Kultury wspó┼éczesnej” (2/2013) pt. „Sztuka wspó┼épracy”. Publikowa┼éa na ┼éamach „Kultury wspó┼éczesnej”, „Przegl─ůdu kulturoznawczego”, „Studiów kulturoznawczych”, „Cz┼éowieka i spo┼éecze┼ästwa”, „Prac kulturoznawczych”. Jest tak┼╝e jedn─ů z autorek publikacji inauguruj─ůcej w Polsce badania z zakresu kulturowych studiów miejskich pod kierunkiem Ewy Rewers (Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie [2014]). Obecnie pracuje nad zastosowaniem filozofii praxis oraz osi─ůgni─Ö─ç tzw. zwrotu ku praktykom w teorii kultury w metodologii kulturowych bada┼ä nad miastami. E-mail: agatoos[at]amu.edu.pl

 

IZABELA SKÓRZY┼âSKA – dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje na Wydziale Historii UAM, kieruje Zak┼éadem Dydaktyki Historii. Uko┼äczy┼éa sta┼╝ postdoktorancki (2004–2005) w Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire (Uni. Laval, Quebec), w roku 2003 otrzyma┼éa stypendium Prezydenta Miasta Poznania dla M┼éodych Twórców. Cz┼éonkini komitetu naukowego czasopisma „MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies”. Od 2019 roku cz┼éonkini Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” Bramy Poznania ICHOT. Zainteresowania badawcze: (1) pami─Ö─ç performatywna i widowiska pami─Öci; (2) pami─Ö─ç kobiet okresu komunizmu; (3) dydaktyka historii i kultura historyczna, w tym dydaktyka szko┼éy wy┼╝szej dla humanistów. Autorka monografii, artyku┼éów, redaktorka prac zbiorowych, m.in.: Widowiska przesz┼éo┼Ťci. Alternatywne polityki pami─Öci 1989-2009 (2010); „Niegodne historii?”. O nieobecno┼Ťci i stereotypowych wizerunkach kobiet w ┼Ťwietle podr─Öcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, I. Chmura-Rutkowska, E. G┼éowacka-Sobiech, I. Skórzy┼äska (2014); Lokalne polityki pami─Öci. „Cmentarze Nieistniej─ůcych Cmentarzy” w Gda┼äsku i Wroc┼éawiu, I. Skórzynska, A. Wachowiak (2016); Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich ┼╗ydów w 1938 roku z Niemiec do Zb─ůszynia, See You Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zb─ůszy┼ä in 1938, (red.) I. Skórzy┼äska, W. Olejniczak (2012); Performing the Past, (red.) I. Skórzy┼äska, Ch. Lavrence (2014); “(Re) gaining the Future by (Re)building the Past” Women’s Narratives of Life Under Communism in Poland, Romania and the Former East Germany, C.-F. Dobre, A. Wachowiak, B. Jonda (2018). E-mail: indygo[at]amu.edu.pl

 

GRZEGORZ SKRUKWA — is Assistant Professor in Adam Mickiewicz University in Pozna┼ä, Poland, Institute of Eastern Studies, Sector of Modern Eastern Europe. He is focusing on studies on nations and nationalism and studies on international relations in the Eastern Europe, particularly — the Ukraine. He is particularly interested in the Ukraine’s position in the Black Sea Region. Author of the book Formacje wojskowe ukrai┼äskiej „rewolucji narodowej” 19141921 (Military formations of the Ukrainian „national resolution” 19141921) (2008), E-mail: skrukwa[at]amu.edu.pl

 

Grzegorz Skrukwa, dr hab. — profesor UAM na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zak┼éadzie Historii Europy Wschodniej. Zainteresowania badawcze: historia Europy Wschodniej i ┼Ürodkowej w XX i XXI wieku, w tym szczególnie historia po┼éudnia Ukrainy (regionu nadczarnomorskiego) oraz ukrai┼äska rewolucja i Ukrai┼äska Republika Ludowa 1917–1921, rewolucja i wojna domowa w Rosji 1917–1920, historia kszta┼étowania si─Ö nowoczesnej to┼╝samo┼Ťci ukrai┼äskiej, historia ZSRR, historia Ukrainy i innych pa┼ästw postradzieckich po 1991 r., polityka pami─Öci w Europie Wschodniej i ┼Ürodkowej, historia najnowsza stosunków mi─Ödzynarodowych oraz konfliktów zbrojnych na obszarze postradzieckim po 1991 r. Autor monografii O Czarnomorsk─ů Ukrain─Ö: procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukrai┼äskiej perspektywie historycznej (Pozna┼ä 2016) oraz Formacje wojskowe ukrai┼äskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921 (Toru┼ä 2008).

E-mail: skrukwa[at]amu.edu.pl

 

 Rafa┼é Smole┼ä — doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydzia┼éu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; absolwent afrykanistyki na UW. Zainteresowania badawcze: historia Afryki, prawo konstytucyjne, indologia, politologia i stosunki mi─Ödzynarodowe. Najwa┼╝niejsze publikacje: Ukrycie i ostentacja jako metody legitymizacji w┼éadzy w Afryce przedkolonialnej, „Pongo”, t. VII (Nie)widzialne / (nie)s┼éyszalne, red. R. Chymkowski, J. Jakubaszek, 2015; XIX Mi─Ödzynarodowa Konferencja Etiopistyczna w Warszawie (19th International Conference of Ethiopian Studies in Warsaw), „AFRYKA”, vol. 42, 2015; Language policy in postcolonial Africa in the light of postcolonial theory. The ideas of Ng┼ęg─ę wa Thiong’o, „Studies of the Department of African Languages and Cultures”, 2016, vol. 50. E-mail: rafal[at]smcomputers.com.pl.

 

Marta Smoli┼äska — dr hab., prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierowniczka Katedry Historii Sztuki i Filozofii na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Zainteresowania badawcze: sztuka II po┼éowy XX w., sztuka wspó┼éczesna, malarstwo nieprzedstawiaj─ůce, haptyczno┼Ť─ç, zmys┼é dotyku, transmedialno┼Ť─ç, strategie kuratorskie. Najwa┼╝niejsze publikacje: M┼éody Mehoffer (2004), Puls sztuki. OKO┼éo wybranych zagadnie┼ä sztuki wspó┼éczesnej (2010); Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiaj─ůcym malarstwie sztalugowym II po┼éowy XX wieku (2012); Julian Sta┼äczak. Op art. i dynamika percepcji / Julian Sta┼äczak. Op art and the dynamics of perception (2014); A-geometria. Hans Arp i Polska / A-Geometry. Hans Arp and Poland, wspó┼éred. M. Steinkamp (2017); Re-Orientierung. Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs, hrsg. von B. Dogramaci, M. Smoli┼äska (2017); Plastic — a New Nature: Marta Antoniak and Marcin Zawicki, or Painters’ Adventures in the Age of Overproduction , „Antennae. The Journal of Nature in Visual Culture” 46, Winter 2018, s. 100-112.

Email: marta.smolinska[at]uap.edu.pl

 

 

Anna Smywi┼äska-Pohl (ORCID: 0000-0002-8322-4979), dr filozofii, doktorantka w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiello┼äskiego, wspó┼éautorka publikacji (wraz z Ew─ů Chudob─ů) Córek Nawojki. Filozofek na Uniwersytecie Jagiello┼äskim 1897–1939 (2017) oraz (wspólnie z Ann─ů Jarmuszkiewicz) Odkrywanie niedost─Öpnego. Utwory osierocone w dorobku studentów pochodzenia ┼╝ydowskiego z Wydzia┼éu Filozoficznego Uniwersytetu Jagiello┼äskiego (2018). Zainteresowania badawcze: historia mniejszo┼Ťci na polskich uniwersytetach, historia nauki, biografie, gender studies.

E-mail: anna.smywinska[at]doctoral.uj.edu.pl

 

MARIA SOLARSKA —dr hab., adiunkt w Zak┼éadzie Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w swoich badaniach zorientowana na problematyk─Ö historiografii jako praktyki kulturowej, historycznych konstrukcji naturalno┼Ťci, spo┼éeczn─ů i historyczn─ů problematyzacj─Ö rodzaju (gendergenre). Autorka ksi─ů┼╝ek: Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza tera┼║niejszo┼Ťci i projekt przysz┼éo┼Ťci (2006); Wspó┼éczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka (z M. Bugajewskim) (2009); S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet (2011), Wspó┼ét┼éumaczka i wspó┼éredaktorka: Francuski feminizm materialistyczny. Wybór tekstów Colette Guillaumin, Christine Delphy, Monique Wittig (wraz z M. Borowiak) (2007); Ilana Löwy, Okowy rodzaju. M─Ösko┼Ť─ç, kobieco┼Ť─ç, nierówno┼Ť─ç (wraz z K. Polasik-Wrzosek i we wspó┼épracy M. Borowicz) (2012). E-mail: solarska[at]amu.edu.pl


 

Maria Solarska – dr hab., prof. UAM ; elle est la directrice du Départament de la Méthodologie de l’histoire et l’histoire de l’historiographie à la Faculté de l’Histoire, l’Université d’Adam Mickiewicz à Pozna┼ä. Ses domaines de recherches sont suivants : l’historiographie en tant qu’une pratique culturelle, les recherches historiques des relations des sexes et de la pensée féministe. Elle a écrit : Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza tera┼║niejszo┼Ťci i projekt przysz┼éo┼Ťci, Pozna┼ä, Instytut Historii UAM, 2006 ; (avec Maciej Bugajewski) Wspó┼éczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram, 2009 ; S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram, 2011 ; (avec Maciej Bugajewski) Experiencing the Past. Historical Cognition Toward Pluralism of Historical Time, Pozna┼ä, Instytut Historii UAM, 2019.

 ORCID : 0000-0002-5656-4572.

 

Przemys┼éaw So┼éga — mgr, doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. E-mail: przemyslaw.solga[at]gmail.com

 

Ewa Solska, dr hab., adiunkt w Katedrze Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii na Uniwersytecie Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie. Obszary bada┼ä naukowych: metodologia nauki, wspó┼éczesne teorie poznania historycznego, historia kulturowa, humanistyka g┼é─Öboka (deep humanities), studia nad nauk─ů i technologi─ů. Jest autork─ů monografii: Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej (2011) oraz Czas kultury naukowej (2019). Wspó┼éredaguje portal „ohistorie.eu”. 

ORCID: org/0000-0001-5546-0467

E-mail: ewa.solska[at]mail.umcs.pl

 

Andrzej So┼étys, dr, Politechnika Rzeszowska, Wydzia┼é Zarz─ůdzania, Katedra Nauk Humanistycznych. Interesuje si─Ö rol─ů analogii w filozofii. Bada zastosowanie analogii w metafizyce, teodycei i filozofii religii. Mail: asoltys[at]prz.edu.pl

 

TATYANA N. SOROKINA — Candidate of History, Associate Professor of the Department of General History of Omsk F.M. Dostoevsky State University. The scope of scientific interests—the Chinese in the Far East of Russia and the Russian authorities’ migration politics in the second half of 19th—the early 20th century.

 

Iurie Stamati holds two doctorates, one in history, obtained at Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania (2004) and another in ethnology from Laval University, Quebec, Canada (2015). Currently,  he teaches courses on Russian History before the Revolution and USSR History at Laurentian University (Sudbury, Canada). He is the author of The Slavic Dossier. Medieval Archeology in the Soviet Republic of Moldova: Between State Propaganda and Scholarly Endeavor (BRILL: Leiden / Boston, 2019), in which he analyzes the political and ideological instrumentalization of history and archeology in Eastern Europe (especially in the former SSR Moldova and Romania).

 

DOMINIKA STASZCZYK — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Historycznej Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie. Obszar badawczy: kultura historyczna; emancypacyjny nurt regionalistyki historycznej; edukacja historyczna — konteksty/perspektywy. E-mail: dominika.staszczyk[at]poczta.umcs.lublin.pl

 

HELENA STA┼ÜKIEWICZ — mgr, absolwentka historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku historia spec. archiwistyka i zarz─ůdzanie dokumentacj─ů oraz Studium Doktoranckiego Wydzia┼éu Historycznego UAM. Zainteresowania badawcze: dydaktyka historii, archiwistyka spo┼éeczna. E-mail: h.staskiewicz[at]o2.pl

 

ANDRZEJ ST─śPNIK — dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie. Pracuje w Zak┼éadzie Dydaktyki Historii Instytutu Historii UMCS. G┼éówne zainteresowania naukowe: kultura, ┼Ťwiadomo┼Ť─ç i edukacja historyczna. Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnych, w tym: Historia regionalna i lokalna w Polsce 1918–1939. Badania i popularyzacja (1990); Ukraina i stosunki polsko-ukrai┼äskie w syntezach i podr─Öcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795–1918 (1998). Wspó┼éautor programów nauczania historii, podr─Öczników szkolnych i wydawnictw metodycznych. E-mail: a.stepnik[at]poczta.umcs.lublin.pl

 

Rafa┼é Stobiecki — historyk historiografii. Kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii U┼ü. G┼éówne zainteresowania badawcze: historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r. Ostatnio opublikowa┼é: Historycy polscy wobec wyzwa┼ä XX wieku (2014); W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na ┼éamach periodyków Instytutu Literackiego w Pary┼╝u, wprowadzenie i red. wraz z S.M. Nowinowskim (2015); W┼éadys┼éaw Pobóg-Malinowski, Wac┼éaw J─Ödrzejewicz. Listy 1945–1962, opr. i wst─Öp wraz z S.M. Nowinowskim (2016); Klio za Wielk─ů Wod─ů. Historycy polscy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r. (2017); „Zeszyty Historyczne” z perspektywy pó┼éwiecza, red. i wspó┼éautorstwo wraz z S.M. Nowinowskim (2017); Krystyna ┼Üreniowska, Moje ┼╝ycie, opracowanie, wst─Öp i komentarz wraz z J. Kolbuszewsk─ů (2018); Piotr Wandycz, ┼╗aden naród nie wybiera swojej historii, wybór, opracowanie i pos┼éowie wraz z S.M. Nowinowskim (2018).

E-mail: rafal.m.stobiecki[at]gmail.com

 

Marta Studenna-Skrukwa, dr — historyczka i wschodoznawczyni, pracuje w Zak┼éadzie Historii Europy Wschodniej na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie zajmuje si─Ö histori─ů polityczn─ů i spo┼éeczn─ů Zwi─ůzku Radzieckiego oraz histori─ů ┼╝ycia codziennego w ZSRR, zw┼éaszcza w okresie pó┼║nego socjalizmu. Ponadto interesuje si─Ö histori─ů Ukrainy w XX w., procesem kszta┼étowania si─Ö ukrai┼äskiej to┼╝samo┼Ťci narodowej, histori─ů regionaln─ů Ukrainy, w szczególno┼Ťci Donbasu. Autorka ksi─ů┼╝ki: Ukrai┼äski Donbas. Oblicza to┼╝samo┼Ťci regionalnej (Pozna┼ä 2014), wspó┼éredaktorka kilku monografii zbiorowych i kilkudziesi─Öciu artyku┼éów.

ORCID: 0000-0002-6197-543X

E-mail: studnia[at]amu.edu.pl

 

ALEXANDRA G. SUPRIANOVICH — candidate of historical sciences, an older researcher, the Manager of the Centre of the History of Gender of the Institute of the World History of the Russian Academy of Sciences.

 

Katarzyna Suszy┼äska – dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydzia┼é Ekonomii, Katedra Inwestycji i Nieruchomo┼Ťci. Zainteresowania badawcze: polityka mieszkaniowa, spo┼éeczne budownictwo mieszkaniowe, europejskie rynki mieszkaniowe, nowe trendy i wyzwani spo┼éeczno-ekonomiczne. Najwa┼╝niejsze publikacje: Rodzaje i struktura ┼║róde┼é dochodów bud┼╝etów gmin w Danii w 2009 r., „Studia i Materia┼éy TNN”, 2011, vol. 19, nr 4; Szwedzki rynek nieruchomo┼Ťci mieszkaniowych w ┼Ťwietle ┼Ťwiatowego kryzysu finansowego, „Studia i Materia┼éy TNN”, 2012, vol. 20, nr 3; wraz z I. Barczak, Ewolucja relacji klient – organizacja mieszkaniowa w ┼Ťwietle zmian paradygmatów zarz─ůdzania, na przyk┼éadzie szwedzkich organizacji mieszkalnictwa spo┼éecznego, [w:] Lokalne i globalne aspekty komunikowania spo┼éecznego, ZN Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, 2012, vol. 249; wraz z ┼ü. Str─ůczkowskim, Senior customers’ attitudes on the housing market (in the light of research conducted on the local market in Pozna┼ä), ITCRES, Bratys┼éawa 2013. Email: katarzyna.suszynska[at]ue.poznan.pl

 

Waldemar Szefli┼äski, PhD — assistant professor at the Department of English Linguistics at Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland. His research interests include: language typology, English and Ancient Greek morphology, Ancient Greek anthroponymy (especially in Old Attic Comedy). The main publications are: Metaphor and Metonymy in a Culture of Food and Feasting: A Study Based on Selected Ancient Greek Comedies, [in:] Memory, Identity and Cognition : Explorations in Culture and Communication, eds. J. Mianowski, M. Borodo, P. Schreiber, Springer, 2019 (co-author: W. Wachowski); ‘S─ůdy, s─Ödziowie i sykofanci w Acharnejczykach Arystofanesa,’ Symbolae Philologorum Posnaniensium, XXIX/1, 2019; ‘Ancient Greek Personal Names. Part I: Theory,’ Sensus Historiae, vol. XLI (2020/4).

E-mail: val@ukw.edu.pl

 

ALEKSANDER ANDRIEJEWICZ SZIRINIANC (đÉđ╗đÁđ║Đüđ░╠üđŻđ┤ĐÇ đÉđŻđ┤ĐÇđÁ╠üđÁđ▓đŞĐç đĘđŞĐÇđŞđŻĐĆ╠üđŻĐć) — profesor nauk politycznych, kieruj─ůcy katedr─ů historii nauk spo┼éeczno-politycznych Wydzia┼éu Politologii Moskiewskiego Uniwersytetu Pa┼ästwowego im. M. W. ┼üomonosowa. Zainteresowania badawcze: rosyjska my┼Ťl spo┼éeczno-polityczna XIX w. i pocz─ůtków XX w. Autor kilkudziesi─Öciu publikacji. E-mail: jants[at]yandex.ru

 

Katarzyna Szkaradnik – dr, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, asystentka na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego; interesuje si─Ö antropologi─ů literatury, problematyk─ů autobiografizmu i tekstualizacji historii oraz filozofi─ů hermeneutyczn─ů i egzystencjaln─ů. Realizowa┼éa autorski projekt w ramach konkursu NCN „Preludium 4”, publikowa┼éa m.in. w czasopismach „Pami─Ötnik Literacki”, „Czas Kultury”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Kultura i Spo┼éecze┼ästwo”, „Przegl─ůd Socjologiczny”; wspó┼épracuje jako recenzentka z dwutygodnikiem kulturalnym „artPAPIER”. Zredagowa┼éa m.in. tom Zmieszany zapach ksi─ů┼╝ek i jab┼éek. Wybór korespondencji Jana Wantu┼éy z lat 1899–1953, uhonorowany nagrod─ů Ruchu Stowarzysze┼ä Regionalnych RP oraz nominowany do miana Ksi─ů┼╝ki Historycznej Roku w kategorii wydawnictw ┼║ród┼éowych w konkursie organizowanym przez TVP, IPN i NCK. E-mail: kasiorek1987[at]tlen.pl

 

ZBIGNIEW SZMYT — is a doctor of Social Anthropology, graduated at the Adam Mickiewicz University in Pozna┼ä. His scientific interest is in ethnic processes, migrations and social transformations in Inner Asia. E-mail: szmytz[at]amu.edu.pl

 

ANDRZEJ SZPOCI┼âSKI — dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wspó┼épracuj─ůcy z Collegium Civitas, socjolog kultury, autor wielu prac teoretycznych i empirycznych z zakresu kultury historycznej, artystycznej i mediów. Autor ksi─ů┼╝ek: Przemiany obrazów przesz┼éo┼Ťci 1952–1985 (1989); Inni w┼Ťród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków (1999). Redaktor naukowy wielu prac zbiorowych, m.in.: Wymiary ┼Ťwiata kreowanego przez media (2002); Ró┼╝norodno┼Ť─ç procesów zmian. Transformacja niejedno ma imi─Ö (2004): Wobec przesz┼éo┼Ťci. Pami─Ö─ç przesz┼éo┼Ťci jako element kultury wspó┼éczesnej (2005); Pami─Ö─ç zbiorowa jako czynnik integracji i ┼║ród┼éo konfliktów (2008) oraz kilkudziesi─Öciu artyku┼éów na tematy: kultury artystycznej, mediów oraz tradycji, dziedzictwa kulturowego i pami─Öci przesz┼éo┼Ťci. E-mail: aszpoc[at]o2.pl

 

Sylwia Szykowna — dr kulturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badaczka wspó┼éczesnej kultury, mediów i praktyk artystycznych, zajmuje si─Ö tak┼╝e edukacj─ů kulturow─ů i krytyk─ů instytucjonaln─ů. W latach 2009–2014 zast─Öpczyni redaktora naczelnego czasopisma internetowego „Perspektywy Kulturoznawcze”. Od roku 2014 cz┼éonkini zespo┼éu badawczego Centrum Praktyk Edukacyjnych Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, prowadz─ůcego badania z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Koordynatorka projektów animacyjno-kulturowych. Autorka licznych publikacji z zakresu kultury wspó┼éczesnej, medioznawstwa, cyberkultury, estetyki i sztuki nowych mediów.

E-mail: sylwia.szykowna[at]amu.edu.pl

 

Mariusz Szynkiewicz – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zak┼éad Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji. Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, metodologia nauk (g┼éownie przyrodniczych) oraz filozofia informacji i filozofia informatyki. Jest autorem ok. 20 artyku┼éów po┼Ťwi─Öconych problematyce metodologicznej oraz monografii pt. Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych. Studium metodologiczne (2009). E-mail: marszyn[at]amu.edu.pl


Hanna ┼Ücis┼éowska, magister historii sztuki, zainteresowania wokó┼é sztuki chrze┼Ťcija┼äskiej, rze┼║by ludowej oraz malarstwa nowo┼╝ytnego i wspó┼éczesnego.

E-mail: h_scislowska[at]wp.pl

 

Kamil ┼Ümiechowski, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku Uniwersytetu ┼üódzkiego. Jego zainteresowania badawcze koncentruj─ů si─Ö wokó┼é historii ┼üodzi, procesów modernizacyjnych spo┼éecze┼ästwa polskiego w XIX i XX w., historii prasy i opinii publicznej. Autor monografii Z perspektywy stolicy. ┼üód┼║ okiem warszawskich tygodników spo┼éeczno-kulturalnych (1881–1905) (2012); ┼üódzka wizja post─Öpu. Oblicze spo┼éeczno-ideowe „Go┼äca ┼üódzkiego”, „Kuriera ┼üódzkiego” i „Nowego Kuriera ┼üódzkiego” w latach 1898–1914 (2014) oraz prac zbiorowych Robotnicy ┼üodzi prze┼éomu XIX i XX wieku: Nowe kierunki badawcze (2016) i From Cotton and Smoke: ┼üód┼║ — Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897–1994 (2018). Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Kwestia miejska u progu nowoczesno┼Ťci. Dyskusja o przysz┼éo┼Ťci miast w Królestwie Polski 1905–1914”. Uczestniczy┼é w projektach dotycz─ůcych historii poj─Ö─ç spo┼éeczno-politycznych w Polsce, analizy ┼éódzkiego dyskursu prasowego w czterech punktach zwrotnych w dziejach miasta oraz tworzeniu archiwum cyfrowego robotników ┼éódzkich. Publikowa┼é m.in. w: „Polish Sociological Review”, „Klio”, „Studiach z Historii Spo┼éeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” oraz „Roczniku ┼üódzkim”. Uczestniczy┼é w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granic─ů.

E-mail: kamil.smiechowski[ at ]uni.lodz.pl

 

Józef Tarnowski — historyk estetyki, dr hab., prof. Uniwersytetu Gda┼äskiego, autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym ksi─ů┼╝ki Wielki prze┼éom. Studium z estetyki Stanis┼éawa Witkiewicza (2014).

 

ELMIRA T. TELEUOVA — graduated from al-Farabi Kazakh State University in 1994. In 1998 she defended her candidate dissertation “Social Features of Traditional Kazakh Society”. Since 1999 she has been working in the department of ancient and medieval history of Kazakhstan of the historical department of al-Farabi University. She teaches courses on History of Kazakhstan and foreign policy of Kazakh khanate.

 

WITALIJ TELWAK — prof. dr hab.; pracuje na Pa┼ästwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. I. Franko w Drohobyczu. Zajmuje si─Ö histori─ů ukrai┼äskiej historiografii, szczególnie od po┼é. XIX w. do po┼é. XX w., wspó┼éprac─ů historyków polskich i ukrai┼äskich, polsk─ů recepcj─ů ukrai┼äskiej historiografii, postaci─ů Mychaj┼éa Hruszewskiego, histori─ů regionaln─ů. Jest autorem ponad 200 prac, w tym 7 monografii.

 

ALEKSANDRA TOBIASZ — mgr, uko┼äczy┼éa histori─Ö na Uniwersytecie ┼üódzkim, prac─Ö magistersk─ů pt. Vaclava Havla spojrzenie na ┼Ťrodkowoeuropejsk─ů historiozofi─Ö (III nagroda w konkursie Archiwum Warszawskiej Szko┼éy Historii Idei), napisa┼éa pod kierunkiem prof. dr. hab. A. G┼éowackiego. G┼éówne zainteresowania badawcze: historia Europy ┼Ürodkowej w XX w., dzieje idei historiograficznych.

 

S┼üAWOMIR TOCZEK — mgr, absolwent Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 r. prowadzi badania terenowe w dolinie rzeki Poprad, w Beskidzie S─ůdeckim. Ich tematyka skupia si─Ö na grupach etnograficznych, zamieszkuj─ůcych niegdy┼Ť Nadpopradzie, tj. góralach nadpopradzkich barcicko-przysietnickich i rytersko-piwnicza┼äskich), ┼üemkach, Wengrinach i ┼╗ydach. Pozosta┼ée zainteresowania badawcze to m.in.: regionalizm, komercjalizacja kultur tradycyjnych, folk-pop, wspó┼éczesna etnografia obszarów wiejskich i ma┼éomiasteczkowych. E-mail: slawek.tz[at]gmail.com

 

Przemys┼éaw Tomasik — dr hab. n. med., pediatra i diagnosta laboratoryjny. Pracownik naukowo-dydaktyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello┼äskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, gastroenterologii dzieci─Öcej i endokrynologii. E-mail: p.tomasik[at]uj.edu.pl

 

Marcin Tomczak – student prawa oraz historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: post─Öpowanie cywilne i administracyjne, prawa cz┼éowieka, metodologia historii. E-mail: mtomczak95[at]o2.pl

 

ROBERT TRABA — prof. dr hab., historyk, politolog, kulturoznawca, dyrektor Centrum Bada┼ä Historycznych PAN w Berlinie; od 2006 r. wspó┼éprzewodnicz─ůcy Polsko-Niemieckiej Komisji Podr─Öcznikowej; za┼éo┼╝yciel olszty┼äskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”, redaktor kwartalnika „Borussia”. Wspó┼éorganizator razem z H.H. Hahnem naukowego projektu „Polsko-niemieckie miejsca pami─Öci” i wspó┼éredaktor wielotomowego wydawnictwa pod tym tytu┼éem. Opublikowa┼é ksi─ů┼╝ki: Kraina Tysi─ůca Granic (2003); Wschodnioprusko┼Ť─ç (2007); Przesz┼éo┼Ť─ç w tera┼║niejszo┼Ťci (2009). E-mail: traba[at]panberlin.de

 

Zbigniew Tworak — prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab., uko┼äczy┼é filozofi─Ö na UAM. Od 1985 r. pracuje w Zak┼éadzie Logiki i Metodologii Nauk na Wydziale Filozoficznym UAM (wcze┼Ťniej Instytut Filozofii UAM), w którym obecnie pe┼éni funkcj─Ö kierownika. Zainteresowania badawcze: logiki nieklasyczne, zw┼éaszcza logika epistemiczna, teorie prawdy, filozofia informacji. Jest autorem trzech monografii: K┼éamstwo k┼éamcy i zbiór zbiorów. O problemie antynomii (Wyd. Naukowe UAM Pozna┼ä, 2004), Wspó┼éczesne teorie prawdy (Wyd. Naukowe UAM Pozna┼ä, 2009), Informacja, wiedza, logika (Wyd. Naukowe UAM Pozna┼ä, 2018), oraz wielu artyku┼éów.

E-mail: tworak[at]amu.edu.pl

 

Marta Krystyna Tylkowska – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego. Pracuje nad dysertacj─ů dotycz─ůc─ů procesu pisania u Stanis┼éawy Przybyszewskiej. Interesuje si─Ö epistolografi─ů pisarzy oraz dramaturgi─ů dwudziestolecia mi─Ödzywojennego. E-mail: eremitka[at]autograf.pl

 

KRZYSZTOF ULANOWSKI — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Antropologii Spo┼éecznej Uniwersytetu Gda┼äskiego. Zainteresowania badawcze dotycz─ů religii staro┼╝ytnych i wspó┼éczesnych, relacji Bóg — cz┼éowiek, wzajemnych wp┼éywów cywilizacyjnych, zagadnieniami z pogranicza antropologii, historii, studiów klasycznych i orientalnych. Ostatnio opublikowa┼é m.in.: The Religious Aspects of War in the Ancient Near East, Greece, and Rome (red. [2016]); The Methods of Divination Used in the Campaigns of the Assyrian Kings and Alexander the Great, [w:] Alexander the Great and the East: History, Art, Tradition, (eds.) K. Nawotka, A. Wojciechowska, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2016: 59-88; Shamash, great lord, whom I am asking, answer me with reliable ‘Yes!’”. The Influence of Divination on the Result of War, [w:] Divination as Science. A Workshop Conducted during the 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Warsaw, 2014 (ed.) J. Fincke, Eisenbrauns, Winona Lake, 2016: 47-77; A Comparison of the Role of b─ürû and mantis in Ancient Warfare in: The Religious Aspects of War in the Ancient Near East, Greece, and Rome, (ed.). K. Ulanowski, Brill (Ancient Warfare Series Volume 1), Leiden, 2016: 65-98. E-mail:  wnsuk[at]ug.edu.pl

 

GABRIEL PIOTR URBAN — mgr historii, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw┼éa II. Zainteresowania badawcze: historia my┼Ťli politycznej i ideologicznej XIX i XX wieku: monarchia a demokracja; my┼Ťl liberalna i socjalistyczna; historia propagandy. Wybrane publikacje: Ideologia w s┼éu┼╝bie propagandy — Lon Nol i Czerwoni Khmerzy w ┼Ťwietle „Trybuny Ludu”, „Sensus Historiae”, t. 14, 2014, nr 1; „Burza nad ┼éanami” — „Jasne ┼üany” (1947) na ┼éamach czasopisma „Film”, „Roczniki Humanistyczne”, t. 63, 2015, z. 2, E-mail: gabrielpiotr.urban[at]gmail.com

 

MARIA URBA┼âSKA-BO┼╗EK — dr, zatrudniona w Uniwersytecie Humanistycznospo┼éecznym SWPS (wydzia┼é zamiejscowy w Sopocie). Zainteresowania badawcze: filozofia staro┼╝ytna i ┼Ťredniowieczna, filozofia egzystencjalna oraz dialogu, zagadnienia z zakresu metafizyki i ontologii, antropologii filozoficznej oraz teorii poznania. Autorka artyku┼éów naukowych i popularnonaukowych drukowanych w polskich periodykach filozoficznych i literackich, m.in. takich, jak: „Kronos”, „Gda┼äski Rocznik Ewangelicki”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Studia Historica Gedanensia”. Autorka wst─Öpu do: S. Kierkegaard, Pisma pó┼║ne, w przek┼éadzie K. Toeplitza (2016). Wspó┼éredaktorka dwóch monografii: Aktualno┼Ť─ç Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze — w 200. rocznic─Ö urodzin (2013; wraz z M. Hintzem) oraz Polifoniczny ┼Ťwiat Kierkegaarda. Ksi─Öga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi (2014; wraz z E. Kasperskim). E-mail: murbanska-bozek[at]swps.edu.pl

 

ANNA WACHOWIAK — dr hab., profesor Wy┼╝szej Szko┼éy Humanistycznej TWP w Szczecinie, kierownik Zak┼éadu Metodologii Bada┼ä Spo┼éecznych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokó┼é zagadnie┼ä metodologii bada┼ä spo┼éecznych, socjologii rodziny, studiów feministycznych, socjologii pami─Öci. Opublikowa┼éa m.in. Transgraniczno┼Ť─ç wobec perspektyw socjologicznych teorii komunikacji spo┼éecznej, w: Transgraniczno┼Ť─ç w perspektywie socjologicznej — kontynuacje, red. L. Go┼édyka, (Zielona Góra 1999); The quality of behavioral culture of the inhabitants of the countryside in the face of perspects of change in rural areas, in: Proceedings of the Polish-German Symposium on Science Research Education SRE’ 2000, 28–29 September 2000, ed. by E. Hajduk, T. Rongi┼äska (Zielona Góra 2000); A. Wachowiak (red.) Mikrostruktury spo┼éeczne w socjologicznym lustrze. Zielona Góra 2007 A. Wachowiak (red.) Socjologia jako terapia. Oficyna Wydawnicza U.Z., 2008. E-mail: annawach2[at]wp.pl

 

MARIA PATRYCJA WAC┼üAWIK — mgr, doktorantka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello┼äskiego; absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w zakresie amerykanistyki. Stypendystka rz─ůdu kanadyjskiego (Doctoral Student Research Award), stypendystka International Council for Canadian Studies (Graduate Student Scholarship), laureatka I Nagrody im. Nancy Burke w konkursie PTBK na najlepsz─ů prac─Ö magistersk─ů w Polsce o tematyce kanadyjskiej. Jest autork─ů kilkunastu publikacji, w tym rozdzia┼éów w monografiach i artyku┼éów w czasopismach.

 

Jan Wadowski, dr hab., prof. Politechniki Wroc┼éawskiej. Kierownik Zak┼éadu Antropologii Filozoficznej i Etyki Nauk Humanistycznych i Spo┼éecznych Politechniki Wroc┼éawskiej. Zajmuje si─Ö antropologi─ů filozoficzn─ů, filozofi─ů umys┼éu, metafizyk─ů, filozofi─ů techniki, etyk─ů i filozofi─ů cywilizacji. Autor czterech ksi─ů┼╝ek i ponad stu artyku┼éów.

E-mail: jan.wadowski[at]pwr.edu.pl

 

JOANNA WA┼üKOWSKA — doktorantka w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze to m.in.: magia i religia w okresie wczesnego ┼Ťredniowiecza na ziemiach polskich; wczesno┼Ťredniowieczna sztuka figuralna z obszarów Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej; rola archeologii w kszta┼étowaniu to┼╝samo┼Ťci spo┼éecznej; archeologia krajobrazu; cmentarze ewangelickie na terenie Wielkopolski. Najwa┼╝niejsze publikacje: Symbolika ofiary z konia we wczesnym ┼Ťredniowieczu na ziemiach polskich [w:] J─Ödrysik J. (red.), Nasi mniejsi bracia czy ┼Ťrodek przetrwania? Znaczenie zwierz─ůt w dziejach ludzko┼Ťci, Wydawnictwo GroupMedia, Kraków 2014, s. 87-95; Problematyka interpretacji pos─ůgów s┼éowia┼äskich na gruncie archeologii, [w:] Meandry historii. Staro┼╝ytno┼Ť─ç — ┼Ťredniowiecze — nowo┼╝ytno┼Ť─ç, red. A. Kubica, ┼ü. Jo┼äczyk, Avalon, Kraków — Katowice 2013, s. 252-263; Studia nad religi─ů wczesno┼Ťredniowiecznych S┼éowian — inspiracje religioznawcze i etnologiczne w budowaniu interpretacji archeologicznych (w druku); Ewangelicy w gminie Kórnik: pami─Ö─ç spo┼éeczna i dziedzictwo kulturowe, red. M. Machowska, J. Wa┼ékowska, Pozna┼ä 2015. E-mail: joanna.walkowska89[at]gmail.com

 

Jan Wawrzyniak — dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filozof i dzia┼éacz Spo┼éecznego Towarzystwa O┼Ťwiatowego. Uprawia eseistyk─Ö interdyscyplinarn─ů z zakresu etyki analitycznej, aksjologii i aksjolingwistyki, normatywistyki, j─Özykoznawstwa historycznego (diachronicznego) i terminologii teoretycznej (nauki o terminach). Obecnie pracownik Zak┼éadu Komparatystyki Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM. Swoje stanowisko intelektualne okre┼Ťla jako neonaturalizm, a za swego mistrza uwa┼╝a Michela de Montaigne’a. Autor ponad 30 publikacji naukowych (m.in. Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki ┼Ťrodowiskowej [2000]; Etyka eutanazji. Studium filozoficzno-aksjolingwistyczne [2015]). Cz┼éonek kilku towarzystw naukowych (np. All India Bioethics Association). Wpisany na list─Ö ekspertów UNESCO w zakresie bioetyki. Inicjator specjalno┼Ťci „Etyka” w ramach studiów filozoficznych na UAM. Stypendysta rz─ůdu Finlandii na University of Helsinki oraz Fundacji Ko┼Ťciuszkowskiej na Colorado State University.

E-mail: jawa[at]amu.edu.pl

 

Andrzej Wawrzynowicz — dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje si─Ö m.in. problematyk─ů filozofii historii, metafilozofii, historii filozofii polskiej oraz klasycznej filozofii niemieckiej. Wa┼╝niejsze publikacje: Hegel i Adorno — opozycja dwóch koncepcji my┼Ťlenia dialektycznego i dwóch wyk┼éadni racjonalno┼Ťci (2001); Filozoficzne przes┼éanki holizmu historiozoficznego w my┼Ťli Augusta Cieszkowskiego (2010); Spór o mesjanizm, t. 1 (2015); Spór o mesjanizm, t. 2, cz. 1-2 (2017). E-mail: andrzej.wawrzynowicz[at]amu.edu.pl

 

MARIUSZ WEISS — uko┼äczy┼é histori─Ö i prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, aplikant radcowski przy Okr─Ögowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W latach 2010–2012 adiunkt w Instytucie Filozofii UAM. Autor ksi─ů┼╝ki pt. Etyka a ewolucja. Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej (2010) oraz publikacji z zakresu teorii historii, filozofii moralno┼Ťci, teorii i filozofii prawa. Obecnie pracuje w jednej z pozna┼äskich kancelarii prawnych.

 

WIOLETTA WEJMAN — Pracownia Historii Mówionej, O┼Ťrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin. Absolwentka filozofii i kulturoznawstwa UMCS. W O┼Ťrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” pracuje przy Programie Historia Mówiona od 2005 r. Nagra┼éa ponad 300 relacji dotycz─ůcych przesz┼éo┼Ťci Lublina i Lubelszczyzny. Koordynatorka wielu projektów dokumentacyjnych. E-mail: wiola[at]tnn.lublin.pl

 

Patrick Werly – enseigne la Littérature comparée à l’Université de Strasbourg. Il travaille sur la poésie, la philosophie et la pensée religieuse (La décision d’Yves Bonnefoy : fonder sur l’épiphanie, Hermann, 2021 ; Yves Bonnefoy et l’avenir du divin, Hermann, 2017) ainsi que sur la littérature et le cinéma (Roberto Rossellini. Une poétique de la conversion, Le Cerf, 2010). Un livre sur Krzysztof Kie┼Ťlowski est en préparation. Il a codirigé plusieurs ouvrages collectifs, parmi lesquels Philippe Jaccottet : poésie et altérité, 2018 ; Alain Suied. L’attention à l’autre, 2015 ; Yves Bonnefoy. Poésie et dialogue, 2013 (tous trois aux Presses Universitaires de Strasbourg).

 

WIKTOR WERNER — dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor czterech ksi─ů┼╝ek: Kult pocz─ůtków. Historyczne zmagania z czasem, religi─ů i genez─ů. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej (2004); Od duszy do ┼Ťwiadomo┼Ťci, od jednostki do spo┼éecze┼ästwa. Szkice z historii intelektualnej (2008, wspó┼éautor I. Werner); Historyczno┼Ť─ç kultury. W poszukiwaniu my┼Ťlowego fundamentu wspó┼éczesnej historiografii (2009); Wprowadzenie do historii (2012). Zainteresowania badawcze: historia intelektualna, historia idei, teoria i historia nauki. Adres e-mail: werner[at]amu.edu.pl

 

Micha┼é Wendland — dr hab., profesor UAM, pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zak┼éadzie Filozofii Polityki i Komunikacji Spo┼éecznej, cz┼éonek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spo┼éecznej i International Communication Assaciation. Zainteresowania badawcze: filozofia j─Özyka i komunikacji oraz filozofia o┼Ťwiecenia. Wybrane publikacje: Konstruktywizm komunikacyjny (2011), Anti-psychologism in Wittgenstein’s Philosophy and Theories of Communication (2013), Controversy over the Transmission Communication Model (2013), Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji (2014), Historia idei komunikacji (2015), What is Reflexive Historicizing of Communication? (2016), Paradoksy Isaiaha Berlina (2020), Prawo naturalne w ramach radykalnego o┼Ťwiecenia (2020).

E-mail: wendland[at]amu.edu.pl

 

Adam Wielomski — prof. dr hab. nauk spo┼éecznych, politolog, kierownik Katedry Teorii Stosunków Mi─Ödzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego. Autor 21 monografii naukowych i ponad 100 mniejszych publikacji z zakresu historii i wspó┼éczesnej my┼Ťli politycznej, teorii pa┼ästwa i polityki oraz teorii stosunków mi─Ödzynarodowych. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Pro Fide, Rege et Lege”. Prezes Towarzystwa Naukowego My┼Ťli Politycznej i Prawnej.


TOMASZ WIŚNIEWSKI
— magister historii, obecnie studiuje filozofi─Ö w ramach MISHiS na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje si─Ö m.in. teori─ů historii, filozofi─ů polityki, teologi─ů polityczn─ů oraz postsekularyzmem i posthumanizmem. Publikowa┼é m.in. w „Stanie Rzeczy”, „Kulturze i Historii” i „Przegl─ůdzie Politycznym”. E-mail: twisniewski91[at]gmail.com

 

Monika Wiszniowska — dr hab., literaturoznawczyni, badaczka literatury faktu. Autorka ksi─ů┼╝ek: Sta┼äczyk Polski Ludowej. Rzecz o Stefanie Kisielewskim (2004); Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego (2013); Literackie reprezentacje historii: ┼Ťwiadectwa — mediatyzacje — eksploracje (2013, wspó┼éautorka); Zobaczy─ç — opisa─ç — zrozumie─ç. Polskie reporta┼╝e literackie o rosyjskim imperium (2017). Pracuje w Zak┼éadzie Kultury Literackiej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego.

E-mail: monika-wiszniowska[at]wp.pl; monika.wiszniowska[at]us.edu.pl

 

JAN KRZYSZTOF WITCZAK — dr, pracownik Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prace badawcze dotycz─ů historii Rosji XIX i XX stulecia, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem rosyjskiej my┼Ťli spo┼éeczno-politycznej i kulturalnej, rosyjskiego ruchu rewolucyjnego a tak┼╝e dziejów historiografii rosyjskiej XVIII–XX w. Publikowa┼é m.in. w „Sprawach Wschodnich”, „Studiach z dziejów Europy Wschodniej” i „Przegl─ůdzie Wschodnioeuropejskim”. Przygotowa┼é monografi─Ö pt. Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej i rzeczywisto┼Ťci radzieckiej w latach 1917–1938 (w druku). Publikowa┼é równie┼╝ poezj─Ö. Wyda┼é zbiory wierszy pt. Chabry (2004). Jest wspó┼éautorem wyboru wierszy Imiona mi┼éo┼Ťci (2005). E-mail: witczak.jan[at]wp.pl

 

Krzysztof Witczak — dr nauk humanistycznych, literaturoznawca (wspó┼épracuje naukowo z Zak┼éadem Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przek┼éadu Instytutu Filologii Polskiej UAM). Wspó┼éautor ksi─ů┼╝ki Obco┼Ťci. Szkice z filozofii i literatury oraz redaktor kilku monografii naukowych dotycz─ůcych problematyki obco┼Ťci. Publikowa┼é m.in. w: ,,Czasie Kultury”, ,,Sensus Historiae”, ,,Pozna┼äskich Studiach Polonistycznych”, ,,Filo-Sofiji”, ,,Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”.

E-mail: krzysztof.witczak[at]amu.edu.pl

 

Piotr Witek — dr hab. w Zak┼éadzie Metodologii Historii IH UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe: metodologia i epistemologia historii; teoria i antropologia kultury; historia i teoria mediów ekranowych; zwrot audiowizualny w kulturze wspó┼éczesnej; historia (audio)wizualna; rola fotografii, filmu, telewizji i nowych mediów w przedstawianiu przesz┼éo┼Ťci i refleksji historycznej; technonauka, technohistoria, historie niekonwencjonalne; historyczno┼Ť─ç wspó┼éczesnej kultury, polityka historyczna. Autor dwóch monografii: Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016; Kultura. Film. Historia. Metodologiczne problemy do┼Ťwiadczenia audiowizualnego, Lublin 2005; Wspó┼éredaktor kilku tomów: ┼Üwiat z histori─ů, red. P. Witek i M. Wo┼║niak, Lublin 2010, Historia w kulturze wspó┼éczesnej. Niekonwencjonalne podej┼Ťcia do przesz┼éo┼Ťci, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011; Klio na wolno┼Ťci. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 roku, red. M. Kruszy┼äski, S. ┼üukasiewicz, M. Mazur, S. Poleszak, P. Witek, Lublin 2016; Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ci─ůg┼éo┼Ťci: pejza┼╝e wspó┼éczesnego dyskursu historycznego, red. E. Solska, P. Witek, M. Wo┼║niak, Lublin 2017; Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje – Narracje – Metodologia, red. E. Solska. P. Witek, M. Wo┼║niak, Lublin 2017; Mi─Ödzy nauk─ů a sztuk─ů. Wokó┼é problemów wspó┼éczesnej historiografii, red. E. Solska, P. Witek, M. Wo┼║niak, Lublin 2017.

  

Igor Wojtczak magistrant kierunku historia na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, studiowa┼é filologi─Ö japo┼äsk─ů. Interesuje si─Ö histori─ů kultur Dalekiego Wschodu, histori─ů krajów Ameryki ┼Ürodkowej w okresie przedkolumbijskim, w szczególno┼Ťci histori─ů Azteków, a tak┼╝e zagadnieniami nowoczesnej dydaktyki historii w dobie dominacji technologii cyfrowych. Pod kierunkiem dr. hab. Aleksandra Ma┼éeckiego (UAM) prowadzi┼é badania na temat widowiskowych aspektów ceremonii religijnych Azteków w dziele Bernardina de Sahaguna, Historia general de las cosas de Nueva España.

E-mail: igowoj[at]st.amu.edu.pl

  

JAKUB WOJTKOWIAK — dr hab., profesor w Instytucie Historii UAM, pracuje w Zak┼éadzie Historii Powszechnej XIX i XX w. Autor prac o polityce zagranicznej ZSRR na Dalekim Wschodzie, dziejach Armii Czerwonej i Polakach w szeregach si┼é zbrojnych ZSRR. Opublikowa┼é m.in. Polowanie na „dalniewostoczników”. Represje wobec korpusu oficerskiego dalekowschodniego zgrupowania radzieckich si┼é zbrojnych w latach 1936–1939 (Pozna┼ä 2007). E-mail: jakubw[at]amu.edu.pl

 

MARCIN WOLNIEWICZ — dr, specjalizuje si─Ö w historii idei, dziejach my┼Ťli historycznej oraz historii XIX w. W 2012 r. obroni┼é prac─Ö doktorsk─ů na temat obrazu Rosji w polskiej propagandzie powstania styczniowego. W latach 2004–2012 by┼é asystentem w Pracowni Dziejów My┼Ťli Spo┼éecznej i Politycznej w Instytucie Historii PAN w Warszawie, gdzie pe┼éni┼é równie┼╝ funkcj─Ö sekretarza redakcji „Klio Polskiej”. E-mail: marcin_wolniewicz[at]o2.pl

 

Rafa┼é Wonicki — dr hab., pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowania badawcze: filozofia polityki. Opublikowa┼é: Bezdro┼╝a sprawiedliwo┼Ťci. Rozwa┼╝ania o liberalnych teoriach sprawiedliwo┼Ťci ponadnarodowej (2017); Spór o demokratyczne pa┼ästwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej, republika┼äskiej i socjalnej wizji pa┼ästwa (2007, 2020); Between the ethics of forgiveness and the unforgivable: Reflections on Arendt’s idea of reconciliation in politics, “Argument. Biannual Philosophical Journal” vol. 10. 2020; Kant, Habermas and Siemek. Perspective on Detranscendetalisation of Reason, [w:] Transcendental Philosophy: Between Metaphysics and Politics. In Memory of Marek Jan Siemek, Eds. A. Just, M. Por─Öba, Königshausen u. Neumann (2023).

E-mail: rafalwonicki[at]uw.edu.pl  

 

Marek Woszczek – dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — filozof, historyk idei. Pracuje na Wydziale Filozoficznym UAM. Autor m.in. ksi─ů┼╝ek Platonic Wholes and Quantum Ontology (2015), Kontekstualno┼Ť─ç kwantowa i ontologia przyczynowo┼Ťci (2018), Potencjalno┼Ť─ç, fizyka i odkrycie surrealno┼Ťci natury (2021). Stypendysta m.in. The European Philosophy of Science Association, research fellow w Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities na Uniwersytecie w Utrechcie (2018). Zajmuje si─Ö ontologi─ů, filozofi─ů przyrody, filozofi─ů fizyki, histori─ů my┼Ťli i nauki wczesnonowo┼╝ytnej, histori─ů religii.

E-mail: marwos@amu.edu.pl

 

EWA WÓJCIAK — absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktorka, w latach 2000–2014 dyrektorka Teatru Ósmego Dnia, najs┼éynniejszej polskiej grupy teatralnej wywodz─ůcej si─Ö z kontrkultury lat 60. i 70. XX w. znanej w ca┼éej Polsce i za granic─ů. Autorka scenariuszy i manifestów programowych teatru, tak┼╝e publikowanych. Wspó┼étworzy┼éa najwi─Öksze spektakle „Ósemek”, m.in. „Przecena dla wszystkich”, „Ach, jak┼╝e godnie ┼╝yli┼Ťmy”, „Raport z obl─Ö┼╝onego miasta”, „Pio┼éun”, „Szczyt”, „Arka”, „Czas Matek”. W ostatnich latach zespó┼é teatru pod jej kierunkiem zrealizowa┼é spektakle dokumentalne. m.in.: „Teczki”, „Osadzeni. M┼éy┼äska 1” oraz projekt „Ceglorz” i spektakl „Factory”.

 

EL┼╗BIETA WÓJCIKOWSKA — mgr, absolwentka historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka (promotor prof. Jerzy Hauzi┼äski) Akademii Pomorskiej w S┼éupsku. Zainteresowania badawcze — historia ┼Ťredniowiecznej Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej, zw┼éaszcza stosunki polsko-ruskie w X-XIV w.

 

HANNA WÓJCIK-┼üAGAN — dr hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Pracuje w Instytucie Historii UJK. Specjalizuje si─Ö w zakresie historii najnowszej, równocze┼Ťnie prowadzi badania naukowe dotycz─ůce dziejów polskiej edukacji historycznej w wiekach XVI–XX, historii kszta┼écenia nauczycieli w wiekach XIX–XXI. Podejmuje tak┼╝e problemy mieszcz─ůce si─Ö w zakresie historii historiografii i metodologii historii i ich transformacj─ů na grunt szkolnego nauczania historii. Najwa┼╝niejsze publikacje: Nauczyciele historii szkó┼é ┼Ťrednich i powszechnych w latach 1918–1939. Kszta┼écenie, dokszta┼écanie, doskonalenie (1999); Kronika ┼╝ycia szkolnego 1945–2000. I Liceum Ogólnokszta┼éc─ůce im. Stefana ┼╗eromskiego (Kielce 2010); Kult bohatera narodowego. Józef Pi┼ésudski w szkolnej edukacji historycznej w latach trzydziestych XX wieku (2012). E-mail: wlagan[at]ujk.edu.pl

 

PIOTR J. WRÓBEL (ur. 1953) — profesor Uniwersytetu w Toronto, kierownik The Konstanty Reynert Chair of Polish Studies, badacz dziejów Polski XIX i XX w., historyk Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem dziejów mniejszo┼Ťci narodowych. Ostatnio wyda┼é Modern Polish Democracy (2010) wraz z M.B. Biskupskim i J. Pul─ů. E-mail: piotr.wrobel[at]utoronto.ca

 

Wojciech Wrzosek — profesor nauk humanistycznych, metodolog nauk historycznych, historyk historiografii wspó┼éczesnej.  Ostatnie lata prowadzi badania nad kulturowymi fundamentami my┼Ťlenia historycznego. Od pi─Ö─çdziesi─Öciu lat zwi─ůzany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jego profesor senior.  Autor i redaktor ponad dwudziestu ksi─ů┼╝ek. Ostatnio wyda┼é: Historia — Kultura — Metafora. O my┼Ťleniu historycznym, ed. VII/IV (Wroc┼éaw 2022); O interpretacji historycznej. Studia metahistoryczne (Pozna┼ä 2022); Zaradnik, ed. II (Pozna┼ä 2022); Wycinanki. Zbiór felietonów, vol. I (Pozna┼ä 2022).

E-mail: wrzosekster[at]gmail.com

ORCID: 0000ÔÇĹ0002ÔÇĹ9648ÔÇĹ0103

 

VALENTINA VEDENEEVA — was born in Rostov in 1951. She graduated in history from Moscow University in 1975, and was awarded her candidate’s decree for a dissertation on the history of the Polish workers’ movement in 1986. She has worked as a scientific researcher since 1975, initially in the Gorki House Museum, then in the Institute for the International Labor Movement, the Institute of Employment, and now in the Centre for Comparative Social and Economic Research of the Institute of World Economy and International Relations.

 

Andrzej Zakrzewski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, zajmuje si─Ö histori─ů ustroju i prawa Wielkiego Ksi─Östwa Litewskiego, opublikowa┼é: Sejmiki Wielkiego Ksi─Östwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki (2000); Wielkie Ksi─Östwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo — ustrój — spo┼éecze┼ästwo (2013).

E-mail: andzak[ at ]adm.uw.edu.pl

 

ANNA ZALEWSKA — dr, wykszta┼écenie archeologiczne i historyczne, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentruj─ů si─Ö wokó┼é istoty materialnych punktów odniesienia w przestrzeni poznawczej i spo┼éecznej. Prowadzone badania dotycz─ů trajektorii materialnego i konceptualnego przenikania „przesz┼éo┼Ťci” do tera┼║niejszo┼Ťci. E-mail: azalew[at]op.pl

 

Magdalena Zamorska — dr nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroc┼éawskiego. Interesuje si─Ö strategiami twórczymi w sztukach performatywnych, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem praktyk w obr─Öbie nowej choreografii, a tak┼╝e zagadnieniami z obszaru krytycznych studiów nad ro┼Ťlinami, humanistyki ┼Ťrodowiskowej i posthumanistyki krytycznej. Autorka monografii Obecni cia┼éem. Warsztat polskich tancerzy but┼Ź (2014). Cz┼éonkini Laboratorium Humanistyki Wspó┼éczesnej UWr.

E-mail: magdalena.zamorska2[at]uwr.edu.pl

 

Aldona Za┼äko is an assistant professor at the Department of Scandinavian Studies, Adam Mickiewicz University in Pozna┼ä, Poland; she holds a PhD in the field of Scandinavian literature; in 2015, she published a comparative study exploring the intertextual dimensions of contemporary Danish short fiction (Moderne dansk kortprosa i dialog. En undersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv); her general research interests revolve around the notion of intertextuality in Scandinavian literature, most recently with regard to the fairy-tale oeuvre of Hans Christian Andersen as a source of literary inspiration for contemporary writers across the world.

 

LEONID ZASZKILNIAK (ur. 1949) — ukrai┼äski historyk, uko┼äczy┼é Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, aspirantur─Ö w Katedrze Historii S┼éowian Po┼éudniowych i Zachodnich na tym┼╝e Uniwersytecie, gdzie pracowa┼é te┼╝ jako asystent, docent, profesor, kierownik Katedry; 2007–2010 — zast─Öpca dyrektora do spraw nauki w Instytucie Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewicza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie; dzisiaj jest kierownikiem Katedry Archeologii i Specjalnych Ga┼é─Özi Nauki Historycznej na Wydziale Historycznym Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Specjalizuje si─Ö w nowej i najnowszej historii Polski i Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej, teorii i historii historiografii. Mi─Ödzy innymi jest autorem i wspó┼éautorem ksi─ů┼╝ek: Wst─Öp do metodologii historii (1996), Metodologia historii od dawnych czasów do wspó┼éczesno┼Ťci (1999), Historia Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej (2000), Historia Polski: od najdawniejszych czasów do naszych dni (2002), Ukrai┼äska historiografia na prze┼éomie wieków (2004), Wspó┼éczesna ┼Ťwiatowa historiografia (2007) i innych. E-mail: leoza10[at]gmail.com

 

DANUTA ZAWADZKA — dr historyk literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Bia┼éymstoku. Interesuje si─Ö zwi─ůzkami literatury XIX w. z histori─ů i historiografi─ů, a tak┼╝e literatur─ů w kontek┼Ťcie pami─Öcioznawstwa, narracji to┼╝samo┼Ťciowych, bada┼ä centro-peryferyjnych i geopoetyki. Autorka ksi─ů┼╝ek: Pokolenie kl─Öski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach (2000); Lelewel i Mickiewicz. Paralela (2013). E-mail: danzawa[at]wp.pl

 

Halina Zboro┼ä – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kulturoznawstwo, filozofia), doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia, specjalno┼Ť─ç metodologia nauk ekonomicznych. Kierunki zainteresowa┼ä badawczych: filozofia ekonomii, metodologia, etyka gospodarcza, ekonomia spo┼éeczna. W pracy naukowej realizuje podej┼Ťcie interdyscyplinarne, ┼é─ůcz─ůc wiedz─Ö z obszaru nauk o kulturze z problematyk─ů ekonomiczn─ů. E-mail: halina.zboron[at]ue.poznan.pl

 

Aleksander Zbrzezny — dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Mi─Ödzywydzia┼éowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pi─Öknych w Warszawie. Zajmuje si─Ö filozofi─ů spo┼éeczn─ů i teori─ů mediów, a tak┼╝e histori─ů filozofii. Autor ksi─ů┼╝ek: Podmiotowo┼Ť─ç i historia w filozofii spo┼éecznej Hegla, Marksa i Adorna (Kraków 2016); Lotna nowoczesno┼Ť─ç. Kultura materialna, kultura wirtualna, transkodowanie spo┼éecze┼ästwa i kapitalizm (2019); publikowa┼é w „Etyce”, „Przegl─ůdzie Filozoficznym — Nowej Serii”, „Nowej Krytyce”, „Przegl─ůdzie Filozoficzno-Literackim”, „Przegl─ůdzie Humanistycznym”.

E-mail: aleksander.zbrzezny[at]asp.waw.pl

 

Urszula Zbrze┼║niak, adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka pracy po┼Ťwi─Öconej filozofii Michela Foucaulta, Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych oraz ksi─ů┼╝ki Genealogia i emancypacja. Zajmuje si─Ö wspó┼éczesn─ů my┼Ťl─ů kontynentaln─ů, jej ostatnie prace koncentruj─ů si─Ö wokó┼é zagadnie┼ä zwi─ůzanych z filozofi─ů polityki.

E-mail: urszulazbrzezniak[at]uw.edu.pl

  

Anna Zió┼ékowska-Ju┼Ť— dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Zak┼éadu Antropologii Filozoficznej i Estetyki Wydzia┼éu Filozoficznego UAM. Autorka ksi─ů┼╝ek: Rola ┼Ťwiadomo┼Ťci w konstytuowaniu cz┼éowieka. Roman Ingarden a Paul Ricoeur (2011); Do┼Ťwiadczenie estetyczne i sztuka wspó┼éczesna w hermeneutycznych horyzontach rozumienia (2017) oraz Do┼Ťwiadczenie estetyczne jako podstawa poznania integralnego w perspektywie estetyki pragmatycznej (2022).

E-mail: annazio[at]amu.edu.pl

 

S┼üAWOMIR ZONENBERG — dr hab., profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pracuje w Zak┼éadzie Historii ┼Üredniowiecznej Instytutu Historii i Stosunków Mi─Ödzynarodowych UKW; specjalizuje si─Ö w dziejopisarstwie ┼Ťredniowiecznym. Autor ksi─ů┼╝ek: Kronika Wiganda z Marburga (1994); ┼╣ród┼éa do dziejów Pomorza Gda┼äskiego, Prus i zakonu krzy┼╝ackiego w Rocznikach Jana D┼éugosza (do roku 1299) (2000); Kronika Szymona Grunaua (2009). E-mail: zonenbergs[at]poczta.onet.pl

 

GENEVIÈVE ZUBRZYCKI — profesor socjologii i dyrektor Polish Studies w University of Michican. Zajmuje si─Ö badawczo to┼╝samo┼Ťciami narodowymi i regionalnymi, pami─Öci─ů zbiorow─ů, politykami upami─Ötniania, rol─ů symboli religijnych w sferze publicznej. Jej ksi─ů┼╝ka, The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion in Post-Communist Poland (University of Chicago Press, 2006), otrzyma┼éa nagrody Sekcji Socjologii Religii Ameryka┼äskiego Towarzystwa Socjologicznego, Ameryka┼äskiego Towarzystwa Wspierania Studiów Slawistycznych i Polish Studies Association. Ksi─ů┼╝ka uka┼╝e si─Ö w 2013 r. w krakowskim wydawnictwie Nomos. Obecnie zajmuje si─Ö badaniami nad genez─ů i transformacj─ů to┼╝samo┼Ťci narodowej mieszka┼äców Québecu od po┼éowy XIX w. do wspó┼éczesno┼Ťci, szczególn─ů uwag─Ö po┼Ťwi─Öcaj─ůc sekularyzacji to┼╝samo┼Ťci narodowej. Przygotowuje równie┼╝ ksi─ů┼╝k─Ö na temat wspó┼éczesnego renesansu wspólnot ┼╝ydowskich w Polsce i zainteresowania Polaków niemaj─ůcych ┼╝ydowskich korzeni kultur─ů ┼╗ydów. Strona www autorki: http://web.me.com/gzu/Genevieve_Zubrzycki ; e-mail: genez[at]umich.edu

 

JACEK ZWIERZY┼âSKI — doktorant w Zak┼éadzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod kierunkiem dr hab. Agaty Jakubowskiej, prof. UAM przygotowuje rozpraw─Ö po┼Ťwi─Öcon─ů relacji sylwetki i rasy we wspó┼éczesnej sztuce ameryka┼äskiej. E-mail: jaczwierzynski[at]gmail.com

 

Filip ┼╗elichowski — mgr jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podj─ů┼é si─Ö pisania rozprawy doktorskiej w Zak┼éadzie Literatury XX i XXI wieku. Obroni┼é dwukrotnie tytu┼é magistra – na Wydziale Polonistyki oraz Wydziale Neofilologii w Instytucie Anglistyki. W ramach studiów anglistycznych obroni┼é prac─Ö pt. Podwójna osobowo┼Ť─ç w „Tajemnicy Edwina Drooda” Charlesa Dickensa, Doktorze Jekyllu i panu Hydzie Roberta Louisa Stevensona i Portrecie Doriana Graya Oscara Wilde’a. Od 8 lat pracuje jako lektor i nauczyciel. Obecnie pracuje w Dwuj─Özycznej Szkole Podstawowej nr 5 STO w Warszawie. Otrzyma┼é certyfikat w ambasadzie brytyjskiej za najlepsze przygotowanie ucznia do egzaminu mi─Ödzynarodowego (3 miejsce w Polsce). Uzyska┼é profesjonalne uprawnienia z Uniwersytetu Cambridge umo┼╝liwiaj─ůce uczenie metod─ů dwuj─Özyczn─ů (CLIL). Obecnie poza studiami doktoranckimi jest równie┼╝ w trakcie studiów z Geografii dla nauczycieli. Jego zainteresowania naukowe to formy egzystencji, rodzaje bytów i egzystencji w tek┼Ťcie literackim. Teorie osobowo┼Ťci, osobowo┼Ťci bohaterów literackich. W ramach rozprawy doktorskiej podejmuje kwestie ofiary, zag┼éady, umierania oraz jak pisarze wyra┼╝aj─ů b─ůd┼║ nie wyra┼╝aj─ů tych tematów w literaturze polskiej po 2 wojnie ┼Ťwiatowej. Kwestie te rozwa┼╝a na podstawie tekstów Adolfa Rudnickiego, Kornela Filipowicza oraz Leopolda Buczkowskiego. E-mail: filip211[at]onet.eu

 

JAKUB ┼╗O┼üNIEREK — mgr historii; prac─Ö magistersk─ů, po┼Ťwi─Öcon─ů filozofii Karla Poppera, napisa┼é w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. W. Wrzoska. Jego zainteresowania naukowe skupione s─ů wokó┼é problemów my┼Ťlenia potocznego i naukowego (socjologia wiedzy, epistemologia etc.) oraz wspó┼éczesnego marksizmu. E-mail: jakubzolnierek[at]gmail.com

 

Andrzej Wawrzynowicz — dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje si─Ö m.in. problematyk─ů filozofii historii, metafilozofii, historii filozofii polskiej oraz klasycznej filozofii niemieckiej. Wa┼╝niejsze publikacje: Hegel i Adorno — opozycja dwóch koncepcji my┼Ťlenia dialektycznego i dwóch wyk┼éadni racjonalno┼Ťci (2001); Filozoficzne przes┼éanki holizmu historiozoficznego w my┼Ťli Augusta Cieszkowskiego (2010); Spór o mesjanizm, t. 1 (2015); Spór o mesjanizm, t. 2, cz. 1-2 (2017).

E-mail: andrzej.wawrzynowicz[at]amu.edu.pl

 

 Administracja Cytowania | Strony czasopism