Komputer jako narzędzie umożliwiające współczesne badania eksperymentalne (na przykładzie Wielkiego Zderzacza Hadronów)

Sławomir Leciejewski

Abstract


On the example of the Large Hadron Collider I try to justify the main thesis of the article according to which the computer enables modern experimental research. It is a necessary research device within the framework of empirical research conducted in the 21st century.

Pełny tekst:

PDF


Administracja Cytowania | Strony czasopism